Stiftsfullmäktige Karlstad

Frimodig kyrka har ett mandat i Karlstads stiftsfullmäktige.

Ordinarie

Thomas Holmström

Jag heter Thomas Holmström och kandiderar för Frimodig kyrka i årets kyrkoval.
Till vardags hör jag hemma i Brålanda där jag är kyrkoherde sedan ganska många år. Sedan några år är jag också prost i Dalslands kontrakt.
Att jag står på listorna till Kyrkomöte och Stiftsfullmäktige beror på att jag vill stödja de krafter i vår kyrka som vill verka för ett tydligare fokus på det som är vår huvuduppgift: Att i Andens kraft förkunna evangeliet om Jesus Kristus. Det är evangeliet om hans död och uppståndelse som har kraften att föda och stärka tro. Och det är när vi är ledda, fyllda och utrustade av Guds Ande som detta kan ske. På så sätt byggs en gemenskapen kring Kristus där människor av alla slag kan finna ett hem och vi alla kan lära oss att leva i tjänst för Gud. Sverige är idag ett missionsland och vårt folk och vår kyrka behöver upptäcka Jesus på nytt.
För att vi ska gå i den riktningen är det dags för de politiska partierna att släppa greppet om kyrkan och låta oss vara just kyrka och inte en plattform för partier att driva sina politiska ideologier och hjärtefrågor. Ett annat uttryck för att vi är en kyrka och inte längre en kyrkokommunal organisation är att det är hög tid att ta bort sammanträdesarvoden.
Andra frågor som är viktiga för mig:
• Svenska kyrkans internationella arbete ska ha fler projekt som stödjer församlingsarbete, ledarutbildning och evangelisation.
• Ett medvetet arbete behövs för att minska byråkratin inom Svenska kyrkan så att mer resurser frigörs för själva verksamheten.
• Nya former för att möta människor och för att samlas till gudstjänst ska uppmuntras och prövas. Men innehållet, evangeliet, är och förblir detsamma. Skilj på form och innehåll!
• Vår kyrka behöver återupptäcka bönen, både den enskilda och den gemensamma. Det finns behov av undervisning, träning och vägledning för vår kyrkas folk i att leva ett liv i bön.
• Svenska kyrkan och dess medarbetare behöver rustas för utmaningen att möta de muslimer som kommit till vårt land. Vi behöver tränas för att dela vår tro med dessa människor så att de också kan få lära känna Jesus som sin frälsare.
Om vi på allvar börjar räkna med Gud i vår kyrka så finns alla förutsättningar för en ljus framtid!

E-postadress: thomas.bralanda@telia.com
Telefonnummer: 070-2305859

Ersättare

Bo Nilsson

Britta Holmström