Stiftsfullmäktige Luleå

Frimodig kyrka har två ledamöter i Luleå stifts stiftsfullmäktige.

Ordinarie

Maria Andersson

Jag har stor nöd och passion för en bättre värld där människor får det bra och får lära känna Jesus. Jag är mycket tacksam över naturen i all dess mångfalld och tycker att vi behöver vårda den bättre än vi gör. Jag är född i småland, definierar mig sedan tio års ålder som norrbottning och bor sedan september 2016 i Piteå kommun. Är diakon och lärare och har diakontjänst i Norrfjärdens församling. Jag längtar efter mer av Gud i församling och liv, liksom för hela Svenska kyrkan, vårt land och vår värld. Jobbar på för detta tillsammans med goda medarbetare och med den Helige Andes hjälp och vägledning. Jag har stort intresse för hela den världsvida kyrkan och samarbetar gärna ekumeniskt. Personligt lärjungaskap och evangelisation är i fokus för mitt engagemang, och gudstjänstfirande utgör grundpuls i mitt liv. För Frimodig kyrka har jag sedan 2013 en plats i stiftsfullmäktige och sedan 2017 så även i stiftsstyrelsen i Luleå stift. Be gärna för mig att jag ska vara vis och frimodig i mina uppdrag och hör av dig till mig om du har något värdefullt att dela med dig utav för vårt gemensamma engagemang i Jesu efterföljd.

E-postadress: mariamandarin@hotmail.com

Torbjörn Lindahl

Uppvuxen i Luleå och sedan snart 40 år präst i min hemstad. Aktiv i Frimodig kyrka sedan dess begynnelse 2005.

Min önskan är att svenska kyrkan ska fortsätta att vara vad den alltid varit: en gren av den kyrka som Kristus grundade; en kyrka som i bästa mening lever i och av sina traditioner.

Med sin historiska förankring i fornkyrka, reformation och väckelsetid har svenska kyrkan beskrivits som en av världens (i andlig mening) rikaste kyrkor. Det arvet måste bevaras.

För detta är det absolut nödvändigt med ett slut på kyrkans fångenskap under “politiken”, och en förnyad uppskattning av de livgivande andliga traditioner och rörelser som levt i kyrkans hägn. // Torbjörn

E-postadress: otlesi79@gmail.com

Ersättare

Anton Björkman

E-postadress: anton_bjorkman@hotmail.com

Bror Esberg

E-postadress: bror.esberg@trafikverket.se