Stiftsfullmäktige Luleå

Frimodig kyrka har två ledamöter i Luleå stifts stiftsfullmäktige.

Ordinarie

Maria Andersson

Jag har stor nöd och passion för en bättre värld där människor får det bra och får lära känna Jesus. Jag är mycket tacksam över naturen i all dess mångfald och tycker att vi behöver vårda den bättre än vi gör. Jag är född i Småland men definierar mig sedan tio års ålder som norrbottning och känner mig hemma i hela den vidsträckta geografin här i norr. Jag är diakon och lärare och längtar efter mer av Gud i församling och liv, liksom för hela Svenska kyrkan, vårt land och vår värld. Jag jobbar på för detta tillsammans med goda medarbetare och med den Helige Andes hjälp och vägledning. Jag har stort intresse för hela den världsvida kyrkan och samarbetar gärna ekumeniskt. Personligt lärjungaskap och evangelisation är i fokus för mitt engagemang, och gudstjänstfirande utgör grundpuls i mitt liv. För Frimodig kyrka har jag suttit i Luleå stiftsavdelnings styrelse sedan 2009 och är sedan senaste riksårsmötet ordförande för riksstyrelsen. Jag sitter min andra mandatperiod i stiftsfullmäktige och sedan 2017 även i stiftsstyrelsen i Luleå stift. Be gärna för mig att jag ska vara vis och frimodig i mina uppdrag och hör av dig till mig om du har något värdefullt att dela med dig utav för vårt gemensamma engagemang i Jesu efterföljd.

E-postadress: ordforande@frimodigkyrka.se
Telefonnummer: 0768060672

Torbjörn Lindahl

Uppvuxen i Luleå och sedan snart 40 år präst i min hemstad. Aktiv i Frimodig kyrka sedan dess begynnelse 2005.

Min önskan är att svenska kyrkan ska fortsätta att vara vad den alltid varit: en gren av den kyrka som Kristus grundade; en kyrka som i bästa mening lever i och av sina traditioner.

Med sin historiska förankring i fornkyrka, reformation och väckelsetid har svenska kyrkan beskrivits som en av världens (i andlig mening) rikaste kyrkor. Det arvet måste bevaras.

För detta är det absolut nödvändigt med ett slut på kyrkans fångenskap under ”politiken”, och en förnyad uppskattning av de livgivande andliga traditioner och rörelser som levt i kyrkans hägn. // Torbjörn

E-postadress: otlesi79@gmail.com

Ersättare

Anton Björkman

E-postadress: anton_bjorkman@hotmail.com

Bror Esberg

Bor i Åbergstorp i Boden, är gift och har åtta barn. (Har alldeles för många intressen och uppdrag 🙂 Kyrkligt så söker jag mig till kristna sammanhang där Jesus är ”på riktigt” Tyvärr har flera av de präster/diakoner jag gillat i Svenska kyrkan blivit illa behandlade eller känt sig trängda och därför lämnat Boden. De bör få upprättelse. Samvetsfrihet och alla människors lika värde måste även gälla dem som tar bibeln på allvar. Jag tycker att Jesus och apostlarna fortfarande har det starkaste budskapet och de bästa värderingarna och vill inte byta ut det mot mänskliga filosofier och politiska ideologier, hur goda de än ger sig ut för att vara. Svenska kyrkan bör åtegå till grunden, den tron som väckte så starkt andligt liv att friden i hemmen återupprättades, brännvinskaggar hälldes ut, stölder återbetalades, utsvävningar och mord bekändes och vilodagen återupptogs.

E-postadress: broresb@gmail.com
Telefonnummer: 070-3954969