Motioner till kyrkomötet

Här publiceras de motioner som Berth Löndahl, Dan Sarkar (t.o.m. 2017) och David Castor (fr.o.m. 2018), Frimodig kyrka i Lunds stifts representanter i kyrkomötet, skrivit.