Styrelse

Lunds stiftsavdelnings styrelse består av

Ordförande

Leonard Hagberg

Leonard Hagberg, numera Marceting Director för ÅBC & pangad präst bor i Förslöv. ”Jag tycker att Kyrkan ska vara trogen sin grundläggande uppgift; Gudstjänst, Undervisning, Diakoni och Mission – Kyrkan har ett tidlöst budskap till oss alla oavsett vilka vi är, att Gud älskar varje människa och har sänt sin son Jesus Kristus för att återupprätta relationen mellan Gud och människor.” Egentligen skulle jag väl låtit min fru Åsa skriva denna presentation eftersom hon är författare och psalmist – fyra söner – du hittar mig på Facebook och LinkedIn om du vill veta mer.

E-postadress: leonard.hagberg@gmail.com
Telefonnummer: 070-4134181 & 0431-451 661

Ledamöter valda till årsmötet 2022

Fredrik Sievert

Sedan konfirmationen 1990 är jag troende kristen och har varit aktiv på olika sätt i Gustav Adolfs församling i Helsingborg sedan dess. De senaste åren främst genom medverkan i gudstjänstmusiken och i Helsingborgs pastorats kyrkoråd. Jag har familj med 3 barn och i yrkeslivet är jag egen företagare inom teknisk försäljning till industrin.

E-postadress: fredrik.sievert@chemo-invest.se
Telefonnummer: 0766-770303

Mikael Grenstedt

Jag vill att Svenska kyrkan ska styras helt utan inblandning av sekulära politiska partier. Det är ändå 22 år sedan Svenska kyrkan och staten skildes åt. Jag vill att Svenska kyrkan ska prioritera mission – både i Sverige och i andra länder. Jag vill och längtar efter att Svenska kyrkan ska bli mer och mer Jesuscentrerad och att tid, energi och pengar satsas på att bygga levande församlingar över hela vårt land.

E-postadress: mgrenstedt@hotmail.com

Ledamöter valda till årsmötet 2024

Conny Lindquist

Jag är en f.d. ”politiskt,” vald medlem i Klippans pastorat, och har trötnat på det politiska ”käbblet, och önskar mer engagemang med Bibelns grund.

Den Tänkande Pilgrimen Conny.

E-postadress: lindquistconny2@gmail.com

Birgitta Dérand

Jag föddes i Borås 1938 och är dotter till dåvarande komministern i Asklanda m.fl. församlingar Georg Mönegård och hans hustru Ann-Marie. Uppvuxen i idyllisk prästgårdsmiljö c:a fyra mil från Borås. 1952 flyttade vi till Mariestad där pappa först var komminister och senare kyrkoherde. Jag tog realexamen 1955, studenten 1958. Sedan följde studier i Lund och fil.magisterexamen 1963 i ämnena teoretisk filosofi, psykologi och kristendomskunskap. Teol.kand.-examen 1965. Genomgick lärarhögskolan i Göteborg 1965-1966. Därefter lärare på några olika skolor i Göteborg tills jag gifte mig 1970 med lektorn Stig Dérand och vi bosatte oss först i Malmö. 1971 fick vi båda lärartjänst i Kristianstad – jag vid f.d. läroverket, som sedan bytte namn till Söderportskolan. Där stannade jag i 32 år och gick sedan i pension 2003. Fortsatte under tiden som lärare med studier i bl.a. tyska och judaistik. Masteruppsatsen är tyvärr ännu ej färdig. Villan i Åhus byggdes 1974 och där bor jag fortfarande kvar – maken avled 2017. Åren som pensionär har präglats av många föreningsuppdrag, såsom Sv. Kyrkans lekmannaförbund, Vänskapsförbundet Sverige – Israel, SSB (Societas Sanctae Birgittae), PLR=Pensionerade lärares riksförbund etc. Ett annat intresse är och har varit utlandsresor. Drygt 60 länder har jag haft glädjen att besöka och hoppas på fler resor. Intresset för skönlitteratur och dagstidningar är stort – en källa till glädje är den tyska bokklubb där jag är medlem. Då jag skriver detta är trädgården ett annat glädjeämne trots att rådjuren nyligen ätit upp mina vackra tulpaner! Jag känner mycket för Frimodig Kyrka och hoppas att vi kan lyckas riktigt bra vid nästa kyrkoval.

E-postadress: derand@tele2.se

Ersättare valda till årsmötet 2024

Björn Lundmark

E-postadress: bj_lundmark@yahoo.se
Telefonnummer: 070-175 52 53

Esbjörn Lantz

Valberedning: Jan Erik Amilén (sammankallande), Stig Ekelund, Evalotta Kjellberg.