Styrelse

Av Gabriel Fjellander den 23 January 2013

Lunds stiftsavdelnings styrelse består av

Ordförande

Leonard Hagberg

Präst & teologie magister sedan 1979, tidigare studentpräst i Stockholm i ett stort ekumeniskt gäng, katoliker, baptister, ortodoxer, missionsförbundare för att nämna några kollegor, en erfarenhet jag burit med mig hela livet. 20 år på Berling Media som redaktör och redaktionssekreterare har givit mig erfarenheter från media och akademi som också påverkat mig då jag nu sedan tio år åter varit ute i aktiv tjänst, nyss slutat som församlingsherde i Farhult-Jonstorp. Egentligen skulle jag väl låtit min fru Åsa skriva denna presentation eftersom hon är författare & psalmist – fyra söner – en på Malta, en i Stockholm, en på Myllefallet i Förslöv, änglabarnet Johannes och den yngste i Lund, boende på Laurentiusstiftelsen till Åsas och min stora glädje. Du hittar mig på Facebook och LinkedIn om du vill veta mer.

E-postadress: leonard.hagberg@gmail.com

Ledamöter valda till årsmötet 2022

Fredrik Sievert

Sedan konfirmationen 1990 är jag troende kristen och har varit aktiv på olika sätt i Gustav Adolfs församling i Helsingborg sedan dess. De senaste åren främst genom medverkan i gudstjänstmusiken och i Helsingborgs pastorats kyrkoråd. Jag har familj med 3 barn och i yrkeslivet är jag egen företagare inom teknisk försäljning till industrin.

E-postadress: fredrik.sievert@chemo-invest.se

Rickard Lyckander

Döpt för ca 30 år sedan, varefter jag har haft trosgemenskapen i både låg-, mellan- och högkyrkliga sammanhang (bl.a. EFS, Credo, OAS, SSB, KRIK). Favorithelgon: Augustinus och Sankta Birgitta. Advokat till yrket. Bosatt i Helsingborg med fru och tre barn. Jag spelar gärna fotboll eller musik och läser bra böcker.

E-postadress: rickard.lyckander@gmail.com

Ledamöter valda till årsmötet 2024

Birgitta Dérand

Jag föddes i Borås 1938 och är dotter till dåvarande komministern i Asklanda m.fl. församlingar Georg Mönegård och hans hustru Ann-Marie. Uppvuxen i idyllisk prästgårdsmiljö c:a fyra mil från Borås. 1952 flyttade vi till Mariestad där pappa först var komminister och senare kyrkoherde. Jag tog realexamen 1955, studenten 1958. Sedan följde studier i Lund och fil.magisterexamen 1963 i ämnena teoretisk filosofi, psykologi och kristendomskunskap. Teol.kand.-examen 1965. Genomgick lärarhögskolan i Göteborg 1965-1966. Därefter lärare på några olika skolor i Göteborg tills jag gifte mig 1970 med lektorn Stig Dérand och vi bosatte oss först i Malmö. 1971 fick vi båda lärartjänst i Kristianstad – jag vid f.d. läroverket, som sedan bytte namn till Söderportskolan. Där stannade jag i 32 år och gick sedan i pension 2003. Fortsatte under tiden som lärare med studier i bl.a. tyska och judaistik. Masteruppsatsen är tyvärr ännu ej färdig. Villan i Åhus byggdes 1974 och där bor jag fortfarande kvar – maken avled 2017. Åren som pensionär har präglats av många föreningsuppdrag, såsom Sv. Kyrkans lekmannaförbund, Vänskapsförbundet Sverige – Israel, SSB (Societas Sanctae Birgittae), PLR=Pensionerade lärares riksförbund etc. Ett annat intresse är och har varit utlandsresor. Drygt 60 länder har jag haft glädjen att besöka och hoppas på fler resor. Intresset för skönlitteratur och dagstidningar är stort – en källa till glädje är den tyska bokklubb där jag är medlem. Då jag skriver detta är trädgården ett annat glädjeämne trots att rådjuren nyligen ätit upp mina vackra tulpaner! Jag känner mycket för Frimodig Kyrka och hoppas att vi kan lyckas riktigt bra vid nästa kyrkoval.

E-postadress: derand@tele2.se

Ersättare valda till årsmötet 2022

Jan-Erik Lång

Jag döptes den 1 maj 1949 i mitt hem i Ås kontrakt, Skara stift av kyrkoadjunkten Walter Hedberg, som sedan kom att undervisa mig i kristendomskunskap under min realskoletid. Den 1 augusti 1964 konfirmerades jag av kyrkoadjunkten Carl-Olof Hasselberg i Sandhults kyrka och den 1 augusti 1987 sammanvigde prosten Gunnar Stenberg mig med hustru Ann i Kattarps kyrka. Vi bor och lever tillsammans – sedan närmare 20 år i Stidsvig i Östra Ljungby församling – och har två utflugna söner, Isak och Lukas, som bosatt sig i Göteborg och Borås.

Om kyrkan är jag av samma uppfattning som min konfirmationspräst uppgav att han var när han vid en konfirmandträff för ett antal år sedan besvarade en fråga han fick om vad han trodde om kyrkan i framtiden: Om Du menar Kristi Kyrka på jorden, så är jag inte alls orolig – den har han lovat skall bestå för evigt – och hittills har han aldrig lurat mig. Men om Du menar Svenska kyrkan – ja, då är jag orolig – riktigt orolig…

E-postadress: jan-erik.lang@tele2.se

Ersättare vald till årsmötet 2024

Thomas Hermanson

Student som efter en teol. kand. från Uppsala Universitet läser vidare i Lund på masterprogrammet "Religious Roots of Europe". Intresserad av kyrkofäderna och klosterväsendets andliga liv. På fritiden läser jag ofta, gärna poesi och rysk litteratur.

Jag tycker det är viktigt att vi i Svenska kyrkan förvaltar hela vårat andliga arv, så att de olika fromhetstraditionerna kan fortsätta blomstra tillsammans. Både lokalt och nationellt ser jag gärna ett fokus på att fullfölja hela vårat uppdrag – det vill säga att fira gudstjänst och att med kärlek och frimodighet tjäna vår nästa genom diakoni, mission/evangelisation och undervisning.

E-postadress: cft.hermansson@gmail.com

Esbjörn Lantz

Valberedning: Jan Erik Amilén (sammankallande), Stig Ekelund, Thomas Hermansson