Stiftsfullmäktige Skara

Frimodig kyrka har tre mandat i Skara stiftsfullmäktige

Ordinarie ledamöter

Jan Hallquist

Egenföretagare inom it. F.d. ordförande i Oasrörelsen. Gift med Eva, 4 barn. Gillar orden i psalm 57 i Sv. psalmboken: ”Sin enda grund har kyrkan i Kristus Frälsaren”

E-postadress: jan.hallquist@live.com
Telefonnummer: 0704022232

Allan Emrén

Jag är fil.dr och bor i Hemsjö.

Bilden är från Arizona 2012 där min teori för livets uppkomst och utveckling väckte stort intresse. Mitt forskningsområde är fysikalisk kemi, alltså gränsområdet mellan fysik och kemi. Jag har också forskat om sambandet mellan kristen tro och naturvetenskap. Inom det området har jag skrivit en bok, Fotspår i Kosmos, där jag har samlat ett 30-tal fakta som inte kan förklaras vettigt på något annat sätt än att universum är skapat för människans skull, alltså att det finns en Skapare. Min nästa bok inom området skall heta "och Ordet var Sanning". Den skall belysa Bibeln ur naturvetenskaplig synpunkt.

Jag ägnar en hel del tid varje vecka med att svara på mail från ungdomar och äldre, vilka har svårigheter att få sin tro att gå ihop med naturvetenskap. Jag får ofta komma till församlingar i olika samfund för att berätta om sådana här frågor, och kommer gärna även till din. Ekonomin är inget problem, eftersom jag aldrig tar betalt.

Inom Frimodig Kyrka är jag kassör för riksföreningen och medlem av styrelsen för Skara stiftsavdelning och är ersättare i stiftsfullmäktige. Där har jag skrivit flera motioner, bland annat en som går ut på att ordna en frivillig utbildning i avancerad naturvetenskap för präster och församlingspedagoger. Motionen mottogs mycket positivt av stiftet, och uppmärksammades till och med i Kyrkans Tidning.

E-postadress: allan@nuchem.se

Inger Lindeskog

Diakon och fyrbarnsmor, bosatt med familjen i Trollhättan. Verksam inom Lilla Edets pastorat och intresserad av allt som får församlingslivet att utvecklas och människor att växa till i tro, hopp och kärlek. Särskilt intresserad av gudstjänstliv, medarbetarskap och delaktighetsfrågor. Har suttit en mandatperiod i Göteborgs stiftsfullmäktige och två i Skara stiftsfullmäktige.

E-postadress: inger.lindeskog@gmail.com
Telefonnummer: 073-1413895

Ersättare

Hanna Lindholm

Jag heter Hanna Lindholm och arbetar som undervisningstekniker i vävning på Textilhögskolan i Borås.

Jag har fått växa upp med kyrkans liv som en alltid närvarande del av min tillvaro. Har varje söndag, med få undantag, gått i kyrkan sedan mamma bar mig dit. Det är en del av mitt liv och jag vill verka för att den kyrka som bär fram det rena budskapet om Jesus ska finnas för andra människor.

Frimodig kyrka svarar mot mina förväntningar om att den tro som vi fått från apostlarna ska bäras vidare till dagens sökande människor.

Personligt har jag engagerat mig i en besöksgrupp som gör besök på fängelset i Borås en gång i veckan och diakonin har därigenom blivit en hjärtesak för mig.

E-postadress: hannalindholm@hotmail.com

Göran Sagen

Jag heter Göran Sagen, född 1946 och uppväxt i Karlstad. Prästvigd i Skara stift 1972. Jag är gift med diakon Carina och har fyra vuxna barn och tretton barnbarn. Vi bor i Lyrestads församling i Amnehärads-Lyrestads pastorat. Jag har tjänstgjort i olika små och stora svenska församlingar , som FN-präst i Mellersta Östern, som sjömanspräst i Narvik, som kyrkoherde och ambassadpräst i Grekland och som chef för Fjällkyrkan i Sälen/Tandådalen. Jag har varit ledamot en period för KR i stiftsfullmäktige i Västerås stift. Vid senaste valet 2017 blev jag ordinarie ledamot för FK i Kyrkofullmäktige i mitt hempastorat samt ordinarie i Kyrkoråd och Församlingsråd i Lyrestads församling. Jag är även förste ersättare i Stiftsfullmäktige I Skara. Jag är även ordförande i Rådet för Svenska Kyrkan i Utlandet (SKUT) i Skara stift med ca 170 församlingsombud samt grundare av och ordförande i ”Kamratföreningen SKUT-Veteranerna”.
Levande gudstjänst med mässfirande i centrum, parat med diakonalt ansvarstagande , ligger mig varmt om hjärtat. Sv. Psalm 298

E-postadress: sagengoran@gmail.com