Styrelse

Skara stiftsavdelnings styrelse ser ut som följer:

Ersättare: