Stiftsfullmäktige Stockholm

Frimodig kyrka har två mandat i Stockholms stifts stiftsfullmäktige.

Ordinarie

Göran Lostig

IT-konsult

E-postadress: goran.lostig@seb.se

Mikael Johansson

Jag heter Mikael Johansson, är född 1966, bor i Sollentuna med min fru
Monica och vi har fyra barn i skolåldern.

Jag är uppväxt i en kristen familj där min pappa var präst och jag har
sedan tonåren varit engagerad i olika verksamheter inom kyrkan, bland annat
ungdomsgruppen och radio.

Jag är intresserad av stadsplanering och arkitektur och har arbetat på
arkitektkontor och som modellbyggare och jag har en utbildning som
centrumledare/stadskärneförnyare på KTH och har också gått Poppius
journalistskola. Jag har förutom detta arbetat i butik, som vikarie i
skolan, taxichaufför och personlig assistent och fem år som
församlingsassistent i Viksjö, Järfälla där jag bland annat startade ett
ungdomscafé som under några år lockade nästan alla ungdomar som var ute på
fredagskvällarna. Vi arrangerade skidresor i Österrike med en eller två
bussar ungdomar. För att följa upp de ungdomar som mådde dåligt startade vi
ett samarbete med Hela Människan som arbetar med missbruk på kyrkornas
uppdrag. Detta ledde mig in på missbrukarvård, och flera år (fram till 2010)
var jag ansvarig för dagverksamhet, nattboenden, motivationshem och
fältverksamhet.

När jag var pappaledig så lades två av verksamheterna som jag varit
ansvarig för ner och det var inte så mycket att komma tillbaka till. Då
grundade jag Nålsögat AB, och startade Udden nattboende i Sollentuna, som är
en variant av härbärge för hemlösa (www.nalsogat.se
) och den verksamheten har jag drivit sedan dess.

Förutom mitt företag så har jag sedan 2010 varit engagerad i S:ta Clara
kyrka i Stockholm och sedan 2014 har jag varit ordförande för EFS-föreningen
S:ta Clara kyrka som driver all verksamhet i kyrkan (www.clarakyrka.se
) på uppdrag av Stockholms domkyrkoförsamling.

E-postadress: mikael.johansson@nalsogat.se

Ersättare

Dan Evaldsson

Jag heter Dan Evaldsson och är mycket frimodig i mitt sätt att vara och tänka. Arbetar som VVSingenjör och VVS-tekniker. Söker alltid lösningen på ett problem hur svårt och komplicerat det än är. Brukar ha som talesätt ”Det omöjliga tar bara lite längre tid.”

Är gift och har 4 vuxna barn. Gifte mig in i kyrkan – min fru är organist.
Kom till tro under konfirmationtiden inspirerad av min konfirmationspräst David F Ohlsson. Jag kom sedan till fördjupad tro efter en studieresa till Turabdin (Gudstjänarnas berg – kristenhetens vagga). Där fick jag se hur en minoritet kan behandlas. De kristna där har en oerhört utsatt och svår situation – och kan ändå inspirera oss med sin starka och levande tro.

Är radioamatör med signalen SM0IGQ.

E-postadress: dan.evaldsson@telia.com
Telefonnummer: +46703840210

Christer Svärd

Jag är född 1962, är ekonom och har en bakgrund som specialist inom personförsäkringsområdet. Arbetar numera som redovisningskonsult. Jag har tre barn och är änkeman sedan sex år tillbaka.

Den stora frågan för mig är att vidmakthålla och stärka Kyrkans tradition och historiska band med vårt katolska arv. Människors fria vilja och egna självförverkligande skall i ett fritt och demokratiskt samhälle framhållas, men får aldrig strida mot Kristus och hans och hans apostlars bud till oss. För att ge ett exempel har ett feministiskt eller för den delen inkluderande tilltal i gudstjänsten, helt utan grund i Jesu ord, ingenting med kvinnors självklara kamp för ett rättvisare samhälle att göra.

E-postadress: villa.aftonro@gmail.com