Styrelse

Styrelsen i Stockholms stiftsavdelning

Ordförande: Elisabeth Sandlund, Västerled, elisabeth.sandlund@dagen.se, 0709-734912

Sekreterare Nils Risberg, Vällingby   nils.risberg@gmail.com

Kassör Anders Stenström, Botkyrka   beregond@update.uu.se

Maria Ringdahl, S:t Johannes   maria.u.ringdahl@gmail.com

Göran Lostig, Solna   goran.lostig@seb.se

Dan Evaldsson, Hägersten   dan.evaldsson@telia.com

Lennart Ericsson, Engelbrekts  lennart.ericsson@kmr.se