Valplattform 2017

MED KORSET I CENTRUM

Frimodig kyrkas valplattform i Stockholms stift 2017

Du kan hämta valplattformen som pdf här.

 

Frimodig kyrka vill att bekännelsen till Jesus som Kyrkans Herre skall vara tydlig i hela Svenska kyrkan, i Stockholms stift, i alla stiftets församlingar. Vi vill frimodigt peka på att Jesu död på korset har öppnat vägen till frälsning för var och en som bekänner Jesus som sin Herre och Frälsare. I anslutning till Frimodig kyrkas valplattform på riksplanet vill vi i Stockholms stift betona följande:

 

1 Gudstjänsten är trons kraftkälla

I gudstjänsten blir det tydligt vad kyrkan är – en plats där synder blir förlåtna, där Gud möter hela människan till upprättelse och ett liv i Andens kraft, där korset och uppståndelsen står i centrum och där Kristi seger förkunnas.

 

2 Undervisning och själavård är nödvändiga

Undervisning och själavård är grundläggande för den kristna församlingen. Den tro vi en gång döptes till tar ett helt liv att lära. Församlingen ska föra den kristna tron vidare till nya generationer.

 

3 Diakonin är trons handlingar

Kyrkans kallelse är att arbeta i Jesu fotspår: att besöka sjuka, trösta sörjande, lindra nöd och upprätta dem som fallit.

 

4 Mission är att berätta om Jesus

Mission är att göra Jesus känd, trodd, bekänd och älskad. Många döpta behöver påminnas om den tro de är döpta till. En växande skara odöpta behöver få veta vem Jesus är. För människor av annan tro är vi kallade att vittna om Guds kärlek till oss genom Jesus Kristus och att frimodigt visa på Honom som är vägen, sanningen och livet.

 

Frimodig kyrka i Stockholms stift vill verka för:

  • att uppmuntra alla former av ideellt arbete inom kyrkan
  • att kyrkan har plats för en mångfald uppfattningar och att motsättningar överbryggas genom samtal där båda sidor respekteras
  • att församlingarna i större utsträckning får besluta om vart kollekten ska gå
  • att den enskilde medlemmen får möjlighet att välja vilken församling han eller hon ska tillhöra
  • att stiftet blir arbetsgivare för präster och diakoner
  • att stiftet inte driver församlings- och pastoratsregleringar mot församlingens uttryckliga vilja
  • att stiftet tar till vara de erfarenheter som finns i de gudstjänstfirande församlingar som växer
  • att stiftet stöder och uppmuntrar till evangelisation och mission
  • att kyrkan styrs utan inblandning av politiska partier
  • att kyrkan inte missbrukar sin ställning till partipolitisk aktivism

 

På hemsidan finns adresser och information, www.frimodigkyrka.se

Valplattformen antagen 2017-03-20.

 

Rösta på Frimodig kyrka i kyrkovalet 2017!