Stiftsfullmäktige Strängnäs

Frimodig kyrka har 2 ledamöter i Strängnäs stifts stiftsfullmäktige.

Ordinarie:

Helge Rooth

Jag är född i Stockholm 1950. Flyttade till Örebro april 2012. Gifte mig med Marta i juni 2012. Jag är pensionär sedan 2015. Ledamot av Strängnäsavdelningens styrelse av Frimodig Kyrka. Ledamot av Stiftsfullmäktige i Strängnäs Stift. Ledamot av kyrkofullmäktige i Örebro pastorat.

E-postadress: helge.rooth@hotmail.com
Telefonnummer: 076-2444655

Catharina Carlsson

E-postadress: cat.carlsson@gmail.com
Telefonnummer: 0706206593

Ersättare:

Michael Petersen

E-postadress: nebukadnezzar2013@hotmail.com
Telefonnummer: 0766447376

Åke Eldberg

Kyrkoherde i Björkvik, Strängnäs stift. Vill arbeta för att få levande gudstjänster där många medverkar. Tror på den levande apostoliska traditionen, kyrkan som ett salt i världen, och att makten ska finnas på samma plats där engagemanget är – hos bedjande kyrkokristna.

E-postadress: akeeldberg@gmail.com
Telefonnummer: 0725171940