Ledamöter i Stiftsfullmäktige

Frimodig kyrka i Uppsala stift har två ledamöter i Stiftsfullmäktige.

Ordinarie ledamöter

Hans Lindholm

Gammal präst, som vill fortsätta att vittna om min herre Jesus Kristus så länge jag orkar och kan.

Genom kristet skol- och studentarbete, internationella och ekumeniska kontakter och många års församlingstjänst i en samarbetskyrka med EFS har mina två huvudintressen utmejslats: 1. Bibeln och dess budskap om den ende levande Guden. 2. Människor av alla de slag. Min ständiga dröm är att de två ska mötas, så att tro, hopp och kärlek uppstår.

Det är min övertygelse att det just nu pågår en långsam påkristning av vårt hårt sekulariserade land. Svenska kyrkan har unika förutsättningar för att bli Guds särskilda redskap i den processen. Därför brinner jag för att fler ska få leva i en genuin och personlig relation till Jesus Kristus. För det vill jag arbeta – på personlig nivå, men även på församlings-, stifts- och nationell nivå.

E-postadress: hans.t.lindholm@gmail.com

Elinor Tidholm

E-postadress: Elinor.tidholm@svenskakyrkan.se

Ersättare

Elisabeth Olsson

Allmänläkare i Skutskär. Frimodig kyrka har alltsedan sin start gett mycket glädje och hopp att kyrkan ska våga fortsätta vara just kyrka också i vår tid.

E-postadress: snorpa_hoppa@yahoo.se
Telefonnummer: 0706872437

Pär Stenberg

Kyrkoherde i Enånger-Njutånger (norra Hälsingland). Seglare.

E-postadress: par.stenberg@frimodigkyrka.se