Stiftsfullmäktige Västerås

Frimodig kyrka har två mandat i Stiftsfullmäktige i Västerås.

Ordinarie

Torbjörn Axelsson

Komminister i Järna med Nås och Äppelbo församling

E-postadress: taxelson@hotmail.com

Eva Axelsson

Jag är diakon i Sala-Norrby-Möklinta pastorat sedan sommaren 2018.
Fortfarande obotlig ekumen. Hoppas, ber och arbetar för att kyrkan ska fylla den plats i civilsamhället hon är och kan bli medan tid är.

E-postadress: perjans118@hotmail.com
Telefonnummer: 0705-953 977

Ersättare

Erik Tinnis

E-postadress: erik@tinnis.se
Telefonnummer: 070-5760302

Leila Edvardsson

E-postadress: leila@swedishlane.se
Telefonnummer: 072-2406931