Styrelse

Västerås stiftsavdelnings styrelse består av:

  • Torbjörn Axelsson (ordf.), taxelson@hotmail.com
  • Monica Stark Hesselgren
  • Erik Tinnis
  • Eva Eriksen Edström
  • Sara Hedman

Ersättare i styrelsen:

  • Eva Axelsson
  • Björn Edström (kassör)
  • Victor Gunstedt
  • Staffan Unosson