Styrelse

Av Gabriel Fjellander den 23 January 2013

Västerås stiftsavdelnings styrelse består av:

  • Sture Holmberg (ordf.), sture.holmberg@svenskakyrkan.se
  • Eva Eriksen Edström (vald till 2021)
  • Björn Edström (vald till 2021)
  • Annelie Gunstedt (vald till 2022)
  • Eva Axelsson (vald till 2022)
  • Owe Sandberg (vald till 2022)

Ersättare i styrelsen (valda till 2021):

  • Sara Ulander
  • Åsa Granath