Stiftsfullmäktige Växjö

Frimodig kyrka har fått tre mandat i Växjö stiftsfullmäktige.

Ordinarie

Axel Fors

Präst, kyrkoherde i Ljungby pastorat. Jag brinner för gudstjänsten, unga i kyrkan och missionsfrågor. Att leda barn och ungdomar allt längre in i kyrkans liv tillsammans med Kristus är en uppgift som ligger mig mycket varmt om hjärtat i min dagliga tjänst. Min övertygelse är att kyrkan i vår tid verkligen behöver inrikta sig just på sin kärnverksamhet för att leda allt fler till tro på Kristus. Vem ska sprida glädjebudskapet om Jesus om inte vi gör det? Mitt engagemang i Frimodig kyrka drivs av en vilja att få hjälpa till att få kyrkan mer fokuserad på vad Gud vill och mindre på partipolitik och administration.

E-postadress: axel.fors@svenskakyrkan.se
Telefonnummer: 037267112

Håkan Persson

Kyrkoherde i Markaryd, gift med Eva och har två barn. Jag är gärna med min familj på ledig tid, men har även ett stort idottsintresse och det händer även att jag jagar älg och rådjur.
Jag brinner för ett levande församlingsarbete där anställda, frivilliga, förtroendevalda och andra kan samarbeta med Jesus i centrum. Att människor skall få en tro på Jesus är det som driver mig.

Kyrkan som kropp är en bild som jag tycker om och som är en bra beskrivning hur det skall fungera.

E-postadress: hakan.persson@svenskakyrkan.se

Maria Gerdås

Gift med Göran, har fem barn som nu alla är utflugna och elva underbara barnbarn.
Är barnmorska och jobbar på Nässjö Familjecentral.
Ser söndagens högmässa som det viktigaste i församlingens liv och att Guds Ord och kyrkans bekännelse är grunden för allt arbete. Sjunger i Nässjö kyrkokör. Är ordförande i Hjelmserydsstiftelsen.
I övrigt besöker jag gärna våra grannländer på andra sidan Östersjön och planerar bussresor dit. Studerar estniska och åker varje år på en intensivkurs för att hålla språket vid liv.
Påtar gärna i trädgårdslandet och odlar grönsaker för husbehov.

E-postadress: maria.gerdas@gmail.com
Telefonnummer: 073-074 21 38

Ersättare

Simon Lind

Gymnasielärare i matematik i Kalmar. Gift med Sofie. Engagerad i Två systrars församling. Arbetssekreterare i aKF. Jag är engagerad i Frimodig kyrka eftersom jag vill att Svenska kyrkan skall sätta Jesus i centrum. Församlingens liv utgår från Ordet och sakramenten i gudstjänsten, där måste fokus vara. I församlingens gemenskap kommer människor till tro och växer i tro på Kristus. Det som inte ingår i kyrkans kärnuppdrag behöver nedprioriteras. För övrigt anser jag att sekulär partipolitik i kyrkan bör förstöras.

E-postadress: simonoland@hotmail.com
Telefonnummer: 0768446441

Kerstin Berggren

Kerstin Berggren diakon. Har 5 barn och 8 barnbarn, som jag gärna delar min tid med. Längtar efter och vill verka för en frimodig kyrka med många små livsnära gemenskaper där vi kan dela tro, liv och uppdraget våt Herre gett oss att dela evangeliet med människor i vår vardag.

E-postadress: berggrenkerstin52@gmail.com