Utbildningspaket

Här hittar du material som kan hjälpa dig in i uppgiften som vald som fullmäktigeledamot i stiftet eller hemma i din församling (ditt pastorat). Genom att klicka på länkarna kommer du till mer material.

Utbildningsmoment 1: Kristi kyrka

Ansvarig Tord Nordblom, 070-657 24 69, filmare Bertil Nelson. Momentet bygger på boken ”Kristi kyrka: om kyrkans kännetecken” av Magnus Persson

Om du klickar på filmen ovan kommer du att få uppge ett lösen ord. Skriv ordet frimodig som lösenord och då kan du se filmen som är en lektion lång (37.17 min)

Kristi kyrka, samtalsfrågor (eller för egen reflexion)
Kristi kyrka, samtalsfrågor A4 lämplig för utskrift (pdf) för samtalsgrupp

Utbildningsmoment 2: Kyrklig organisation

Ansvarig Per-Olof Hermansson, 070-9919760

Kyrklig organisation – självstudiedel

Utbildningsmoment 3: Retorik

Ansvariga är arbetsgruppen med sammankallande Katriina Fyrlund, 070-2356415

10 råd till ledamöter som deltar i debatter (Katriina Fyrlund)
Att sitta i sammanträde – (Magnus Nilsson, Jan Erik Amilén)

Utbildningsmoment 4: Våga tjäna Herren. Tacksamhet och kärlek till Gud och människor.

Ansvarig Berit Simonsson, 0703-100902

Våga tjäna Herren – självstudiedel

Utbildningsmoment 5: Frimodig kyrkas profilfrågor

Profilfrågorna i relation till uppdraget och dagordningen 
På tal om äktenskap och vigsel – och kärleken

Om mission i Sverige idag

Nya sätt att vara kyrka (Björn Gusmark)

Utbildningsmoment 6: Att skriva motioner

Ansvarig Jan Erik Amilén, 0708-607102.

Att skriva motioner – självstudiedel 1
Att skriva motioner – självstudiedel 2
Mall för att skriva motion