Svar till Centern

Av Jan-Anders Ekelund 16 September 2009 om: Okategoriserade

BT

Centern har gått till hårt angrepp mot Frimodig kyrka inför kyrkovalet i flera tidningar under senaste veckan. Vi har försökt att föra en diskussion kring partipolitiseringen av Svenska kyrkan. Denna principdiskussion har man tyvärr inte velat föra. Centern har istället anklagat oss för elitism, fundamentalism mm.

Idag har vi haft inne ett svar till centern i Borås tidning.
Tryck på read more för att läsa svaret. Även i Hallands Nyheter har vi haft ett svar idag.

Ingen fundamentalism inom Frimodig kyrka

Ulla Rickadsson (c) har fullständigt missuppfattat Frimodig kyrka. Vi hoppas att det inte finns någon illvilja bakom Rickardssons extrema påståenden. Frimodig kyrka vill att Svenska kyrkan skall stå för helt vanlig kristendom på biblisk grund, med Jesus Kristus i centrum. Detta kallar Rickardsson för fundamentalism. Vi förmodar att Rickardsson står ganska ensam i centerpartiet om den åsikten, annars är det illa. Det är inte fundamentalism, att exempelvis hävda tillsammans med den världsvida kyrkan, att äktenskapet är mellan man och kvinna.

Rickardsson tror inte heller att personer, som inte är partipolitiskt märkta klarar av att sköta kyrkans ekonomi eller begravningsväsendet. Vi kan försäkra alla om, att det inte råder någon kompetensbrist bland Frimodig kyrkas kandidater. Vi står redo, med stor frimodighet, att jobba med kyrkans framtidsfrågor. Kompetens och kunskap kännetecknar Frimodig kyrka.

Rickardsson kan inte heller förstå bildspråket där vi jämför ett fotbollslag och dess hemmamatcher med kyrkan och dess gudstjänster. Svenska kyrkan och idrottsrörelsen är de två största folkrörelserna i Sverige. Den ena sköts av de politiska partierna, den andra sköts utan partipolitisk inblandning.

Rickardsson verkar inte ha läst vår valplattform. Självklart skall inga personer som är verksamma i den vanliga politiken förbjudas att ha uppdrag i Svenska kyrkan. I Frimodig kyrka finns många personer med politiska uppdrag ifrån flera olika partier. Vi är inte så dumma att vi vill förbjuda vårt eget folk. Sedan hävdar Rickardsson också att vi har kvinnoprästmotstånd på programmet. De prästvigda kvinnorna på våra listor har svårt att känna igen sig i detta. Frimodig kyrkas valplattform talar istället om försoning i ämbetsfrågan – inte om motstånd eller förbud.

Rickardsson sjunker så lågt så hon t.o.m. försöker sammankoppla Frimodig kyrka med sverigedemokraterna. Trots att Rickardsson vurmar starkt för kulturarvet, så skulle vi inte för den skull vilja sammanblanda henne med Sverigedemokraterna fastän det är deras viktigaste fråga.

Rickardssons syn på demokrati är något märklig. Präster och övriga anställda skall exkluderas ifrån inflytande. Frimodig kyrka skäms inte över att många anställda vill kandidera för oss. Man kan undra varför det är så? En kyrka med en tydlig Kristusbekännelse skapar mening och mål för kyrkans medarbetare. Den kyrkan blir också attraktiv för alla dess medlemmar.

Jan-Anders Ekelund, övertandläkare
Maria Eckerdal, präst
Sofia Aspling, präst
Ylva Rundberg, präst
Evalotta Kjellberg, präst inom EFS
Gun Berntsson, präst

Kandidater för Frimodig kyrka