Svek

Livet består ibland av svek. Ett ohyggligt stort svek har kyrkomötesledamoten Alexander Radler (kristdemokraterna) stått för. Han har under en täckmantel av bekännelsetrogen präst agerat som spion för den östtyska underrättelsetjänsten Stasi. Han har fullständigt förstört ett antal människors liv. Han har under lång tid också ljugit om sitt dubbelliv vilket i och för sig inte är så överraskande om man är spion.

På hemsidan Tankar om IB kan man ta del av ett antal länkar till olika tidningar som skrivit om affären. Det finns ingen anledning att slå på den som redan ligger eller att gotta sig i andras misslyckande men hela affären ger ändock en inblick i hur komplicerad den mänskliga naturen kan te sig. Flera frågor infinner sig. Hur långt kan en människa gå för att tillskansa sig egna fördelar? Är han ensam i Svenska kyrkan om att ha arbetat för Stasi? Hur klarar en människa av att under 25 år arbeta som präst och samtidigt arbeta för Stasi? Hur skall Svenska kyrkan och Luleå stift agera nu? Vilket ansvar har man för en ämbetsbärare som förbrutit sig så grovt?