Svenska kyrkan fossil……..

Av Jan-Anders Ekelund 21 August 2011 om: Fri församlingstillhörighet, Frimodig Kyrka, Levande församlingar, Medlemskap i Svenska kyrkan

Utvecklingen i Svenska kyrkan går snabbt när det gäller läromässiga förändringar. Men när det gäller vissa nödvändiga strukturella förändringar så är det desto segare. Ett exempel där det måste komma en förändring snart, gäller den nuvarande regeln att du måste vara medlem i just den församling där din säng är placerad. Det spelar ingen roll att du firar gudstjänst tre kilometer bort i en annan församling. Du får inte lov att vara medlem i den församling där du känner dig mest hemma. Allt annat får du snart välja i dagens samhälle men inte, det som kanske betyder mest för dig, din församlingstillhörighet. För yngre människor är det helt obegripligt. När kommer den nödvändiga förändringen? Även på årets Kyrkomöte finns det en motion i detta ämne.

Bo Brander, präst i Uppsala, har en mycket bra artikel i veckans Kyrkans tidning, angående detta. Läs den!

I Frimodig kyrkas valplattform står följande under rubriken Församlingstillhörighet:

Frimodig kyrka vill arbeta för att det skall bli möjligt för den enskilde att välja vilken församling han eller hon vill tillhöra. Svenska kyrkan är indelad i territorialförsamlingar, vilket innebär att man tillhör den församling där man bor. Detta är dock ingen garanti för att Svenska kyrkan verkligen tar sitt ansvar för alla människor i Sverige. Många människor är i realiteten bortglömda. Till detta kommer att många av olika skäl söker sig till en annan församling än den där de bor. Om de då vill tillhöra och ha möjlighet att bli förtroendevalda i denna församling är det idag inte möjligt. Frimodig kyrka menar att det lätt går att hitta en struktur, som kompletterar den territoriella församlingsprincipen med en frihet för individen att tillhöra en annan församling än den där man är bosatt. En sådan möjlighet, att tillhöra en annan församling, får dock inte medföra att Svenska kyrkan försummar sitt ansvar för alla människor.