Tack alla!

Tack alla ni som gjorde det möjligt för Frimodig kyrka att nästan fördubbla antalet ledamöter på kyrkomötet och gå ifrån 10 st stiftsfullmäktigerepresentanter över hela landet till 33 st. Det rapporteras om framgångar på många håll. Lyssna här på Mikael Grenstedt i Västerås.

Valresultatet finns här.

Jag vill rikta tacket till alla er som röstat på oss och till alla er som jobbat inom rörelsen. Tack för allt ideellt arbete som ni lagt ned och tack för det ekonomiska stödet. Inte minst vill jag tacka er för alla förböner.

Hälsningar
Jan-Anders Ekelund
ordförande