Tre goda anledningar att rösta på Frimodig kyrka i höstens kyrkoval!

Frimodig kyrka är en nomineringsgrupp i Svenska kyrkan. Det betyder att du kan rösta på oss i kyrkovalet på alla nivåer: i din lokala församling, i stift och i kyrkomötet. Vi har ingen koppling till något politiskt parti, vi är varken höger eller vänster.

Här har du tre goda anledningar att rösta på oss i årets kyrkoval!

Idre kyrka

1. En kyrka fri från partipolitik

Idag styr de stora, sekulära riksdagspartierna det mesta i Svenska kyrkan – ett fritt, kristet trossamfund. Detta är en märklig ordning som faktiskt är unik i världen.

Vi i Frimodig kyrka arbetar för att förändra detta.

Du hör hemma i Svenska kyrkan oavsett vad du röstar på i riksdags-valet, men politiska partier hör inte hemma i kyrkan. I en kristen kyrka bör beslut tas av medlemmarna och grundas på den kristna tron och Bibeln.

En litet barn tittar ut över överfull kyrka

2. Din församling är viktigast!

Vi i Frimodig kyrka tycker att så mycket som möjligt av makten över din lokala församling och kyrka ska stanna lokalt, där du finns.

I Svenska kyrkan går utvecklingen nu åt andra hållet. Makt och inflytande centraliseras och flyttas allt längre bort. Den lokala församlingen har ofta väldigt lite att säga till om. Resultatet har bl.a. blivit stängda kyrkor.

Svenska kyrkan ska inte fungera som en företagskoncern utan den lokala församlingen ska alltid vara viktigast.

Konfirmander med processionskors

3. Fri, modig och öppen för alla!

Till Svenska kyrkan är du alltid välkommen, vad du än tror, vem du än är och var du än kommer ifrån.

I församlingen läser vi Bibeln och firar gudstjänst, vi delar glädje och sorg och hjälper fattiga, sjuka och ensamma.

Vi i Frimodig kyrka arbetar för att Svenska kyrkan inte ska hymla med sitt kristna budskap utan modigt stå upp för att Jesus är vägen, sanningen och livet.

Vi vill att Svenska kyrkan vågar vara kyrka.