Tro och pengar

Av Maja Bengtsson 16 March 2009 om: Partipolitisering, Svenska kyrkans identitet, Svenska kyrkans lära

I slutet av förra veckan rörde Patrik Lindenfors runt lite i den kyrkliga röran. Får man tro hur lite som helst och ändå vara medlem? Ungefär samtidigt läste jag i en liten artikel på ledarsidan i min lokala dagstidning om hur viktig partipolitiken är för svenska kyrkan – utan den skulle kyrkan nämligen bli en elitkyrka där bara de mest troende får vara med och bestämma.

Efter Lindenfors artikel har kommentarerna varit många, och en kommentar som återkommer är “kyrkan är inte intresserad av din tro, bara av dina pengar”. Ja, om partipolitiken får fortsätta att råda är jag benägen att hålla med! Med den får vi bestämmande som mest är intresserade av kyrkan som politisk arena, kyrkan som makthavare och inte minst, kyrkan som en ännu så länge ganska rik institution. Vad är det om inte elitkyrka?

Frimodig kyrka vill inte mäta tro hos kyrkans medlemmar. Däremot vill vi frimodigt föra ut kyrkans budskap, så att alla medlemmar och alla andra människor får en chans att möta Jesus. Det sker inte genom att partipolitiker med sammanträden som sin vanligaste kyrkliga mötesplats bestämmer, utan när kyrkans gräsrötter, alla kristna, arbetar tillsammans. När Frimodig kyrka får bestämma är människors tro viktigare än deras pengar.

Ur valplattformen:

FRIMODIG KYRKA vill att Svenska kyrkan frimodigt skall dela med sig av evangeliet och inte skämmas för den kristna tron.

FRIMODIG KYRKA önskar se en frimodig tro i Svenska kyrkan, så att tomma kyrkor kan fyllas på nytt!

FRIMODIG KYRKA anser att Svenska kyrkan måste kunna fatta oberoende beslut, utifrån sin bekännelse, utan inblandning ifrån de politiska partier som styr i samhället.

FRIMODIG KYRKA önskar också införa obligatoriska församlingsmöten där den gudstjänstfirande församlingen och de ideellt arbetande kan få göra sina röster hörda.