Tro/hyckleri

Av Maja Bengtsson 11 June 2009 om: Jesus, Mission, Svenska kyrkans lära

Humanisternas pågående reklamkampanj togs upp i Höglund i P1 igår. Det man diskuterade var huruvida det är hyckleri att använda sig av kyrkan vid ceremonier av olika slag, samtidigt som man själv inte alls är troende. Representanten för humanisterna menade att det var en oerhört liten del av svenskarna som faktiskt trodde på något, medan kyrkans representant i programmet, Lennart Koskinen, trodde att de flesta människor bär på en tro av något slag, och att de därför inte alls hycklar när de väljer kyrkliga ceremonier.

På ett sätt tycker jag att humanisterna har rätt – människor som inte alls tror, och deklarerar det öppet, borde kanske inte vara medlemmar i kyrkan, inte utnyttja kyrkans traditioner och göra dem innehållslösa. Samtidigt tror jag att Lennart Koskinen har en poäng i att många av de som söker sig till kyrkan gör det för att de har en tro, eller kanske önskar att de hade en tro.

Svenska kyrkan har en enorm kontaktyta att förvalta i och med att så många människor fortfarande är medlemmar och kommer till kyrkan vid ex. vigslar och begravningar. Frågan är vad vi erbjuder dem. Vågar vi visa vad vi tror och föra ett samtal, eller säger vi bara “Du kan tro som du vill.”? Bjuder vi bara på tjusiga akter i vackra rum, eller har vi något mer att komma med?

I FRIMODIG KYRKA vågar vi tro att den kristna tron håller, att den är värd att föra vidare och att dess budskap fortfarande kan attrahera. Vi välkomnar ALLA till kyrkan! I valplattformen skriver vi om att fylla kyrkorna på nytt – inte genom att marknadsföra våra vackra ceremonier, utan genom ökad gemenskap mellan medlemmar, och genom att frimodigt förkunna Jesus som kyrkans Herre. En röst på FRIMODIG KYRKA i kyrkovalet är en röst för en öppen kyrka med ett tydligt budskap, en kyrka som inte kräver tro av sina medlemmar, men tydligt vill visa dem att det finns en verklig Gud att tro på.