Uppmuntrande brev till biskoparna

Av Jan-Anders Ekelund 5 September 2009 om: Äktenskapet, Frimodig Kyrka, Kyrkomötet, Kyrkovalet 2009

Ett antal personer ifrån olika inomkyrkliga rörelser har sänt ett uppmuntrande brev till de biskopar som reserverat sig i läronämnden mot kyrkostyrelsens förslag till enkönade äktenskap.
Biskoparna behöver all uppmuntran och stöd de kan få. Sex stycken av de som skrivit under brevet till biskoparna, kandiderar för Frimodig kyrka i kyrkovalet. Det ställs också viktiga frågor i brevet inför kyrkans framtid. Jag har redan tidigare berört detta. Vad kommer att hända när Svenska kyrkan byter lära?

Försämrade ekumeniska relationer är tämligen uppenbart. Dagen har en artikel om påvens oro. Den kände lutherske teologen Peter Beyerhaus som varit med och skrivit Lausanne deklarationen har haft kontakt med påven.

Ämnet är en stor angelägenhet för honom. Han sa att det är svårt för Katolska kyrkan att ha partners som inte längre respekterar Bibeln

aktenskapet