Väckelse i Kina – och här?

Av Anna Sophia Bonde 3 January 2011 om: Väckelse

“Folk har redan mat, prylar och husrum. Nu vill de ha andlig spis” Det är prästen Shi Xinmins förklaring till den kinesiska väckelse som just nu pågår, IRL så att säga, i verkliga livet här och nu, på precis den här planeten.  Om den kristna trons snabba spridning i Kina berättar Ola Wong i en stor artikel i SvD. I sin senaste bok What Good Is God – In Search of a Faith That Matters besöker den evangelikale journalisten Philip Yancey Kina och ger en livfull skildring av samma väckelse. Många av församlingarna är hemliga i dubbel bemärkelse – man träffas i hemmen och myndigheterna känner inte till dem. Somliga menar att det nu i Kina finns uppemot 100 miljoner kristna. Kristendomen har status, berättar en religionslärare jag känner, till skillnad från taoismen som anses lite mossig.

Det kan förstås kännas lite jobbigt för oss västerlänningar att vi numera inte längre nödvändigtvis utgör universums mening och mål men vi skulle ju också kunna hämta inspiration från sådana växande kyrkor som de kinesiska. Det blir liksom både en övning i ödmjukhet och lärjungaskap.  För vad den kinesiske prästen sa gäller ju också här. Människor, både i Kina och Sverige, hungrar efter andlig mat som mättar,  efter levande vatten. Kanske är just denna hunger den bästa grogrunden för väckelse? Låt oss be att Herren under detta nådens år 2011 använder sin kyrka i Sverige, eller rättare: att hon låter Honom göra det.