Valsedlar 2021

I valet i höst ställer vi upp i alla stift i valen till kyrkomötet och till respektive stiftsfullmäktige. Lokalt ställer vi upp på flera platser i landet.

Här nedan kan du se alla våra valsedlar. Välj först vilket val, sedan vilket stift och eventuellt sedan vilken valkrets eller församling.

Många församlingar och pastorat gör egen valinformation och visar de lokala valsedlarna (ev. bifogar dem). I vallokalen där du ska rösta finns våra valsedlar! Du kan alltså alltid ta dem när du ska rösta!

Är det angeläget för dig att få tag i valsedlar före dess måste du vända dig till din stiftsavdelning med denna fråga.