Vi som stödjer nätverken

“En väg in” till riksstyrelsen

Vi ser gärna att ni som valts till uppdrag söker stöd. Ibland dyker frågor upp som bör behandlas av riksstyrelsen. Ta då i första hand kontakt med:

För valda i Kyrkomötet

Leif Nordlander

Kyrkoherde i Varabygdens församling, Skara stift, ledamot i kyrkomötet. Jag brinner för en levande församling där förnyelse möter tradition, där lovsången och tillbedjan flödar och där förkunnelsen av ordet och firandet av mässan är centrum och skapar en gemenskap av människor med olika bakgrund. Jag har också en vision för ett diakonalt förhållningssätt och en stark vilja att länka diakoni och mission i församlingen så att människor kommer till tro. Jag vill arbeta i kyrkomötet så att den lokala församlingens självbestämmande ökar. Jag tror också att det vore av stort värde att präster och diakoner vore stiftsanställda. Jag brinner också för det internationella arbetet i Svenska kyrkan. En levande mission är en förutsättning för en levande kyrka.

E-postadress: leif.nordlander@telia.com
Telefonnummer: 0706-171413

För valda i stiftsfullmäktige

Maria Andersson

Jag har stor nöd och passion för en bättre värld där människor får det bra och får lära känna Jesus. Jag är mycket tacksam över naturen i all dess mångfalld och tycker att vi behöver vårda den bättre än vi gör. Jag är född i småland, definierar mig sedan tio års ålder som norrbottning och bor sedan september 2016 i Piteå kommun. Är diakon och lärare och har diakontjänst i Norrfjärdens församling. Jag längtar efter mer av Gud i församling och liv, liksom för hela Svenska kyrkan, vårt land och vår värld. Jobbar på för detta tillsammans med goda medarbetare och med den Helige Andes hjälp och vägledning. Jag har stort intresse för hela den världsvida kyrkan och samarbetar gärna ekumeniskt. Personligt lärjungaskap och evangelisation är i fokus för mitt engagemang, och gudstjänstfirande utgör grundpuls i mitt liv. För Frimodig kyrka har jag sedan 2013 en plats i stiftsfullmäktige och sedan 2017 så även i stiftsstyrelsen i Luleå stift. Be gärna för mig att jag ska vara vis och frimodig i mina uppdrag och hör av dig till mig om du har något värdefullt att dela med dig utav för vårt gemensamma engagemang i Jesu efterföljd.

E-postadress: mariamandarin@hotmail.com

För valda i kyrkofullmäktige

Jan Erik Amilén

Jag är en glad make, pappa, morfar och farfar (tycker jag själv) som nu bor i Falkenberg. Är pol.mag. och fil.mag. Har arbetat på heltid i kommunpolitiken. Mina erfarenheter vill jag ställa till förfogande för att bidra till valframgångar i Frimodig kyrka! “Var frimodig!” Josua 1:18

E-postadress: jan.erik.amilen@gmail.com
Telefonnummer: 0708-607102

Arbetsgrupp som utvecklar nätverket för valda i stifts- och kyrkofullmäktige

Jacob Gustafsson

Ingenjör & lekman i Svenska kyrkan, verksam i Linköping. Vill verka för en levande kyrka på biblisk grund och tradition, där partiopolitiska lekmän är engagerade, påverkar & styr.

E-postadress: jacoboannakarin@hotmail.com
Telefonnummer: 0721-666425

 

Harald Berglund

Jag är kristen sedan barnsben och har arbetat som kyrkoherde i Traryd-Hinneryds pastorat, där jag tjänstgjort sedan prästvigningen 1990 fram till pensioneringen 2017. Gift med Annemari. Vi har fem barn och sex barnbarn.
Jag vill att Svenska kyrkan ska styras och ledas av människor som söker Guds vilja och brinner för att människor ska upptäcka att Jesus Kristus har med deras vardagliga liv att göra, så att Han blir känd, trodd, lydd och älskad. Påverkan från samhällspolitiska partier riskerar en annan agenda än denna.
I mitt liv har jag fått stor inspiration av KGF (Kyrkliga Gymnasistförbundet), Jesusrörelsen, arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse, retreater och Oasrörelsen.

E-postadress: harald.berglund@gmail.com
Telefonnummer: 070-69 50 500

Tord Nordblom

Jag är ledamot i Stiftsfullmäktige, Stiftsstyrelsen och Församlingsutskottet i Göteborgs stift. Guds Ord och kyrkans bekännelse är grunden för allt arbete. Stiftet skall främja församlingens grundläggande uppgift, inte styra eller ta över verksamheter. Vi behöver en långsiktig och målmedveten missionsstrategi och stiftets resurser måste användas mer med målsättningen att forma lärjungar till Jesus, mindre med målet att bara behålla medlemmar.
Aktuellt just nu: Stiftsavgiften bör hållas låg, servicebyråerna kan behövas men är inte alltid lösningen på församlingens administration, och pastoratsregleringar bör inte genomföras utan stor enighet bland berörda församlingar. Redan gjorda regleringar måste utvärderas innan nya genomförs.
Jag vill verka för direkta val enbart på lokal nivå och de politiska partierna bör omedelbart lämna kyrkovalen. Den enskilde medlemmen i kyrkan bör få större möjligheter att själv välja församlingstillhörighet. Jag vill verka för en trovärdig kyrka som är öppen och lyhörd för alla och som tar människors andliga längtan på allvar och leder dem vidare på trons väg. Gudstjänstlivet med ordet, bönen och sakramenten är det centrala i all kyrkans verksamhet.
tord.nordblom@outlook.com

E-postadress: tord.nordblom@outlook.com
Telefonnummer: +46706572469

Niklas Adell

Pensionerad präst, f 1949, med särskilt intresse för stadsförsamlingens liv och leverne, “med Guds hjärta i stadens hjärta”.

E-postadress: niklas@adell.re
Telefonnummer: 0707-12 44 93

Torkel Lindahl

Präst och systemutvecklare.
Jag har varit kristen och aktivt med i Svk sedan jag döptes vid fyra veckors ålder. Numera medlem i Grisbackakyrkan i Umeå (samarbetsyrka Svk-EFS).
Har fru, tre döttrar och sju barnbarn, utspridda mellan Västerbotten och Idaho.
Arbetade som präst i Umeå landsförsamling efter min prästvigning 1978, därefter under åren 1983-2003 i Credo (www.credosverige.se). Sedan 2003 har jag mest jobbat inom databranschen, 2011-2021 vid Umeå Universitet. Numera pensionär.

Kyrkans viktigaste uppgift är att hjälpa människor att leva i tro på Jesus. Allt i kyrkan, både verksamheter och organisationsformer, ska utformas för att främja detta syfte och utvärderas utifrån hur väl de gör det.

E-postadress: torkel@etlindahl.se