Volontäråret kan räddas!

Följande pressmeddelande skickade Frimodig kyrka ut igår:

Från Svenska kyrkans unga kommer ett nödrop till nomineringsgrupperna i kyrkomötet. Rädda Volontäråret! Volontäråret har under lång tid varit en möjlighet för kristna ungdomar i Svenska kyrkan att under ett år växa i tro och ansvar i en lokal församling. Utan troende och ansvarstagande ungdomar förtvinar Svenska kyrkan. Beslutet från Svenska kyrkan, nationell nivå, är nu att inte göra någon nyintagning inför hösten 2011 – våren 2012, utan lägga hela satsningen i malpåse. Det torde vara dödsstöten för Volontäråret.

FRIMODIG KYRKA svarar direkt. Vi betalar! Vi ställer oss inte bakom det kortsiktiga beslutet. Beslutet skickar ut helt fel signaler. 450 000 kr saknas för att genomföra Volontäråret. Vi är beredda att ta av det gruppstöd som våra 13 ledamöter (av 251 valda) får för arbetet i kyrkomötet. Vår andel blir då 13/251 = drygt 23 000 kr. Vi vädjar till övriga nomineringsgrupper att göra detsamma. Då får Volontäråret fortsätta ett år till samtidigt som finansieringen på längre sikt löses. Nu är det handling och inte storord som räknas.

För FRIMODIG KYRKA

Bertil Murray, gruppledare kyrkomötet Tfn 0708-248457

Jan-Anders Ekelund, ordförande Tfn 070-626 55 52