Skribenter

Av admin den 27 februari 2009 om:

Jan-Anders Ekelund

Läs alla inlägg av Jan-Anders

Jan Erik Amilén

Jag är en glad make, pappa, morfar och farfar (tycker jag själv) som nu bor i Falkenberg. Är pol.mag. och fil.mag. Har arbetat på heltid i kommunpolitiken. Mina erfarenheter vill jag ställa till förfogande för att bidra till valframgångar i Frimodig kyrka! ”Var glad och frimodig!” Josua 1:18

Läs alla inlägg av Jan Erik

Anna Sophia Bonde

Jag är ledamot i styrelsen för Frimodig kyrka. Präst och skribent boende i Lund. Man och fyra barn. Jag arbetar också som inspiratör för Frimodig kyrka och är främst ansvarig för framtagande av opinionsmaterial (insändare, texter av olika slag).

Det här vill jag verka för i kyrkopolitiken:

Bön: Jag skulle vilja verka för fler ekumeniska nätverk, till exempel bön för staden
och gemensamt diakonalt arbete
Bibel: Stiftet skulle kunna inspirera till och även delvis finansiera bibelstudier för förtroendevalda
Gudstjänst: Stiftet kan lyfta fram goda exempel och måna om mångfalden, uppmuntra församlingars skilda profiler samt värna församlingarnas rätt att utse egna församlingsråd
Skapelsen: Stiftet kan vara ”spindeln i nätet” och sprida tips vad gäller energi-effektivisering och hållbar utveckling
Ekonomi: jag vill se avskaffade arvoden för förtroendevalda och att fullmäktiges arbete blir så effektivt som möjligt. Vi behöver utrusta lekmän att bli andliga mödrar och fäder, så att inte kyrkans arbete hänger på de anställda.

Läs alla inlägg av Anna Sophia

Gabriel Fjellander

Tidigare styrelsemedlem i Frimodig kyrka. Numera IT-ansvarig.

Kyrkopolitiskt brinner jag för att Svenska kyrkan ska hitta sin roll i det nya kyrkolandskapet, efter att hon slutade vara statskyrka år 2000.

Läs alla inlägg av Gabriel

Maja Bengtsson

Jag bor tillsammans med min man Gabriel och våra fyra barn i Ytterby. Jag vill att Svenska kyrkan ska våga stå för att vara kyrka och på alla nivåer vittna om Jesus. Basen för en sådan kyrka tror jag är gudstjänsten och den församling som möts i den. Jag vill därför arbeta för en beslutsstruktur där fler beslut fattas i den lokala församlingen, och där de styrande på högre nivåer väljs på ett sätt som gör dem förankrade även på lokal nivå. Jag tror att det finns en fara i att institutionalisera allt och önskar att kyrkan istället för att anställa till alla funktioner tydligare utrustade församlingens medlemmar att vara kristna i sin vardag och till att bidra med sina gåvor i församlingen.

Läs alla inlägg av Maja

Erik Johansson

Präst, missionssekreterare i EFS, förste vice ordförande i Frimodig kyrkas riksstyrelse och ordförande i Uppsala stiftsavdelning.
Längtar efter att Svenska kyrkan ska våga vara den hon är, en kyrka med öppen dörr, högt i tak och en klar bekännelse till Jesus Kristus så som Bibeln beskriver honom: Guds son, världens Frälsare, universums Herre och vår bror och vän.

Läs alla inlägg av Erik

Per-Olof Hermansson

Ledamot av stiftsstyrelsen och ersättare i stiftsfullmäktige i Göteborg, F.K./T.K, företagare, bor med familj i Horred. Ordförande för Lärjungagården, Torestorp, en fristående kristen kursgård inom Svenska kyrkan.

Läs alla inlägg av Per-Olof

Berit Simonsson

Inspiratör i Oasrörelsen. Andre vice ordf i Frimodig kyrkas riksstyrelse, kyrkomötes- och stiftsfullmäktigeledamot. Bosatt i Varberg.
Svenska Kyrkan ska ledas av engagerade medlemmar, utan inblandning av partipolitik.
Jag önskar en Kyrka där trohet till och lyhördhet inför Bibelns budskap är i centrum för allt arbete och i alla beslut på alla nivåer.

Läs alla inlägg av Berit

Kerstin Odeberg

Tidigare ordf i stiftsavdelningen i Göteborg. Kantor, bor med man o två flickor i Fjärås. Sjunger folkmusik på fritiden.

Läs alla inlägg av Kerstin

Tord Nordblom

Gift med Birgitta. 5 barn och 12 barnbarn. Präst, bor i Ytterby, en del av Kungälv-Ytterby församling. F.d.ordförande i Frimodig Kyrka Göteborgs stift. Ordinarie i stiftsfullmäktige och i stiftsstyrelsen och ledamot i Församlingsutskottet.

Jag vill att Svenska kyrkan ska byggas på Bibeln och bekännelsen. Vi måste värna de svaga och vi behöver frimodigt pröva nya vägar för mission i Sverige.

Läs alla inlägg av Tord

Jennifer Nyström

25-årig Lundabo som skriver masteruppsats (ht13) i Nya Testamentets exegetik. Finns med i OAS-rörelsens styrelse och ledarskap, innan dess i Credos styrelse. Reser en del i kyrkor och samfund och undervisar – något jag vill göra resten av mitt liv!

Att Jesus Kristus skall få bli känd, trodd, lydd och älskad är min drivkraft! Svenska kyrkan måste satsa på mission för att överleva. Likaväl behövs kraftansträngningar, med Guds Andes hjälp såklart!, att motverka kyrkans inre sekularisering. Ledarskap (t ex församlingsanställda) och deras relation med Jesus ligger mig varmt om hjärtat, likaväl som att arbeta med den enskilde individen – gräsrotskristendom, likaså ekumenik. Sverige och svensk kristenhet måste väckas på nytt till en förnyad kärlek till Herrars herre och Kungars kung och till Bibeln som Guds Ord. Detta är saker i stora drag jag vill driva till en verklighet. Jag tror att detta är möjligt!

Läs alla inlägg av Jennifer

IFTTT Konto

Läs alla inlägg av IFTTT