Om oss

Frimodig kyrka är en nomineringsgrupp inom Svenska kyrkan. Det betyder att vi ställer upp i kyrkovalet.

Frimodig kyrka önskar att Svenska kyrkan skall bli en frimodig kyrka som har Jesus i centrum i allt arbete och i alla beslut. Detta visar sig i: kärlek och trohet till Bibeln, omsorg och öppenhet mot alla människor, ansvarstagande för skapelsen, en iver att föra allt fler till en levande relation med Jesus Kristus.

Ifall du vill vara med och förändra Svenska kyrkan i denna riktning ser vi gärna att du blir medlem i Frimodig kyrka. Du kan anmäla dig här. Vill du stödja vår verksamhet ekonomiskt sätter du in pengar på bankgiro 5150-3910 (Frimodig kyrka)

Frimodig kyrka – en nomineringsgrupp i Svenska kyrkan. Varför?

Evangelium frigör från rädsla. Det är Kyrkans stora och glada upptäckt och Kyrkans ärende till mänskligheten. Med den trons frimodighet som Kristus skänker har Kyrkan i med- och motgång sträckt sig ut till alla tider och alla folk och tagit stora risker. Frimodighet föds ur tron att Gud är god och vill oss väl. Guds ord är inte ett hot utan en gåva, ja sanningen gör oss både fria och modiga. Den nåd och försoning som Jesus på korset vann åt alla ger oss förmånen att vara Guds fria och älskade barn. Ur denna trygga relation har Kyrkan i alla tider hämtat modet att våga vara annorlunda trots att olika mänskliga maktstrukturer velat få henne att anpassa sig och binda upp sig.

Vi älskar Svenska kyrkan. Det budskap hon har i sin bekännelse och hennes historiska uppgift att nå hela folket med evangelium är givet av Gud. Men idag kan vi inte undgå att se att många beslut, vägval och nya läror inte är präglade av trons frimodighet utan av en ängslan och rädsla. ”Vad skall folk tycka och tänka?” .”Hur skall massmedia ställa sig till detta?”. På det här sättet har Svenska kyrkan blivit reaktionär. Hennes budskap är reaktivt och formas av andra idéer än evangeliet. Rädslan har krupit så djupt att medkristna under trycket utifrån börjat ge sig på varandra. Samtidigt ser vi en annan rörelse bland människor. De som aldrig varit i närheten av kyrkans liv utan präglats helt av efterkrigstidens sekulära samhälle söker svar på sina frågor. Några har i sitt sökande nått fram till kyrkan. Vad de frågar efter är inte en matt spegelbild av den endimensionella kultur de kommer ifrån utan ett friskt alternativ. De gläder sig över att möta en frimodig kyrka.

Frimodig kyrka ser som sin kallelse att verka för att Svenska kyrkan i sina vägval och beslut på alla nivåer skall präglas av en frimodig tilltro till Guds vilja och möjligheter. Vi vill verka för att Svenska kyrkan skall vara fri och modig att tydligt träda fram med evangelium som en del av Kristi världsvida kyrka. Det är vår bön och förhoppning att Svenska kyrkan skall få tillbaka arbetsglädje och väcka människors helhjärtade engagemang.