Nyheter och debatt

Tankar om gudstjänster i coronatid

”Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission." (ur Kyrkoordningen) Coronapandemin har gjort att församlingen lever under …
Läs mer …

Utredning och remiss om övergripande gemensamt administrativt system

Motionen är skriven av Leif Nordlander. Förslag till beslut: Kyrkomötet beslutar att ge kyrkostyrelsen i uppdrag att genomföra utredning avseende övergripande administrativa system med en r …
Läs mer …

Begränsning av beslutsrätt för kyrkomötet 2020

Motionen är skriven av Berth Löndahl. Förslag till beslut: Kyrkomötet beslutar att begränsa beslutsrätten i årets kyrkomöte till att endast omfatta ekonomisk redovisning, beviljande av ansv …
Läs mer …

Frimodig kyrka på Facebook