Nyheter och debatt

Motion 42: Tematiskt kyrkomöte 2021 om Jesus Kristus

Ordet kyrka betyder Det som tillhör Herren. I själva begreppet Svenska kyrkan är således inbyggt att det är en organisation som tillhör Herren. Och ordet Herre i Nya Testamentet refererar nästa …
Läs mer …

Motion 41: Svenska kyrkans webbplats

Ur motiveringen saxas valda delar: Svenska kyrkans webbplats är [därför] av enorm vikt för den undervisning, den kunskap och den tro som den förmedlar. Webbplatsens trosundervisning om kristen …
Läs mer …

Motion 40: Utredning om Svenska teologiska institutet, Jerusalem

Motivering: I dialogen mellan kristendom och judendom har Svenska teologiska institutet i Jerusalem (STI) haft en viktig roll alltsedan det grundades 1951. STI har varit en välkänd mötesplats f …
Läs mer …

Frimodig kyrka på Facebook