Det verkliga alternativet i kyrkovalet

Frimodig Kyrka är en nomineringsgrupp i Svenska kyrkan med Jesus i centrum. Vi ställer upp i kyrkovalet på alla nivåer: i kyrkomötet, i stift och i församlingar och pastorat.

Symboler för de politiska partierna klipps bort med en sax

Vägen för Svenska kyrkan

För att fatta beslut i en kristen kyrka behöver man känna Jesus och leva i de troendes gemenskap. Beslut måste grundas på kyrkans bekännelse och inte på ett partipolitiskt program.

Därför finns det ingen plats för politiska partier i Svenska kyrkan. Däremot finns plats för dig som vill följa Jesus, oavsett vilket riksdagsparti du sympatiserar med.

Jesus håller ett barn i famnen

Sanningen för Svenska kyrkan

Bibeln är gudomligt inspirerad och ger oss en sann bild av Jesus. Han är Guds son, Kyrkans Herre och förebild. Detta sätter Bibeln i en särställning för Kyrkan.

Jesus, så som vi bekänner honom utifrån bibelordet, ska vara centrum i alla beslut och allt arbete i Svenska kyrkan.

Illustration av kyrka med öppna portar dit folk strömmar in

Livet i Svenska kyrkan

Frimodig kyrka vill lyfta fram levande gudstjänstgemenskaper som samlas kring Ordet och sakramenten, som lever i bön och lovsång, som tillber Jesus Kristus, där Guds Helige Ande får verka och väcka nytt liv.

Frimodig kyrka ber om en väckelse över vårt land och vår värld så att många kommer till tro på Jesus Kristus.

Konfirmander med processionskors

Detta vill Frimodig kyrka

Profilfrågor är texter som uttrycker Frimodig kyrkas ståndpunkter under ett antal valda rubriker. Här kan du läsa våra förslag och sådant vi arbetar för. Det skulle kunna kallas ett kyrkopolitiskt program.

Interiör i Sankt Laurentii kyrka i Lund

Inspirationsdag 10 april

Frimodig kyrka anordnar en digital inspirationsdag lördagen den 10 april 2021.
Välkommen att ta del av seminarier, panelsamtal m.m.

Det senaste från bloggen

  • Årsmöte 2021 söndag 11 april
    Härmed kallas alla Frimodig kyrkas medlemmar till riksårsmöte, söndagen den 11 april 2021 kl. 13.00. Årsmötet genomförs som videokonferens. Inloggad medlem kan i bilaga nedan…
  • Årsmöten i stiftsavdelningarna 2021
    Här förtecknas årsmöten i stiftsavdelningarna 2021. Kallelse skickas till medlemmar i stiftsavdelning. För mer information här på hemsidan hänvisas till respektive stiftsavdelnings “Senaste nytt”. Efterhand…
  • Om indirekta val
    Frimodig kyrka vill hävda att det finns starka skäl att genomföra direktval till kyrkofullmäktige och indirekta val till stiftsfullmäktige och kyrkomöte. Vi har 2020 tagit…

Frimodig kyrka på sociala media

Varför har S varvat upp sin brunsmetningsretorik så här långt före valet? Jo, för att det är kyrkoval i år. S har behållit sin makt över #svenskakyrkan och i kyrkovalet testar S sitt valmaskineri. Läs min ledare! https://t.co/6YN6owibbK

Om hur S använder kyrkovalet som generalrepetition, av @AnnikaBorg1

https://www.barometern.se/ledare/i-kyrkovalet-testar-s-sitt-valmaskineri-47b5669d/

www.barometern.se