Nyheter och debatt

Om katekesen

Om någon ställer frågan om vilka böcker eller skrifter som haft störst inflytande på människors värderingar och värdegrund i vårt land, så hamnar Martin Luthers lilla katekes och Psalmboke …
Läs mer …

Vi som vill skapa små offentliga platser för stillhet

På Facebook finns en nystartad grupp som jag tillsammans med en vän tog initiativet till. Den har fått det långa namnet ”Vi som vill skapa små, offentliga platser för stillhet”.  Grupp …
Läs mer …

Motion 42: Tematiskt kyrkomöte 2021 om Jesus Kristus

Ordet kyrka betyder Det som tillhör Herren. I själva begreppet Svenska kyrkan är således inbyggt att det är en organisation som tillhör Herren. Och ordet Herre i Nya Testamentet refererar nästa …
Läs mer …

Frimodig kyrka på Facebook