Nyheter och debatt

Årsmöte 2020, söndag 26 april (videokonferens)

Härmed kallas alla Frimodig kyrkas medlemmar till riksårsmöte, söndagen den 26 april 2019 kl. 13.00. Årsmötet genomförs som videokonferens. Inloggad medlem kan i bilaga nedan hitta informat …
Läs mer …

Årsmöten i stiftsavdelningarna 2020

I denna nyhet kommer information att sammanställas om när årsmötena 2020 kommer att hållas. Kallelse kommer till medlemmarna i respektive stiftsavdelning. Mer information hittar du under “S …
Läs mer …

Om katekesen

Om någon ställer frågan om vilka böcker eller skrifter som haft störst inflytande på människors värderingar och värdegrund i vårt land, så hamnar Martin Luthers lilla katekes och Psalmboke …
Läs mer …

Frimodig kyrka på Facebook