Nyheter och debatt

Vi som vill skapa små offentliga platser för stillhet

På Facebook finns en nystartad grupp som jag tillsammans med en vän tog initiativet till. Den har fått det långa namnet ”Vi som vill skapa små, offentliga platser för stillhet”.  Grupp …
Läs mer …

Motion 42: Tematiskt kyrkomöte 2021 om Jesus Kristus

Ordet kyrka betyder Det som tillhör Herren. I själva begreppet Svenska kyrkan är således inbyggt att det är en organisation som tillhör Herren. Och ordet Herre i Nya Testamentet refererar nästa …
Läs mer …

Motion 41: Svenska kyrkans webbplats

Ur motiveringen saxas valda delar: Svenska kyrkans webbplats är [därför] av enorm vikt för den undervisning, den kunskap och den tro som den förmedlar. Webbplatsens trosundervisning om kristen …
Läs mer …

Frimodig kyrka på Facebook