Det verkliga alternativet i kyrkovalet

Frimodig Kyrka är en nomineringsgrupp i Svenska kyrkan med Jesus i centrum. Vi ställer upp i kyrkovalet på alla nivåer: i kyrkomötet, i stift och i församlingar och pastorat.

Symboler för de politiska partierna klipps bort med en sax

Vägen för Svenska kyrkan

För att fatta beslut i en kristen kyrka behöver man känna Jesus och leva i de troendes gemenskap. Beslut måste grundas på kyrkans bekännelse och inte på ett partipolitiskt program.

Därför finns det ingen plats för politiska partier i Svenska kyrkan. Däremot finns plats för dig som vill följa Jesus, oavsett vilket riksdagsparti du sympatiserar med.

Jesus håller ett barn i famnen

Sanningen för Svenska kyrkan

Bibeln är gudomligt inspirerad och ger oss en sann bild av Jesus. Han är Guds son, Kyrkans Herre och förebild. Detta sätter Bibeln i en särställning för Kyrkan.

Jesus, så som vi bekänner honom utifrån bibelordet, ska vara centrum i alla beslut och allt arbete i Svenska kyrkan.

Illustration av kyrka med öppna portar dit folk strömmar in

Livet i Svenska kyrkan

Frimodig kyrka vill lyfta fram levande gudstjänstgemenskaper som samlas kring Ordet och sakramenten, som lever i bön och lovsång, som tillber Jesus Kristus, där Guds Helige Ande får verka och väcka nytt liv.

Frimodig kyrka ber om en väckelse över vårt land och vår värld så att många kommer till tro på Jesus Kristus.

Konfirmander med processionskors

Detta vill Frimodig kyrka

Profilfrågor är texter som uttrycker Frimodig kyrkas ståndpunkter under ett antal valda rubriker. Här kan du läsa våra förslag och sådant vi arbetar för. Det skulle kunna kallas ett kyrkopolitiskt program.

Interiör i Sankt Laurentii kyrka i Lund

Inspirationsdag 10 april

Frimodig kyrka anordnade en digital inspirationsdag lördagen den 10 april 2021.

Nu finns föredragen och seminarierna tillgängliga på Youtube för dig som vill ta del av dem i efterhand.

Det senaste från bloggen

  • Årsmöte 2021 söndag 11 april
    Härmed kallas alla Frimodig kyrkas medlemmar till riksårsmöte, söndagen den 11 april 2021 kl. 13.00. Årsmötet genomförs som videokonferens. Inloggad medlem kan i bilaga nedan…
  • Årsmöten i stiftsavdelningarna 2021
    Här förtecknas årsmöten i stiftsavdelningarna 2021. Kallelse skickas till medlemmar i stiftsavdelning. För mer information här på hemsidan hänvisas till respektive stiftsavdelnings “Senaste nytt”. Efterhand…
  • Om indirekta val
    Frimodig kyrka vill hävda att det finns starka skäl att genomföra direktval till kyrkofullmäktige och indirekta val till stiftsfullmäktige och kyrkomöte. Vi har 2020 tagit…

Frimodig kyrka på sociala media

Vi delar så gärna en debattext av Amanda Carlshamre, ordförande i POSK. Frimodig kyrka är överens med POSK i detta!
"Posk menar att vi som medlemmar i Svenska kyrkan, socialdemokrater och andra, som vill vara förtroendevalda i Svenska kyrkan ska ställa upp utan partipolitisk ...inblandning och utan ett politiskt parti som begränsar och fastslår en partipolitisk agenda för Svenska kyrkan."

Image for shared link
Låt oss lämna de partipolitiska åsikterna utanför

Vår kyrka har fler och andra frågor än de att ta sig an – så låt oss engagera oss i Svenska kyrkan, men lämna de partipolitiska åsikterna...

www.kyrkanstidning.se

Tack för att vi får dela, Bertil Murray!

Läs recensionen. Jesper Bengtsson avslöjar en hel del. För (S) är detta positivt och en framgång, när boken kommenteras i de egna leden.

Viktig inför kyrkovalet! Kan användas i referenser i bl.a. insändare.

Image for shared link
Socialdemokraternas strategi var att förändra kyrkan inifrån

Svenska kyrkan har under de senaste hundra åren genomgått en enorm förändring. Ärligt talat har jag svårt att föreställa mig att någon...

www.varldenidag.se

Jesper Eneroth (S) sågar tankar om indirekta val i Svenska kyrkan. Den modell som är rätt för socialdemokraterna är alltså fel för Svenska kyrkan!
Ibland förlorar orden i värde! Otur!

Image for shared link
Partier ger tydlig varudeklaration

Indirekta val till kyrkomötet skulle innebära att Svenska kyrkans medlemmar fråntas möjligheten att utse sina representanter, skriver Jesper...

www.e-pages.dk