Nyheter och debatt

Utredning och remiss om övergripande gemensamt administrativt system

Motionen är skriven av Leif Nordlander. Förslag till beslut: Kyrkomötet beslutar att ge kyrkostyrelsen i uppdrag att genomföra utredning avseende övergripande administrativa system med en r …
Läs mer …

Begränsning av beslutsrätt för kyrkomötet 2020

Motionen är skriven av Berth Löndahl. Förslag till beslut: Kyrkomötet beslutar att begränsa beslutsrätten i årets kyrkomöte till att endast omfatta ekonomisk redovisning, beviljande av ansv …
Läs mer …

Motion med anledning av Kyrkostyrelsens avisering om översyn av Svenska kyrkans stiftsindelning

Motionen är skriven av Erik Johansson. Förslag till beslut: Kyrkomötet beslutar att inför en översyn av Svenska kyrkans stiftsindelning beakta att fler stift behövs för den pastorala omsorge …
Läs mer …

Frimodig kyrka på Facebook