Det verkliga alternativet i kyrkovalet

Frimodig Kyrka är en nomineringsgrupp i Svenska kyrkan med Jesus i centrum. Vi ställer upp i kyrkovalet på alla nivåer: i kyrkomötet, i stift och i församlingar och pastorat.

Symboler för de politiska partierna klipps bort med en sax

Vägen för Svenska kyrkan

För att fatta beslut i en kristen kyrka behöver man känna Jesus och leva i de troendes gemenskap. Beslut måste grundas på kyrkans bekännelse och inte på ett partipolitiskt program.

Därför finns det ingen plats för politiska partier i Svenska kyrkan. Däremot finns plats för dig som vill följa Jesus, oavsett vilket riksdagsparti du sympatiserar med.

Jesus håller ett barn i famnen

Sanningen för Svenska kyrkan

Bibeln är gudomligt inspirerad och ger oss en sann bild av Jesus. Han är Guds son, Kyrkans Herre och förebild. Detta sätter Bibeln i en särställning för Kyrkan.

Jesus, så som vi bekänner honom utifrån bibelordet, ska vara centrum i alla beslut och allt arbete i Svenska kyrkan.

Illustration av kyrka med öppna portar dit folk strömmar in

Livet i Svenska kyrkan

Frimodig kyrka vill lyfta fram levande gudstjänstgemenskaper som samlas kring Ordet och sakramenten, som lever i bön och lovsång, som tillber Jesus Kristus, där Guds Helige Ande får verka och väcka nytt liv.

Frimodig kyrka ber om en väckelse över vårt land och vår värld så att många kommer till tro på Jesus Kristus.

Konfirmander med processionskors

Detta vill Frimodig kyrka

Profilfrågor är texter som uttrycker Frimodig kyrkas ståndpunkter under ett antal valda rubriker. Här kan du läsa våra förslag och sådant vi arbetar för. Det skulle kunna kallas ett kyrkopolitiskt program.

Interiör i Sankt Laurentii kyrka i Lund

Inspirationsdag 10 april

Frimodig kyrka anordnade en digital inspirationsdag lördagen den 10 april 2021.

Nu finns föredragen och seminarierna tillgängliga på Youtube för dig som vill ta del av dem i efterhand.

Det senaste från bloggen

  • Årsmöte 2021 söndag 11 april
    Härmed kallas alla Frimodig kyrkas medlemmar till riksårsmöte, söndagen den 11 april 2021 kl. 13.00. Årsmötet genomförs som videokonferens. Inloggad medlem kan i bilaga nedan…
  • Årsmöten i stiftsavdelningarna 2021
    Här förtecknas årsmöten i stiftsavdelningarna 2021. Kallelse skickas till medlemmar i stiftsavdelning. För mer information här på hemsidan hänvisas till respektive stiftsavdelnings “Senaste nytt”. Efterhand…
  • Om indirekta val
    Frimodig kyrka vill hävda att det finns starka skäl att genomföra direktval till kyrkofullmäktige och indirekta val till stiftsfullmäktige och kyrkomöte. Vi har 2020 tagit…

Frimodig kyrka på sociala media

Tål att tänkas på. Finns det medlemmar som ej vill engagera sig kyrkopolitiskt på grund av själva systemet med nomineringsgrupper?

”Systemet med nomineringsgrupper också på lokal församlingsnivå bidrar till att exkludera stora grupper församlingsaktiva från delaktighet och ...beslutsfattande.

Engagemanget från dem som inte vill delta i en profilerad nomineringsgrupp eller i ett politiskt parti lyckas Svenska kyrkan därmed inte tillvarata. Och de förtroendevalda knyts till sin nomineringsgrupp istället för till församlingen.

I ett samfund som Svenska kyrkan är det naturligt med starka demokratiska inslag. Den lutherska kyrkan brukar ju av tradition också betona det ”allmänna prästadömet” där det gemensamma ansvaret hos präster och lekmän betonas. Om detta ideal verkligen bäst förverkligas genom dagens modell borde vara den stora frågan att diskutera i den kommande valrörelsen."

https://www.barometern.se/ledare/ett-battre-val-for-svenska-kyrkan-0c3acd98/

Image for shared link
Ett bättre val för Svenska kyrkan

Kyrkopolitikens utformning stänger ute församlingsaktiva.

www.barometern.se

Uppsats på nästan 100 sidor. Men något viktigt för perspektiv på mission, främst på hemmaplan.
Vad börjar vi göra först? Utmaning att kommentera.

”Bevara, Gud, vårt fosterland,
håll över det din starkhets hand
och var dess hägn i strid och frid,
i sorgens som i glädjens tid!

Här se vi, vad oss mest är värt,
allt vad vi skatta dyrt och kärt;
ej fjärran finns en bygd, ej när,
som är för ...oss, vad denna är.

Här hava våra fäder bott,
arbetat, kämpat, hoppats, trott;
här även vi vår boning fått
med samma liv och samma lott.

Här skola våra barn också
en gång på våra stigar gå,
ha det, vi haft, se det, vi sett,
och be till Herren, som vi bett.

Gud, skydda detta kära land,
från sjö till sjö, från strand till strand;
sänk över det din milda vård
som sommardagg på rosengård!

Välsigna varje trofast själ,
som önskar det av hjärtat väl,
men slå vart ondskans uppsåt ned,
som vill dess fall och stör dess fred!

Låt det få bli och vara ditt,
befolkat, tryggat, glatt och fritt,
på kärlek bördigt som på råd
och uppfyllt av din Andes nåd!

Du hulpit det ur mörker opp
liksom en blomma ur sin knopp;
så låt det ock till tidens slut
uti ditt ljus få vecklas ut!

Det ljuset är ditt helga ord,
en sol för himmel och för jord;
giv, att det klart här lysa må
och aldrig mer ifrån oss gå!”

- Runeberg