Det verkliga alternativet i kyrkovalet

Frimodig Kyrka är en nomineringsgrupp i Svenska kyrkan som tydligt vill bekänna att Jesus är Herre! Vi ställer upp i kyrkovalet på alla nivåer: i kyrkomötet, i stift och i församlingar och pastorat.

Konfirmander med processionskors

Gudstjänst

Vi i Frimodig kyrka ser gudstjänsten som den del i församlingens liv som ger oss kraft till allt annat. 

Grupp som samtalar om kristen tro

Undervisning

Svenska kyrkan behöver vidareutveckla metoder för att presentera den kristna tron på ett trovärdigt och inspirerande sätt.

Hemlös person som tigger

Diakoni

Vi är kallade att tjäna varandra och vara ett barmhärtighetens tecken i samhället. Församlingens diakonala arbete ska vara förankrat i Jesus Kristus, utan krav på motprestation.

Bybo från Indien

Mission

Svenska kyrkan har ett fortsatt ansvar att delta i internationellt missionsarbete, främst genom samarbete med lokala kyrkor.

Idre kyrka

Ge plats

Frimodig kyrka vill bygga Svenska kyrkan för alla. Jesus bjuder in: Följ med och se! Hindra dem inte!

DET GRUNDLÄGGANDE SYFTET
med allt som sker i Svenska kyrkan är enligt Kyrkoordningen

att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas

Detta vill Frimodig kyrka

I vår valplattform i kyrkovalet 2021 utgår vi från de fyra grundläggande uppgifterna: gudstjänst, undervisning, diakoni och mission, och beskriver kortfattat vad vi längtar efter i Svenska kyrkan i framtiden.

Att partipolitik inte hör hemma i kyrkan, att den lokala församlingen är viktigast och att Svenska kyrkan ska vara fri, modig och öppen: tre ödesfrågor som vi tror att många kan skriva under på.

Profilfrågor är en utförlig text som uttrycker våra ståndpunkter under ett antal valda rubriker. Här kan du i detalj läsa om våra förslag. Det skulle kunna kallas ett kyrkopolitiskt program.

Beställ våra foldrar i tryckt form

Årsmöte 2023

Årsmöteshelgen 2023 blir i Luleå 22-23 april.
Formellt program börjar på lördagen kl.13 med föredrag om väckelserörelserna i norr och samtal om olika frågor i Svk.
Ett informellt program med norrlandstema erbjuds lördag förmiddag från kl.9.30.
Beräknad avslutning av årsmötet på söndagen kl.17.
Beställ biljetter nu!

Inloggade medlemmar kan se programmet och hämta årsmöteshandlingar här.

Föredrag från förra årets årsmöteshelg 23–24 april 2022 i Jönköping

Lyssna på fördjupande föredrag från Frimodig kyrkas inspirationsdag 10 april 2021

Bli medlem i Frimodig kyrka!

Frimodig kyrka är en nomineringsgrupp i Svenska kyrkan som vill att kyrkans styrning ska befrias från partipolitik och klart bygga på kristen tro och gemenskap i församlingarna. Genom medlemskap i Frimodig kyrka bidrar du till att Svenska kyrkan står starkare i sin bekännelse till Jesus Kristus och förbättrar möjligheten att fortsättningsvis erbjuda alla en plats för gudstjänst och församlingsgemenskap.

Eller stöd Frimodig kyrka på andra sätt.

Frimodig kyrka på sociala media

Här kan du se de senaste inläggen på de sociala medier där vi finns. Längst ner på sidan finns direktlänkar till våra sidor på Facebook/Twitter/Instagram och vår Youtubekanal.
Klicka på någon av knapparna på nästa rad för att filtrera visningen.

Genomgång av hur olika nomineringsgrupper resonerade och röstade gällande avkragningsmotionen

https://www.kyrkanstidning.se/nyhet/samkonade-vigslar-ater-hetast-pa-kyrkomotet?fbclid=IwAR3ysTAOfyJ217hhuocxNmXOb-3qzEmS1zfZyluHb8RfA0ou-M8XoTyDUmg

”Systemet med politiska partier i kyrkomötet är en cirkus som borde få ett slut.”

https://www.nwt.se/2022/11/23/kyrkomotet-stod-upp-mot-socialdemokraterna/

”Svenska kyrkan har riktiga problem att ta sig an."

https://www.smp.se/ledare/kyrkomotet-valde-pluralism-4cf4d1d0/?fbclid=IwAR0WILNXw1nFR--yWIoc-VIEnfQZA8v2FachvC_mwBH0WmXnpHGeKQRgKwQ

Beslutet blev att INTE avkraga präster som avstår från att viga samkönade par, samt likaledes att denna hållning INTE är diskriminering.

Men det var ganska jämnt!! Kolla själv!

Image for shared link
Kyrkomötet: Nej till avkragningsmotionen

www.kyrkanstidning.se

Det går att följa Kyrkomötets debatter via Svenska kyrkans hemsida. Just nu handlar debatten om vigseltvång för präster.

https://www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet?fbclid=IwAR36e7SQWc7rd-uP88SneQpHf9G9L_NRE2JinuCZ5A9M7vrtudCgp6yQPlI

Det går att följa Kyrkomötets debatter via Svenska kyrkans hemsida. Just nu handlar debatten om vigseltvång för präster.

Image for shared link
Kyrkomötet

www.svenskakyrkan.se

I årsredovisningen för Svenska kyrkans nationella nivå 2021 kan man i inledningen läsa att den "ger en inblick i den nationella nivåns arbete för ett hållbart samhälle och en långsiktigt hållbar kyrka med fokus på året som gått".

Man kan då undra varför ingen ...inblick erbjuds i den nationella nivåns arbete för att människor skall beröras av evangeliet, komma till tro på Jesus Kristus och finna en god kristen gemenskap.

Ett svar kommer under nästa punkt, "Så skapar Svenska kyrkan värde":

"Svenska kyrkans uppdrag uttrycks i kyrkoordningens beskrivning av församlingarnas syfte. 'Att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas'. Evangeliet om Jesus Kristus är fundamentet för detta, gemensamt för hela den världsvida kyrkan. Med detta som grund arbetar Svenska kyrkans nationella nivå för att stärka Kristi kyrka och skapa värde i Sverige och globalt. Den eftersträvade effekten är ett mer hållbart samhälle såväl andligt och existentiellt som ekonomiskt, ekologiskt och socialt."

Notera den sista meningen. Kyrkoordningens syftesformulering är alltså reducerad från målsättning till verktyg för att uppnå effekten "mer hållbart samhälle". Därmed kan man i inledningen tala om att det är detta syfte som är vad kyrkan skall arbeta mot.

Är då detta ett modernt kansliartat sätt att beskriva samma sak? Ett existentiellt hållbart samhälle kanske är ett samhälle där människans existentiella frågor möts av en frälsande Gud. Ett andligt hållbart samhälle kanske är ett samhälle där människors val tillåts ledas av den helige Ande. Ett socialt hållbart samhälle kanske är ett samhälle där människor finner trygg gemenskap i den kristna församlingen. Och ett ekologiskt hållbart samhälle är förmodligen ett samhälle där människor tar sitt gudagivna ansvar för skapelsen på allvar.

Så kan det vara. Men det brister på åtminstone två punkter. För det första tar kyrkoordningens formulering avstamp i den enskildes möte med Kristus, medan årsredovisningen lämnar det individuella därhän. För det andra finns det i den välvilliga tolkningen ovan en hel del "kanske" och därmed rikligt med svängutrymme. Kyrkoordningens distinkta syftesformulering ersätts med gungflyformuleringar. Det är sannolikt inte oväsentligt för inriktningen på en anställds arbete vilken av dessa formuleringar som färgat dennes arbetsbeskrivning.