Det verkliga alternativet i kyrkovalet

Frimodig Kyrka är en nomineringsgrupp i Svenska kyrkan som tydligt vill bekänna att Jesus är Herre! Vi ställer upp i kyrkovalet på alla nivåer: i kyrkomötet, i stift och i församlingar och pastorat.

Konfirmander med processionskors

Gudstjänst

Vi i Frimodig kyrka ser gudstjänsten som den del i församlingens liv som ger oss kraft till allt annat. 

Grupp som samtalar om kristen tro

Undervisning

Svenska kyrkan behöver vidareutveckla metoder för att presentera den kristna tron på ett trovärdigt och inspirerande sätt.

Hemlös person som tigger

Diakoni

Vi är kallade att tjäna varandra och vara ett barmhärtighetens tecken i samhället. Församlingens diakonala arbete ska vara förankrat i Jesus Kristus, utan krav på motprestation.

Bybo från Indien

Mission

Svenska kyrkan har ett fortsatt ansvar att delta i internationellt missionsarbete, främst genom samarbete med lokala kyrkor.

Idre kyrka

Ge plats

Frimodig kyrka vill bygga Svenska kyrkan för alla. Jesus bjuder in: Följ med och se! Hindra dem inte!

DET GRUNDLÄGGANDE SYFTET

Att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas.

Valresultatet är här

På Svenska kyrkans webbsajt kan du se valresultatet i detalj.
Ett stort tack alla ni som gav ert stöd till Frimodig kyrka!

Detta vill Frimodig kyrka

I vår valplattform utgår vi från de fyra grundläggande uppgifterna: gudstjänst, undervisning, diakoni och mission, och beskriver kortfattat vad vi längtar efter i Svenska kyrkan i framtiden.

Att partipolitik inte hör hemma i kyrkan, att den lokala församlingen är viktigast och att Svenska kyrkan ska vara fri, modig och öppen: tre ödesfrågor som vi tror att många kan skriva under på.

Profilfrågor är en utförlig text som uttrycker våra ståndpunkter under ett antal valda rubriker. Här kan du i detalj läsa om våra förslag. Det skulle kunna kallas ett kyrkopolitiskt program.

Beställ våra foldrar i tryckt form

Lyssna på fördjupande föredrag från Frimodig kyrkas inspirationsdag 10 april

Bli medlem i Frimodig kyrka!

Frimodig kyrka är en nomineringsgrupp i Svenska kyrkan som vill att kyrkans styrning ska befrias från partipolitik och klart bygga på kristen tro och gemenskap i församlingarna. Genom medlemskap i Frimodig kyrka bidrar du till att Svenska kyrkan står starkare i sin bekännelse till Jesus Kristus och förbättrar möjligheten att fortsättningsvis erbjuda alla en plats för gudstjänst och församlingsgemenskap.

Frimodig kyrka på sociala media

”Kulturministerns diss av ’klåfingriga politiker’ som ’lägger sig i’ kyrkan vittnar om en obekantskap med kyrkans ordning, men kan också ses som ett tecken på nya tider.”

https://www.barometern.se/ledare/nya-toner-fran-s-om-kyrkan-009766ce/

🤔

”Kulturministerns diss av ’klåfingriga politiker’ som ’lägger sig i’ kyrkan vittnar om en obekantskap med kyrkans ordning, men kan också ses som ett tecken på nya tider.”

https://www.barometern.se/ledare/nya-toner-fran-s-om-kyrkan-009766ce/

”Kulturministerns diss av ’klåfingriga politiker’ som ’lägger sig i’ kyrkan vittnar om en obekantskap med kyrkans ordning, men kan också ses som ett tecken på nya tider.”

https://www.barometern.se/ledare/nya-toner-fran-s-om-kyrkan-009766ce/

Image for shared link
Nya toner från Socialdemokraterna om kyrkan

Kulturministerns diss av ”klåfingriga politiker” som ”lägger sig i” kyrkan vittnar om en obekantskap med kyrkans ordning, men kan också ...

www.barometern.se

Glad trettondag!

Historiskt är mycket osäkert om de vise männen. Men de kvarstår som en av kristendomens vackraste och mest fantasieggande symboler för människans sökande efter mening, efter det förtrollande ”något” - eller rättare sagt någon - liksom för den kristna trons universella tilltal

https://www.dagen.se/nyheter/2021/11/30/samtliga-biskopar-tar-avstand-fran-kyrkomotesbeslut-om-israel/

Kanske av intresse. Nomineringsgruppernas rangordning av vilka som ska ersätta dem i kyrkostyrelsen om ej egen ersättare har möjlighet att delta

De nomineringsgrupper som har ordinarie eller ersättarplatser i Kyrkostyrelsen har officiellt listat från vilka andra nomineringsgrupper som ersättare för de egna representanterna skall plockas om inte tillräckligt med egna ersättare finns. Listan säger en hel del om förtroendet mellan de ...olika nomineringsgrupperna.

De nomineringsgrupper som har ordinarie eller ersättarplatser i Kyrkostyrelsen har officiellt listat från vilka andra nomineringsgrupper som ersättare för de egna representanterna skall plockas om inte tillräckligt med egna ersättare finns. Listan säger en hel del om förtroendet mellan de ...olika nomineringsgrupperna. Håll till godo, den som tycker att sådant här är roligt att fördjupa sig i.