Nyheter och debatt

Rösträtt vid biskopsval för präster och diakoner i EFS (motion 64)

David Castor, nyvald ledamot i Kyrkomötet för Frimodig kyrka, pekar på det rimliga att präster och diakoner som verkar i tjänst för EFS också borde har rösträtt i biskopsval. Förslag: Ky …
Läs mer …

Fosterdiagnostik och människovärde (motion 63)

Elisabeth Sandlund och Kjell O Lejon skriver i sin motion om fosterdiagnostik och människovärde. Förslag: Kyrkomötet beslutar att 1. uppdra till kyrkostyrelsen att utarbeta och anta ett uttal …
Läs mer …

Ökad fokusering på församlingens grundläggande uppgift (motion 62)

Elisabeth Sandlund och Berth Löndahl från Frimodig kyrka betonar i sin motion vad som är församlingens grundläggande uppgift. Citat ur texten: I kyrkoordningens första avdelnings inledning sl …
Läs mer …

Frimodig kyrka på Facebook