Det verkliga alternativet i kyrkovalet

Frimodig Kyrka är en nomineringsgrupp i Svenska kyrkan som tydligt vill bekänna att Jesus är Herre! Vi ställer upp i kyrkovalet på alla nivåer: i kyrkomötet, i stift och i församlingar och pastorat.

Konfirmander med processionskors

Gudstjänst

Vi i Frimodig kyrka ser gudstjänsten som den del i församlingens liv som ger oss kraft till allt annat. 

Grupp som samtalar om kristen tro

Undervisning

Svenska kyrkan behöver vidareutveckla metoder för att presentera den kristna tron på ett trovärdigt och inspirerande sätt.

Hemlös person som tigger

Diakoni

Vi är kallade att tjäna varandra och vara ett barmhärtighetens tecken i samhället. Församlingens diakonala arbete ska vara förankrat i Jesus Kristus, utan krav på motprestation.

Bybo från Indien

Mission

Svenska kyrkan har ett fortsatt ansvar att delta i internationellt missionsarbete, främst genom samarbete med lokala kyrkor.

Idre kyrka

Ge plats

Frimodig kyrka vill bygga Svenska kyrkan för alla. Jesus bjuder in: Följ med och se! Hindra dem inte!

DET GRUNDLÄGGANDE SYFTET
med allt som sker i Svenska kyrkan är enligt Kyrkoordningen

att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas

Detta vill Frimodig kyrka

I vår valplattform i kyrkovalet 2021 utgår vi från de fyra grundläggande uppgifterna: gudstjänst, undervisning, diakoni och mission, och beskriver kortfattat vad vi längtar efter i Svenska kyrkan i framtiden.

Att partipolitik inte hör hemma i kyrkan, att den lokala församlingen är viktigast och att Svenska kyrkan ska vara fri, modig och öppen: tre ödesfrågor som vi tror att många kan skriva under på.

Profilfrågor är en utförlig text som uttrycker våra ståndpunkter under ett antal valda rubriker. Här kan du i detalj läsa om våra förslag. Det skulle kunna kallas ett kyrkopolitiskt program.

Beställ våra foldrar i tryckt form

Årsmöte

Inloggade medlemmar kan se programmet och årsmöteshandlingarna här.

Föredrag från årsmöteshelgen 23–24 april 2022 i Jönköping

Lyssna på fördjupande föredrag från Frimodig kyrkas inspirationsdag 10 april 2021

Bli medlem i Frimodig kyrka!

Frimodig kyrka är en nomineringsgrupp i Svenska kyrkan som vill att kyrkans styrning ska befrias från partipolitik och klart bygga på kristen tro och gemenskap i församlingarna. Genom medlemskap i Frimodig kyrka bidrar du till att Svenska kyrkan står starkare i sin bekännelse till Jesus Kristus och förbättrar möjligheten att fortsättningsvis erbjuda alla en plats för gudstjänst och församlingsgemenskap.

Eller stöd Frimodig kyrka på andra sätt.