Nyheter och debatt

Årsmöte 2020 i Jönköping, söndag 26 april

Härmed kallas alla Frimodig kyrkas medlemmar till riksårsmöte, söndagen den 26 april 2019 kl. 13.00. Lokal: Sofiagården, Kapellgatan 8, Jönköping Tema 2020 är:  Det bröd vi behöver... Al …
Läs mer …

Årsmöten i stiftsavdelningarna 2020

I denna nyhet kommer information att sammanställas om när årsmötena 2020 kommer att hållas. Kallelse kommer till medlemmarna i respektive stiftsavdelning. Mer information hittar du under “S …
Läs mer …

Om katekesen

Om någon ställer frågan om vilka böcker eller skrifter som haft störst inflytande på människors värderingar och värdegrund i vårt land, så hamnar Martin Luthers lilla katekes och Psalmboke …
Läs mer …

Frimodig kyrka på Facebook