Valplattform 2021 – Låt Jesus vara i centrum

Kyrkoordning och Bibel

”Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Allt annat som församlingen utför är stöd för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift.”

Ur Kyrkoordningen, andra avdelningens inledning

Gudstjänst

Gudstjänsten är centrum i det kristna livet. Där får vi i Bibelns ord och nattvarden ta emot allt det goda Jesus Kristus har att ge oss.

Bön med lovsång, klagan, och tacksamhet, allt finns med i gudstjänsten. Vi får som församling dela gemenskap och bära varandra från en vecka till en annan.

Vi i Frimodig kyrka ser gudstjänsten som den del i församlingens liv som ger oss kraft till allt annat. 

Undervisning

Den tro vi en gång döptes till tar ett helt liv att lära. Svenska kyrkan har ett ansvar att sakligt och ärligt presentera budskapet om Jesus Kristus för alla, både barn och vuxna. Målet är att det som är Kyrkans tro också skall bli den enskildes personliga tro.

Svenska kyrkan behöver därför vidareutveckla metoder för att presentera den kristna tron på ett trovärdigt och inspirerande sätt.

Diakoni

Vi är kallade att tjäna varandra och vara ett barmhärtighetens tecken i samhället. Församlingens diakonala arbete ska vara förankrat i Jesus Kristus, utan krav på motprestation.

Till Svenska kyrkans ansvar hör att stödja kristna syskon runt om i världen som förföljs för sin tro. Kyrkan ska verka för ett hållbart nyttjande av jordens resurser och att dessa fördelas rättfärdigt mellan alla folk.

Mission

Kyrkan är mission till hela sitt väsen; att sprida det glada budskapet om vad Jesus gjort och gör. Svenska kyrkan har detta uppdrag också i vår tid. Frimodig kyrka stödjer därför arbetet kring nya sätt att vara kyrka. Vi behöver samla erfarenheter och inspiration från olika kyrkor. 

Svenska kyrkan har ett fortsatt ansvar att delta i internationellt missionsarbete, främst genom samarbete med lokala kyrkor.

Syftet

När verksamhet planeras, eller när vi inte kan göra allt vi vill och måste prioritera, ska grundfrågan alltid vara: På vilket sätt kan detta bidra till vårt syfte ”att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas”?

Ge plats!

Många känner sig inte välkomna i Svenska kyrkan idag. Man känner sig utesluten på grund av skillnader i teologi, tradition och politik, språk, ålder och olika personliga utmaningar. 

Frimodig kyrka vill ge plats för fördjupat teologiskt samtal och själavårdande gemenskap, för olika kristna traditioner och uttryckssätt, för politiker och soffliggare, för svenska minoriteter och för dem som flyttar hit från andra länder, för unga och gamla. 

Frimodig kyrka vill bygga Svenska kyrkan för alla. Jesus bjuder in: Följ med och se! Hindra dem inte!