Strängnäs stiftsavdelning

Av Gabriel Fjellander den 23 January 2013

Välkommen till Frimodig kyrka i Strängnäs stift!

Gå gärna in och läs medlemsbreven till medlemmarna i Strängnäs stift.

Vi har representation i Stiftsfullmäktige i Strängnäs stift.

Bor du i stiftet och vill engagera dig? Eller har du frågor om vad vi är och vad vi gör? Gå in och se vilka som sitter i styrelsen och ta kontakt med någon av dem!

 


 

Senaste nytt från Strängnäs stiftsavdelning

Hej, vi har ett resultat (från årsmötet)!

Vår stiftsavdelning har en ny styrelse. Ny vice ordförande är Åke Eldberg, kyrkoherde i Björkvik. Ny sekreterare är Annika Bertilsson, diakon i Olaus Petri, Örebro. Kassör är fortsatt Ingegerd Johansson, Gnesta. Själv hänger jag, Helge Rooth, med ett år till som ordförande utöver uppdragen som ledamot i Strängnäs stiftsfullmäktige och Örebro pastorats kyrkofullmäktige.

Faktum kvarstår att vi behöver ytterligare ledamöter och ersättare i styrelsen. Därför hoppas jag mycket på att vår nye valberedare Simon Wämmerfors får många samtal från intresserade  kandidater. Maila mig på helge.rooth@comhem.se så förmedlar jag kontakt med honom.

Jag påminner om möjligheten att följa årsmötet på distans på söndag den 26.e april. Se vidare om hur i medlemsbrev nr. 2 på denna hemsida. I år har antalet ombud från Strängnäs minskat från två till ett. Vi representeras i år av vår vice ordförande Åke Eldberg.

På grund av pandemin kommer antalet ledamöter att halveras på Örebro pastorats kyrkofullmäktige i maj. Vi kommer inte att få svar på vår motion och frågor förrän på höstens möte. Jag återkommer om något oväntat skulle dyka upp på föredragningslistorna till vårens fullmäktigemöten.

Jag återkommer om stiftsfesten i september (Strängnäs 900 år). Beträffande vallfartsmässorna första söndagen i juni hänvisar jag till aktuell information på hemsidorna.

Vid pennan: Helge Rooth