Strängnäs stiftsavdelning

Av Gabriel Fjellander den 23 January 2013

Välkommen till Frimodig kyrka i Strängnäs stift!

Gå gärna in och läs medlemsbreven till medlemmarna i Strängnäs stift.

Vi har representation i Stiftsfullmäktige i Strängnäs stift.

Bor du i stiftet och vill engagera dig? Eller har du frågor om vad vi är och vad vi gör? Gå in och se vilka som sitter i styrelsen och ta kontakt med någon av dem!

 


 

Senaste nytt från Strängnäs stiftsavdelning

Årets stora begivenhet – Frimodig kyrkas riksårsmöte och ordförande-/gruppledarkonferens gick av stapeln i Örebro den 27 – 28 april. Ett stort antal eldsjälar från hela Sverige samlades i Kyrkans hus på lördagen och i Olaus Petri församlingshem på söndagen.

Vi som var med och arrangerade det praktiska är mycket nöjda med Örebro pastorats och Olaus Petri församlings faciliteter samt med maten som den av riks anlitade cateringfirman tillhandahöll. Allt detta underlättade våra möten mycket.

Lördagen innehöll en gedigen vägledning i allt som rör lokalavdelningarnas verksamhet. Elisabeth Sandlund höll ett mycket relevant föredrag om hur kontakten med pressen hanteras.

Söndagen mässa med körsång i församlingens kyrka var mycket uppskattad. Före årsmötet höll Per Åkerlund, förlagschef på Artos, ett föredrag om mötena med Jesus betydelse för kyrkan genom tiderna. Mötet avslutades av en stämningsfull andakt som vår vice ordförande Pierre Hernvall höll.

Vid pennan: Helge Rooth

P.S. kanske vi ses på vallfartsmässan i Riseberga den 9:e juni?