Strängnäs stiftsavdelning

Av Gabriel Fjellander den 23 January 2013

Välkommen till Frimodig kyrka i Strängnäs stift!

Gå gärna in och läs medlemsbreven till medlemmarna i Strängnäs stift.

Vi har representation i Stiftsfullmäktige i Strängnäs stift.

Bor du i stiftet och vill engagera dig? Eller har du frågor om vad vi är och vad vi gör? Gå in och se vilka som sitter i styrelsen och ta kontakt med någon av dem!

 


 

Senaste nytt från Strängnäs stiftsavdelning

Hej och välkomna till årets mötesaktiviteter. Om inte epidemin stoppar oss. . .

Som det ser ut nu, så äger stiftsavdelningens årsmöte rum i Olaus Petri församlingshem den 15e april kl. 18.

Årets möte är ödesmättat även ur en annan synvinkel. Vi står inför ett val – att förklara verksamheten vilande, eller att engagemanget från medlemmarna ökar. I över tio år har styrelsens kärna varit oförändrad.

Läget är dels att styrelsen har minskat från sex till fyra ledamöter på två år och dels att tre av dessa avsäger sig omval på årsmötet. Vi behöver minst fem nya styrelsemedlemmar!

Vi vädjar därför att du som läser detta, dels kommer till årsmötet och dels att du kontaktar vår valberedning: Sika Touyabah på telefon 019-611 50 04, 072-22 20 01, E-post Sika_to@yahoo.fr. alt. Marta och Helge tel. 019-36 20 30 eller marta.rooth@comhem.se respektive helge.rooth@comhem.se.

Årsmötet är ett gyllene tillfälle att hålla sig uppdaterad om vad som händer kyrkan i vårt stift. Vi vill även ha era synpunkter och uppslag på vilka frågor som vi ska driva i respektive fullmäktige.

Som sagt, vi återkommer om det blir några förändringar.

Vid pennan: Helge Rooth