Strängnäs stiftsavdelning

Välkommen till Frimodig kyrka i Strängnäs stift!

Gå gärna in och läs medlemsbreven till medlemmarna i Strängnäs stift.

Vi har representation i Stiftsfullmäktige i Strängnäs stift.

Bor du i stiftet och vill engagera dig? Eller har du frågor om vad vi är och vad vi gör? Gå in och se vilka som sitter i styrelsen och ta kontakt med någon av dem!

 


 

Senaste nytt från Strängnäs stiftsavdelning

Hej!

Kyrkovalet är genomfört även om inte allt är kontrollräknat. Den inbördes ordningen i olika fullmäktigen kan komma att påverkas av personvalen. Valets vinnare är POSK och Vänstern. Vi har gått från tio till åtta mandat i kyrkomötet och från två till ett mandat i Strängnäs stiftsfullmäktige.

Valets goda nyhet är att vi har en stark representation i Frustuna församling i Gnesta med Hampus Frid och Ingegerd Johansson som ordinarie och ersättare i fullmäktige med bra förhandlingsposition. I Örebro har två starka mandat bytts mot två svaga. Tyvärr kom vi inte in i Södertälje och Nyköping.

Budskapet om politiska partier i kyrkan har fått hyfsad plats i media men tycks mest ha gynnat POSK. Vänsterns framgångar verkar spegla det allmänpolitiska läget i Sverige. Kanske har även den låga rösträttsåldern i kyrkliga val betydelse här. Vi har satsat stort på sociala medier och utdelat material.

Nu återstår de ”osynliggjorda” valen till de olika pastoratens församlingsråd. Det vill säga att först ska ledamöter nomineras på dåligt annonserade möten med början i oktober. Sedan ska dessa väljas av kyrkofullmäktige möjligen via dess valberedning. Tyvärr har inte vårt demokratibudskap nått ut ännu.

Regelverket om pastoratens församlingsråd är luddigt och deras inflytande skiljer sig åt över landet. I stora drag väljer nomineringsgrupperna vilka ledamöter som ska nomineras. Dessa behöver inte ens tillhöra den församling vars råd de ska ingå i. Övriga församlingsmedlemmar blir inte längre delaktiga.

Vilka Svenska kyrkans ödesfrågor blir under den kommande mandatperioden är svårt att förutse. Efter biskopsstriden i Härnösand och utspelen om prästers vigseltvång av homosexuella förefaller Socialdemokraterna vilja stärka arbetsgivarmakten över personalen på bekostnad av vigningsrätten.

Ska vi ha tillbaka politiskt tillsatta biskopar som i den gamla statskyrkan och präster enbart anställda som tjänstepersoner. Ska Svenska kyrkan upphöra att vara episkopal? För sekulära politiker spelar det ingen roll vilken Gud folken tror på. Tron är obegriplig för dem. De förordar så kallad synkretism!

Nu lanseras religionsdialog på bred front för att involvera så många aktörer som möjligt. Är målet att urvattna och jämka samman istället för att stå upp för att Jesus är vägen, sanningen och livet? Som Kristna får vi inte tveka om att Jesus befaller oss att missionera, evangelisera och omvända!

Som före detta politiker säger jag: ”Nästa valrörelse startar NU”! Än är inte det loppet kört!

Vid pennan Helge Rooth