Strängnäs stiftsavdelning

Välkommen till Frimodig kyrka i Strängnäs stift!

Gå gärna in och läs medlemsbreven till medlemmarna i Strängnäs stift.

Vi har representation i Stiftsfullmäktige i Strängnäs stift.

Bor du i stiftet och vill engagera dig? Eller har du frågor om vad vi är och vad vi gör? Gå in och se vilka som sitter i styrelsen och ta kontakt med någon av dem!

 


 

Senaste nytt från Strängnäs stiftsavdelning

Vi skriver idag den 24e februari.

Lägg det datumet på minnet! Förra söndagen var det reformationssöndagen. I min ungdom var den dagen en av kyrkans böndagar och det hände emellanåt att man stämde upp i följande psalm (nr 508 i gamla psalmboken):

”Förfäras ej du lilla hop, fast fiendernas larm och rop Från alla sidor skalla.

De fröjdas åt din undergång, Men deras fröjd ej bliver lång; Ty låt ej modet falla”.

 

Även i mitt förra brev refererade jag till Davids 37e psalm i psaltaren, läs den gärna igen!

Som jag nämnde förra gången hade vi planer på att kalla till ett medlems-/lokalt gruppmöte i stiftets östra del för att närmare lära känna våra kandidater och förtroendevalda på lokal nivå.

Mötet som skulle ha ägt rum i Mölnbo mellan Södertälje och Gnesta den 25e måste tyvärr ställas in då allt för få kunde komma. Allt var planerat med smörgåstårta, bokad lokal och frivilliga bilförare för samåkning. Nu blir det istället ett ”vanligt” styrelsemöte via Zoom.

Om du som läser detta ändå vill träffas och vara en del av Frimodig kyrkas gemenskap så får du en ny chans genom att närvara på vårt årsmöte någonstans i Strängnäs stift den 31a mars kl. 18.00! Var det blir och vad det innehåller återkommer jag till i nästa nyhetsbrev.

I allt elände får vi ändå glädjas åt att kunna träffas utan restriktioner, vilket jag inte kunde förutse då jag skrev föregående brev. Under tiden fram till årsmötet kommer förhoppningsvis pandemin att försvagas ytterligare.

I tider med stigande priser och andra bekymmer är det viktigt att vi hjälps åt och inte glömmer varför vi engagerar oss för vår Svenska kyrka. Vi behöver inspiration av att träffa varandra. Det var ju så även de första kristna fylldes av Helig Ande.

Helig Ande ja, ju mer andliga vi blir desto mindre materialistiska blir vi och då kommer vi även att göra oss mindre bekymmer som budskapet är i Matteus 6e kapitel. Ja, vi kan till och med stilla vår rädsla i en ond värld som framgår av Jesu utsändningstal i Matteus 10e kapitel.

 

Med hopp om Guds rika beskydd

       hälsar er Helge Rooth