Strängnäs stiftsavdelning

Av Gabriel Fjellander den 23 January 2013

Välkommen till Frimodig kyrka i Strängnäs stift!

Gå gärna in och läs medlemsbreven till medlemmarna i Strängnäs stift.

Vi har representation i Stiftsfullmäktige i Strängnäs stift.

Bor du i stiftet och vill engagera dig? Eller har du frågor om vad vi är och vad vi gör? Gå in och se vilka som sitter i styrelsen och ta kontakt med någon av dem!

 


 

Senaste nytt från Strängnäs stiftsavdelning

Hej och välkomna tillbaka från en förhoppningsvis skön sommar!

I stiftet följer vi med intresse planerna på att utveckla domkyrkoberget till en levande mötesplats.

Örebro storpastorat har funnits några år nu och allt verkar vara frid och fröjd enligt kyrkorådet åtminstone när man tar del av mötesprotokollen. Örebro pastorats kyrkoråd består av alla nomineringsgrupper utom Frimodig kyrka.

Vi följer därför utvecklingen noga och vår ambition är att genom motioner och frågor på kyrkofullmäktige belysa problem och utmaningar framöver inte minst hur planerade besparingar påverkar de grundläggande uppdragen lokalt i församlingarna.

Hur påverkas mission, diakoni, barnverksamhet och arbetsmiljö av att tjänster inte återbesätts i tid för att kunna uppfylla sparkraven? Når vi t. ex. alla nyinflyttade kyrkotillhöriga?

Jag följer med intresse en diskussionsgrupp på [fk-stifts_kyrkofullmaktige] Agerande i budgetsammanträde (?) och håller fullständigt med om att budgetarbete inte är en formalitet med tanke på det ovan skrivna.

Så mitt budskap är, att om vi ska bli det alternativ för kyrkan som vi gick till val på så måste vi redan nu börja fundera på vad som behöver prioriteras och vad som måste avstås genom att åstadkomma en alternativ budget på höstens sammanträden. Alla tankar och förslag välkomnas på hur detta kan ske och på vad en Frimodig kyrkobudget ska innehålla.

 

Vid pennan: Helge Rooth