Strängnäs stiftsavdelning

Välkommen till Frimodig kyrka i Strängnäs stift!

Gå gärna in och läs medlemsbreven till medlemmarna i Strängnäs stift.

Vi har representation i Stiftsfullmäktige i Strängnäs stift.

Bor du i stiftet och vill engagera dig? Eller har du frågor om vad vi är och vad vi gör? Gå in och se vilka som sitter i styrelsen och ta kontakt med någon av dem!

 


 

Senaste nytt från Strängnäs stiftsavdelning

Hej!

Sommaren är här och många har annat att tänka på än det kommande kyrkovalet. Alla valsedlar till vårt stift har nu lämnat tryckeriet. En återkommande aktivitet varje val är att vi samlas i början av augusti för att packa om valsedlarna före vidare distribution till valkanslierna.

För dig som sympatiserar med Frimodig kyrka och tänker bli medlem är detta ett utmärkt tillfälle att träffa oss och hjälpa till under denna aktivitet. Kontakta helge.rooth@hotmail.com om du vill veta mer. Vi träffas i Örebro lördag eftermiddag den 7e augusti i Den Gode Herdens kapell i Brickebacken.

Rikspolitikerna har haft mycket att göra under dagarna av regeringskris och kanske är det därför de verkar hålla en låg profil inför kyrkovalet. Väljarna vill man inte träffa utomhus med hänvisning till pandemin så någon plats för vårt bokbord på kyrklig mark som planerat finns inte heller.

Trots att samhället börjat öppna upp idrotts- och kulturevenemangen sedan början av juni är det långt kvar till den gamla gudstjänstaktiviteten i våra mindre kyrkor. Mycket utomhusmässor utan kommunion blir det. Förhoppningsvis kommer en ökad vaccinationsgrad att påverka läget positivt.

Jesus i centrum som är frimodig kyrkas paroll visar med all tydlighet hur olika nomineringsgruppers budskap skiljer sig åt. Filosofier med ibland rent kristofobiska utgångspunkter påverkar emellanåt människors attityder mer eller mindre medvetet.

En väldigt kort introduktion till Kristen filosofi får man som nybörjare genom att läsa de ca tjugo första sidorna av Nya testamentet och Matteus evangelium inklusive bergspredikan. För att sedan komma till tro fortsätter man med Passionshistorien och den Helige Andes verk. Så fungerar det!

Komplicerat blir det när man ska få plats med marxism, existentialism, postmodernism, dekonstruktivism och allt vad det heter i bagaget. Tacka vet jag friheten i Jesus! (= Lutheranism?)

Vid pennan Helge Rooth