Strängnäs stiftsavdelning

Av Gabriel Fjellander den 23 January 2013

Välkommen till Frimodig kyrka i Strängnäs stift!

Gå gärna in och läs medlemsbreven till medlemmarna i Strängnäs stift.

Vi har representation i Stiftsfullmäktige i Strängnäs stift.

Bor du i stiftet och vill engagera dig? Eller har du frågor om vad vi är och vad vi gör? Gå in och se vilka som sitter i styrelsen och ta kontakt med någon av dem!

 


 

Senaste nytt från Strängnäs stiftsavdelning

Hej och välkomna tillbaka från en annorlunda sommar!

Pandemin har påverkat oss alla på olika sätt och kommer att göra så en tid framöver.

Icke desto mindre närmar sig 2021 års kyrkoval. Nytt för kommande val är att vi  ställer upp i flera lokala kyrko-fullmäktige i församlingar och pastorat. Till vår hjälp har vi även denna gång engagerat Mikael Grenstedt som inspiratör för att få med alla er som kan tänka sig att kandidera för Frimodig kyrka i Strängnäs stift.

Redan nu kan ni kontakta honom på E-postadressen mikaelgrenstedt@hotmail.com eller mig, ordförande på  helge.rooth@comhem.se. Vi ser fram emot att få minst lika många namn på Stiftsfullmäktige- och Kyrkomötes-valsedlarna som i valet 2017 förutom i de församlingar som vi vet att många stöder Frimodig kyrka.

Förutom att kandidera kan man som medlem ingå i någon lokal grupp runt om i stiftet. Detta skulle underlätta valrörelsen avsevärt och ge oss en efterlängtad anledning att hälsa på er som vill starta upp en  grupp. Ni kanske känner andra på orten som också delar Frimodig kyrkas värderingar så att de kan spridas som ringar på vattnet.

Jag ber även att få påminna om att vi vill bli fler i styrelsen. Det går att prova på detta som adjungerad fram till årsmötet i mars nästa år. Finns det intresse anordnar vi gärna någon lämplig utbildning som vi kan söka medel till från Strängnäs stift, vilket skulle ge oss ytterligare välkommet tillfälle att träffas på någon lämpligt coronasätt.

Vid pennan: Helge Rooth