Strängnäs stiftsavdelning

Välkommen till Frimodig kyrka i Strängnäs stift!

Gå gärna in och läs medlemsbreven till medlemmarna i Strängnäs stift.

Vi har representation i Stiftsfullmäktige i Strängnäs stift.

Bor du i stiftet och vill engagera dig? Eller har du frågor om vad vi är och vad vi gör? Gå in och se vilka som sitter i styrelsen och ta kontakt med någon av dem!

 


 

Senaste nytt från Strängnäs stiftsavdelning

Hej!

Våren har äntligen kommit till vårt land detta kyrkovalsår. Vi är inne i maj månad med viktiga fullmäktigemöten i stift, pastorat och församlingar. Mandatperioden går mot sitt slut och nya förtroendevalda är på väg in. Vi har glädjen att kunna ställa upp i ytterligare tre lokala val.

I Frustuna församling (nära Gnesta) representeras vi av Hampus Frid och Ingegerd Johansson. I Södertälje pastorat ställer Nail och Birgitta Tasci upp. I Nyköpings församling kandiderar Mathias Swartling. Ett nytt intressant namn i Örebro pastorat är Ghjon-Marko Berisha aktiv i Oasrörelsen.

Det positiva i Örebro pastorat är den goda ekonomin. Mindre glädjande är att den delvis beror på pandemin. Åttapersonersregeln vid våra Gudstjänster beror på vilken slags sammankomst vi anses genomföra. Att verksamheten går på ”sparlåga” speglar inte temperaturen i ledningsorganisationen.

För att belönas med närmare två miljoner kronor vid egen uppsägning måste man nog ha varit kyrkoherde i ett pastorat. Är det detta som kallas samordningsfördelar vid sammanslagning av församlingar?

Löneökningarna har tydligen över lag också varit större än beräknat och enligt delegationsbeslut ska församlingarna bidra till dessa med närmare 700 000 kr av 861 000 kr enligt ett tjänstemannabeslut (delegation). Nu är vi inte längre ensamma om att vilja slopa regnbågsnyckelprocessen.

Det finns kanske ännu fler angelägna saker som ni kära läsare skulle vilja att vi tar upp på årets olika möten så här inför valet. Även om många väljare har kort minne och vaneröstar så har både sak- och bekännelsefrågorna stor betydelse i höstens val för de som hellre stannar kvar i Svenska kyrkan.

 

Vid pennan: Helge Rooth