Kyrkomötet

Frimodig kyrka har sedan kyrkovalet 2021 åtta ledamöter i Kyrkomötet, därutöver 3 ersättare från varje stift. Här nedan ser ni alla våra ledamöter och ersättare i kyrkomötet. Längre ner på sidan presenteras de, sorterade efter stift/valkrets.

Frimodig kyrkas ledamöter i Kyrkomötet 2022-2025

Vår kyrkomötesgrupp, foto från november 2021.
Bakre raden: Berth Löndahl, Jörgen Ericsson (ersättare för Stefan Aro), Hans Weichbrodt, Leif Nordlander.
Främre raden: Fredrik Sidenvall, Elisabeth Sandlund, David Castor.

På bilden ovan saknas

Håkan Sunnliden

Stefan Aro

Skara stifts valkrets
Växjö stifts valkrets
Lunds stifts valkrets
Göteborgs stifts valkrets
Luleå stifts valkrets
Stockholms stifts valkrets

Skara stifts valkrets

Ordinarie

Leif Nordlander

Präst (pensionerad) i Skara stift, ledamot i kyrkomötet. Jag brinner för en levande församling där förnyelse möter tradition, där lovsången och tillbedjan flödar och där förkunnelsen av ordet och firandet av mässan är centrum och skapar en gemenskap av människor med olika bakgrund. Jag har också en vision för ett diakonalt förhållningssätt och en stark vilja att länka diakoni och mission i församlingen så att människor kommer till tro. Jag vill arbeta i kyrkomötet så att den lokala församlingens självbestämmande ökar. Jag tror också att det vore av stort värde att präster och diakoner vore stiftsanställda. Jag brinner också för det internationella arbetet i Svenska kyrkan. En levande mission är en förutsättning för en levande kyrka. Jag är gruppledare för Frimodig kyrkas nomineringsgrupp i kyrkomötet.

E-postadress: leffe53.ln@gmail.com
Telefonnummer: 0706-171413

Ersättare

Jan Hallquist

Egenföretagare inom it. F.d. ordförande i Oasrörelsen. Gift med Eva, 4 barn. Gillar orden i psalm 57 i Sv. psalmboken: ”Sin enda grund har kyrkan i Kristus Frälsaren”

E-postadress: jan.hallquist@live.com
Telefonnummer: 0704022232

Cecilia Wallgren

Jag heter Cecilia, är född 1956 och bor i Skara. Jag är gift med Carl och vi har två vuxna barn med respektive samt tre barnbarn. I förra kyrkovalet blev jag invald som ledamot av Kyrkofullmäktige och är även invald som ordinarie i Kyrkorådet i Skara.

Sedan början av 2000-talet har jag och min man varit engagerade i en ekumenisk outreach i Skara där vi har mött och byggt relationer med många tilltufsade människor, en plats där lovsång och tillbedjan har varit en väsentlig del av verksamheten och ett verktyg för att låta människor få möta Jesus Kristus. Sedan 2009 är jag kassör i Oasrörelsen i Sverige.

Det är så viktigt att vi som kyrka inte anpassar oss till den här världen. Gud har inte förändrat sig, Han är densamme och summan av Hans Ord är sanningen. Vårt uppdrag är att i samarbete med den Helige Ande hjälpa människor att lära känna Jesus. Kyrkan är en plats där vi tillsammans umgås med Gud, en plats där vi möts på lika villkor som Guds barn och där vi lämnar politiska frågor och åsikter i ”vapenhuset”.

E-postadress: cecilia@ekonomiservice.net
Telefonnummer: 070-5175403

Inger Lindeskog

Diakon och fyrbarnsmor, bosatt med familjen i Trollhättan. Verksam inom Lilla Edets pastorat och intresserad av allt som får församlingslivet att utvecklas och människor att växa till i tro, hopp och kärlek. Särskilt intresserad av gudstjänstliv, medarbetarskap och delaktighetsfrågor. Har suttit en mandatperiod i Göteborgs stiftsfullmäktige och två i Skara stiftsfullmäktige.

E-postadress: inger.lindeskog@gmail.com
Telefonnummer: 073-1413895

Växjö stifts valkrets

Ordinarie

Håkan Sunnliden

Svenska kyrkan vill vara en folkets kyrka. Det gör att det blir svårt för dem som vill leva fördjupat att gå i ok med den. Sedan jag avslutade min anställning i Värnamo skriver jag böcker, frilansar och ägnar mig åt arbetet med en Frimodig kyrka. Frimodig kyrka är ett sätt för mig att även fortsättningsvis försöka bidra till Svk. Kanske är det ett sätt, men det finns dörrar som ingen annan än Herren kan öppna eller stänga.En sådan möjlighet är att bilda husförsamlingar och att där fira mässan.

E-postadress: hakan.sunnliden@telia.com
Telefonnummer: 0370-152 44

Ersättare

Håkan Persson

Kyrkoherde i Markaryd, gift med Eva och har två barn. Jag är gärna med min familj på ledig tid, men har även ett stort idottsintresse och det händer även att jag jagar älg och rådjur.
Jag brinner för ett levande församlingsarbete där anställda, frivilliga, förtroendevalda och andra kan samarbeta med Jesus i centrum. Att människor skall få en tro på Jesus är det som driver mig.

Kyrkan som kropp är en bild som jag tycker om och som är en bra beskrivning hur det skall fungera.

E-postadress: hakan.persson@svenskakyrkan.se

Maria Gerdås

Gift med Göran, har fem barn som nu alla är utflugna och elva underbara barnbarn.
Är barnmorska och jobbar på Nässjö Familjecentral.
Ser söndagens högmässa som det viktigaste i församlingens liv och att Guds Ord och kyrkans bekännelse är grunden för allt arbete. Sjunger i Nässjö kyrkokör. Är ordförande i Hjelmserydsstiftelsen.
I övrigt besöker jag gärna våra grannländer på andra sidan Östersjön och planerar bussresor dit. Studerar estniska och åker varje år på en intensivkurs för att hålla språket vid liv.
Påtar gärna i trädgårdslandet och odlar grönsaker för husbehov.

E-postadress: maria.gerdas@gmail.com
Telefonnummer: 073-074 21 38

Gitten Öholm

Jag är född 62, änka sedan några år tillbaka, har 4 vuxna barn och utöver mitt jobb som kursgårdsföreståndare är jag ordförande för den Internationella Kristna ambassaden Jerusalem, sv. avd.

Jag har en bakgrund inom musik och media så för mig har det både varit viktigt och naturligt att evangeliet ”når ut” vilket är viktigare idag än någonsin. En förkunnelse om att en relation med Jesus är svaret på den hopplöshet unga och äldre upplever. Att Jesus har svaret på jordens framtid. Att Jesus kan ge den frid och fred som världen ropar efter.

Med min frikyrkobakgrund vill jag stå samman med Frimodig kyrka för att stå upp för den kristna tron i vårt land.

E-postadress: gittenoholm@gmail.com
Telefonnummer: 0761387511

Lunds stifts valkrets

Ordinarie

David Castor

Jag arbetar som missionsledare för Norea Sverige, en mediemissionsorganisation. För en del blev jag ett bekant ansikte då jag i TV-programmet Tro, hopp och kärlek under hösten 2015 träffade min Anna-Klara.

Jag är engagerad i Frimodig kyrka för att jag menar att en kyrka bör styras av de människor som är engagerade i kyrkan och att dessa bör väljas till förtroendeuppdrag utifrån sitt kyrkliga engagemang och inte utifrån vilket sekulärt politiskt parti de sympatiserar med. Bakom detta ligger också att jag hellre vill att kyrkans centralfrågor dominerar vår kommunikation än mycket annat. Detta annat kan i och för sig vara bra, men att förmedla evangeliet om Jesus Kristus och att hjälpa människor att tro på honom är den kristna kyrkans särdrag och huvuduppgift.

E-postadress: e-post@pastorcastor.se
Telefonnummer: 0709440362

Berth Löndahl

Kyrkoherde i Bunkeflo, Malmö, ett av världens mest sekulariserade hörn och därför desto mer spännande att vara präst i. Hustru och tre vuxna barn. Som kyrka behöver vi vara öppna och tydliga, öppna inför dem som söker och längtar, tror och tillber. Och tydliga om att Jesus Kristus är Kyrkans Herre och att mässan med Ord och sakrament är församlingslivets centrum. Jag vill arbeta för en levande och evangeliserande kyrka, en kyrka som gör skillnad i den lokala närmiljön.
Jag är Frimodig kyrkas ledamot i Kyrkostyrelsen.

E-postadress: berth@londahl.se

Ersättare

Evalotta Kjellberg

Jag är en västgöte som lever i förskingringen sedan 2001 då jag började arbeta som präst i EFS-kyrkan i Örkelljunga. Sedan ett år tillbaka är jag också föreståndare för bibellinjen på Glimåkra folkhögskola och får genom det vara med och forma framtidens lärjungar. Jag är med i Frimodig kyrka för jag längtar efter en kyrka som har Jesus som centrum i allt sitt arbete och som frimodigt försöker uppmuntrar människor att använda bibeln i sina vardagliga liv. Jag anser också att de politiska partierna inte ska styra kyrkan utan det ska människor med en personlig tro och övertygelse göra utan politisk inblandning.

E-postadress: evalottak@spray.se

Jonas Nordén

Kerstin Sidenvall Karlgren

Göteborgs stifts valkrets

Ordinarie

Hans Weichbrodt

Bor i Mölndal. Hustru och två utflugna samt ett hemmavarande barn. Har engagerat mig i Frimodig Kyrka för att jag helhjärtat instämmer i programmet som bl.a. betonar att den Svenska Kyrkan inte skall styras av ledamöter som blir invalda som representanter för olika politiska partier.
Jag brinner för en kyrka som har den korsfäste och uppståndne Jesus Kristus i centrum och som har klassisk kristen tro som fundament.

E-postadress: h_weichbrodt@hotmail.com
Telefonnummer: 0703100903

Fredrik Sidenvall

Jag är född 1962, präst i Svenska kyrkan sedan 1985, Efter tjugotvå år som församlingspräst blev jag 2007 rektor på L M Engströms Gymnasium i Göteborg och är fortsatt verksam där. Därutöver är jag redaktör för tidningen Kyrka och Folk. Sedan 1984 är jag gift med Anna och tillsammans har vi sex barn och fyra barnbarn.

Jag älskar Svenska kyrkan som hon är i sin bekännelse, historia och andliga arv men sörjer djupt när hon av olika skäl inte får vara sig själv. Jag vill verka för att Svenska kyrkan blir genompräglad av Guds sanna och befriande ord i gudstjänst, mission, kyrkorätt, samhällsdialog och ekumenik. Men den framväxande syntesen mellan tro och vetande rymmer vår tid stora möjligheter att det historiskt givna också blir det moderna.

E-postadress: fredrik.sidenvall@gmail.com

Ersättare

Maja Bengtsson

Jag arbetar som lärare och bor i Ytterby tillsammans med min man och våra fyra barn. Jag vill verka för att varje lokal församling får bästa möjlighet att fira gudstjänster, undervisa, utöva diakoni och bedriva mission, och vill därför minska byråkratin och centraliseringen i Svenska kyrkan.

Jag är styrelseledamot i Frimodig kyrka i Göteborgs stift. Jag är också ersättare i kyrkomötet.

E-postadress: familjenbengtsson@yahoo.se
Telefonnummer: 0737-173301

Elisabet Dahlberg

Jag arbetar som rektor för Leteboskolan i Horred. Född 1967, gift och har 2 pojkar. Utbildning som undersköterska, förskollärare och handledare i Karlstadmodellen har jag med mig. Eftersom min äldste pojke har Downs Syndrom, och därmed tufft att göra sin röst hörd samhället så lägger jag mycket kraft på att stötta honom och kämpa för alla människors rätt att vara delaktiga i vårt samhälle. Detta gäller inte minst i vår Svenska Kyrka. Jesus värnade om de svagaste och mest utsatta, det måste vi bli duktigare på i kyrkan – rent praktiskt. Kanske måste vi alla lära oss mer om olika funktionsnedsättningar för att kunna möta medmänniskor bättre.

E-postadress: spraklisa@gmail.com

Tomas Seidal

Jag är 56 år, gift, tre barn, 3 barnbarn.
Överläkare klinisk patologi, docent i biomedicin
Bor i Halmstad, aktiv i EFS Kornhillskyrkan.

E-postadress: ht.seidal@gmail.com

Luleå stifts valkrets

Ordinarie

Stefan Aro

Den fråga som ligger mig närmast är kyrkans befrielse från partipolitik. Så länge de politiska partierna dominerar kyrkopolitiken berövas Svenska kyrkan sin potential att växa till en öppen och livskraftig kyrka. Om kyrkan inte själv får besluta över sina angelägenheter försvagas hennes identitet, vilket påverkar kyrkans relevans och dragningskraft i samhället. En sådan kyrka uppfattas lätt som intetsägande och tråkig och motiverar varken till engagemang eller till medlemskap. Jag vill driva frågor som tydliggör Svenska kyrkans evangelisk-lutherska grund och stärker hennes identitet i tro och bekännelse. Jag vill se en kyrka som värnar gudstjänstlivet, evangelisation och mission, ideellt engagemang och väckelserörelsernas framtid. Kyrkan är naturligt flerspråkig och jag ser gärna att alla de nationella minoritetsspråken prioriteras såsom samiska, finska och meänkieli .

E-postadress: aijankuusikko@gmail.com

Ersättare

Jörgen Ericsson

E-postadress: joergen.ericsson@gmail.com

Maria Andersson

Jag har stor nöd och passion för en bättre värld där människor får det bra och får lära känna Jesus. Jag är mycket tacksam över naturen i all dess mångfald och tycker att vi behöver vårda den bättre än vi gör. Jag är diakon och lärare och längtar efter mer av Gud i församling och liv, liksom för hela Svenska kyrkan, vårt land och vår värld. Jag jobbar på för detta tillsammans med goda medarbetare och med den Helige Andes hjälp och vägledning. Jag har stort intresse för hela den världsvida kyrkan och samarbetar gärna ekumeniskt. Personligt lärjungaskap och evangelisation är i fokus för mitt engagemang, och gudstjänstfirande utgör grundpuls i mitt liv. Denna höst 2022 finns jag i Stockholm som diakon i Clara kyrka. För Frimodig kyrka har jag suttit i Luleå stiftsavdelnings styrelse sedan 2009 och är sedan årsmötet 2021ordförande för riksstyrelsen. Jag sitter min tredje mandatperiod i stiftsfullmäktige och sedan 2017 även i stiftsstyrelsen i Luleå stift. Be gärna för mig att jag ska vara vis och frimodig i mina uppdrag och hör av dig till mig om du har något värdefullt att dela med dig utav för vårt gemensamma engagemang i Jesu efterföljd.

E-postadress: ordforande@frimodigkyrka.se
Telefonnummer: 0768060672

Elisabeth Lindahl

Jag har förmånen att få vara ordförande för Frimodig kyrka i Luleå stift. Jag har arbetat som universitetslektor vid Umeå universitet med sjuksköterskeutbildning och forskning. Är gift med Torkel som är präst men har arbetat som systemutvecklare fram till pensioneringen. Vi har tre barn, tre ingifta och sju underbara barnbarn. Grisbackakyrkan, en samarbetskyrka mellan EFS och Svenska kyrkan i Umeå, är sedan många år vår kyrka och vi deltar aktivt i arbetet där. Jag sitter denna mandatperiod i kyrkofullmäktige och i kyrkorådet i Umeå pastorat. Är även ersättare, långt ner, i kyrkomötet.

För mig är det viktigt att bygga och värna en kyrka där människor möts i gemenskap med Jesus och varandra, kring ordet och sakramenten.
Svenska kyrkan ska vara trogen sin grundläggande uppgift! Gudstjänster, evangelisation och bibelundervisning utgör tillsammans med diakoni viktiga arbetsområden för den lokala församlingen. Missionen måste åter bli viktig, ett uppdrag vi fått av Herren själv. Svenska kyrkan behöver en missionsorganisation. Alla beslut som fattas, på alla nivåer, ska möjliggöra och underlätta för församlingarna att genomföra detta grundläggande uppdrag.
Kyrkan ska vara öppen för alla oavsett vilka vi är eller varifrån vi kommer, oavsett om vi tror eller inte tror, oavsett teologisk inriktning och bibelsyn. Vanligt kyrkfolk måste få komma till tals i kyrkan utan inblandning av partipolitik! Jesus är kyrkans Herre, ingen annan!

E-postadress: elisabeth@etlindahl.se
Telefonnummer: 070 6315173

Stockholms stifts valkrets

Ordinarie

Elisabeth Sandlund

Jag har arbetat som journalist i hela mitt vuxna liv, först i närmare tre decennier på Svenska Dagbladet, därefter på Kyrkans Tidning och sedan 2006 på Dagen, där jag har varit chefredaktör och opinionsredaktör och nu, sedan jag börjat trappa ner med ålderns rätt, är ledarskribent på halvtid. Mitt liv ändrades dramatiskt till det bättre när jag efter 32 år som ateist mötte Gud, plötsligt och oväntat, på min utvecklingsstörda dotters konfirmation sommaren 1999. Jag hör hemma i S:ta Clara kyrka i Stockholm, där jag är vice ordförande i den EFS-förening som driver verksamheten. I praktiken är vi en icke-territoriell församling och min förhoppning är att Kyrkoordningen på sikt ska ändras så att detta också blir principiellt möjligt.
Jag vill framför allt verka för att Svenska kyrkan tar sin grundläggande uppgift, att sprida evangeliet om Jesus Kristus som Frälsare och Herre, på allvar. En kyrka som styrs av engagerade och aktiva kristna, inte av politiska partier, har större förutsättningar att lyckas påkristna ett Sverige där många längtar efter ett möte med en levande Gud och där Svenska kyrkan har en stor kontaktyta och fortfarande åtnjuter betydande förtroende.
Evangeliet är det viktigaste och ur det springer ett samhällsengagemang med människovärdet i centrum. Praktisk och handfast diakoni med fokus på ”dessa mina minsta” är en oundgänglig grundbult men Svenska kyrkan som organisation och enskilda kristna bör också delta i samhällsdebatten med argument som bottnar i den kristna tron.
Jag är gift med Björn sedan 1973. Vi bor i Bromma och har två utflugna döttrar.

E-postadress: elisabethsandlund@gmail.com

Ersättare

Lennart Ericsson

Kyrkomusiker sedan 1966. Studerat teologi bl a dogmatik. Verkar som facklig förtroendeman för kyrkomusiker. Brinner för en kyrka med Jesus i centrum och bönen om den helige ande.

E-postadress: lennart.ericsson@kmr.se
Telefonnummer: 0705665117

Kjell Petersson

Bosatt i Hässelby. I många år verkat som präst i Växjö stift. Doktor i teologi på en avhandling om dopet. 2012 skrev jag ännu en bok om dopet: Född av vatten och ande. Gift med Marianne, fyra barn och sex barnbarn.
Jag vill verka för
en kyrka som frimodigt och med stor glädje bekänner att Jesus är Herre,
en kyrka med söndagens högmässa som kraftkälla, i trohet mot den tro som vi fått ta emot av tidigare generationer kristna,
en kyrka som stöder olika väckelse- och förnyelserörelser och som verkar för kyrkans synliga enhet,
en kyrka med kallelse att vittna om och peka på den försoningens möjlighet som Jesus står för.

E-postadress: kjellpeterssonssc@gmail.com
Telefonnummer: 0706693789

Daniel Ringdahl

Jag heter Daniel Ringdahl och är gift med Maria. Vi bor sedan några år tillbaka i Stockholms innerstad där jag arbetar dels som predikant i Roseniuskyrkan, ELM Stockholm, dels som gymnasielärare i svenska och filosofi.

Kyrkan är någonting alldeles särskilt. Den är en särskild mötesplats för Gud och människor, och kristendomens kärna är inte människors sökande efter Gud utan Guds sökande efter människor.

Därför är Frimodig kyrka mitt självklara val i kyrkovalet: kyrkan ska få lov att vara kyrka och politiska partier ska få vara politiska partier. Ingendera parten ska styra över den andra. Det vill jag arbeta för om jag får förtroendet.

E-postadress: daniel.ringdahl@gmail.com