Registrera dig!

Genom att registrera dig här får du ett användarkonto på denna webbplats, frimodigkyrka.se. Du kan då logga in och ta del av internt material, typ protokoll och information från stiftsavdelningarna. Du hittar det under ”Internt material” i huvudmenyn (syns endast om du är inloggad).

När du registrerar dig kommer vi att kontrollera att du är medlem och har betalat medlemsavgiften. Därefter kommer ditt konto att aktiveras.

  • Användarnamnet kan inte ändras.
  • Namn

  • Kontaktinformation

  • Om dig

  • Här kan du skriva lite om vem du är, vad du gör och varför du är engagerad i Frimodig kyrka. Om du har ett uppdrag i Frimodig kyrka är det den här texten som kommer visas när du presenteras på hemsidan.
  • Upload Här kan du ladda upp ett foto på dig själv. Om du har ett uppdrag i Frimodig kyrka är det detta foto som visas på sidan där gruppen presenteras.
  • Lösenord

  • Skriv in ditt nya lösenord.
  • Upprepa ditt nya lösenord.