Lunds stiftsavdelning

Av Gabriel Fjellander den 23 January 2013

Välkommen till Frimodig kyrka i Lunds stift!

Vi har representation både i Kyrkomötet och i Stiftsfullmäktige i Lunds stift.

Du hittar alla nyheter på Frimodig kyrka i Lunds stift och kan ”samtala” med din styrelse på https://www.facebook.com/Frimodig-kyrka-i-Lunds-stift-175904539132491/ eller via mail till: leonard.hagberg@gmail.com

Bor du i stiftet och vill engagera dig? Eller har du frågor om vad vi är och vad vi gör? Gå in och se vilka som sitter i styrelsen och ta kontakt med någon av dem!

 


 

Senaste nytt från Lunds stiftsavdelning


Å R S M Ö T E ! Å R S M Ö T E ! Å R S M Ö T E !

Inbjudan till Årsmöte för Frimodig Kyrka i Lunds stift. Välkommen söndagen den 29 mars 2020 – vi möts på ”Kyrksöndag” – Högmässa i Barkåkra kyrka, klockan 10.00. med efterföljande lunch (gratis för alla medlemmar naturligtvis) ca. klockan 11.30. Efter lunchen föredrag av kyrkoherden Per Gyllenör om hur det är att vara kyrkoherde i Rotterdam, Paris, Wien och Teneriffa, därpå årsmöte ca. klockan 13.30. allt detta sker i Barkåkra församlingshem, tillfälle till samtal efter årsmötet. Anmäl dig direkt till Rickard Lyckander på mailadress: rickard.lyckander@gmail.com, ange hur många ni blir, om någon av er har någon allergi eller är vegetarian / vegan så att allt blir rätt . Vi behöver er anmälan senast 19 mars.

VÄLKOMMEN

Bli medlem här: https://www.membit.net/m4-member/login/446


Vänner förtroendevalda i Frimodig Kyrka,

För många av er har 2020 års budget beslutats på stiftsfullmäktiges senaste möten. I Lunds & Strängnäs stift har vi kännedom om att våra medlemmar har motionerat om en förändring av budgetarbetet, baserat på kyrkans vikande medlemssiffror och innehåll i måldokument.

Därför har, på uppdrag av riksstyrelsen, redaktionsrådet skrivit en mall till motion med syfte att sprida informationen till alla inför budgetarbetet 2021. Med hjälp av mallen ger vi er möjlighet att i varje stift författa en egen motion i samma ärende och då täcker vi tillsammans alla de stift där vi är invalda. I några stift finns det ett så stort förtroende för våra valda, att budskapet kan kommuniceras på alternativa sätt än genom en motion.

Med vetskapen om att budgetarbetet börjar i stiftsstyrelserna efter stiftsfullmäktige i maj, så behöver motionen skickas in till stiftskanslierna i god tid.

Motionsmallen är publicerad på Frimodig Kyrkas hemsida, se länk https://frimodigkyrka.se/wp-content/uploads/2020/01/F%C3%B6rslag-till-motion-om-svenska-kyrkans-uppdrag.pdf

Om ni har frågor och funderingar, kontakta redaktionsrådet.

Med varma hälsningar,

Redaktionsrådet genom Jacob Gustafsson


Meddelande av påskens datum 2020 på Trettondedag jul

Herrens Härlighet har gått upp över oss
och skall alltid lysa över oss till dess Han kommer åter.
I väntan på den dagen,
låt oss under tidernas skiften och årstidernas växlingar
fira frälsningens gåva i Jesus Kristus.

Detta års höjdpunkter, de tre heliga påskdagarna,
då kyrkan firar Herrens korsfästelse,
begravning och uppståndelse,
infaller mellan aftonen den 9 april (Skärtorsdagen)
och aftonen den 12 april (Påskdagen).

Varje påsk och varje söndag
firar kyrkan den väldiga frälsningsgärning
genom vilken Kristus för alltid
har besegrat synd och död.

Från påsken utgår alla de dagar som vi håller heliga:
Askonsdagen, då fastan börjar, den 26 februari
Kristi Himmelsfärdsdag den 21 maj
Pingstdagen den 31 maj, och
Första Söndagen i Advent den 29 november

Jesus Kristus,
han som var och som är och som ska komma
Herren över tiden och historien
honom tillhör all ära och härlighet
från evighet till evighet +.
Amen.

Gott nytt år 2020 önskar vi alla medlemmar i Frimodig kyrka i Lunds stift – vi kommer framöver att publicera (som vanligt) inbjudningar till medlemsmöten & årsmöten här. Alla styrelseprotokoll hittar du som medlem här ovanför. Vi börjar vårt nya år i denna bön:

Bön på det nya året

Välsignad är du, Herre, vår tillflykt från släkte till släkte. Hos dig finns ingen växling mellan ljus och mörker. Du är i din trefaldiga enhet oföränderligt densamme, den som var, den som är och som skall komma. Du är den enda fasta grunden när folkens och människornas öden skiftar. Vi tackar dig för det år som gått, vi bär fram det som gåva till dig. Vi tackar dig för det goda vi har fått ta emot och det goda vi har fått göra. Vi ber om din förlåtelse för det goda som vi inte har gjort och det onda vi gjort. Vi tackar dig för allt som har hänt oss. Ingen, Herre, inte ens du, kan göra det gjorda ogjort, men du och endast du kan vända också det mörka och onda till något gott. Endast du kan fylla gudsfrånvaron med din närvaro.
Om framtiden vet vi ingenting och vill ingenting veta. Vi lägger vårt hopp, vår oro och våra planer i din hand, som håller världen uppe. Gör med var och en av oss som du vill och inte som vi själva vill. Sänd i vår väg de människor och händelser som säkrast leder oss närmare dig. Om detta vill vi be, inte om något annat. Vår tid står i dina händer och vi hoppas på dig. Vi vet att du på allt sätt hjälper dem som älskar dig att nå det goda, och för dem som tror på dig har du av ingen hörda eller sedda gåvor i beredskap.
Amen.

https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/81389304_2752335604822692_4812251005351624704_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_ohc=PAIEEl76PEIAQnEcObZPIbrWKfikQmVkWEpc2MjkQrNDFPiLkHUFf5GaQ&_nc_ht=scontent-arn2-1.xx&oh=e5684a9f550da3ba9f612434f3690946&oe=5EB14047

Tack till Magnus Andersson koordinator på Stockholms katolska stift för bönen som är hämtad ur “Oremus” /under rubriken Nyår .

 
 
NYHET – NU TAR VI SWISH MED QR-KOD

Bli medlem här: https://www.membit.net/m4-member/login/446