SENASTE NYTT!?

Under året 2020 har allt arbete på grund av Corona blivit alltmer digitalt – vårt årsmöte var det sista analoga visavi dig som medlem och kanske klokt nog höll du dig borta från det. Vi för vårt digitala samtal med dig på daglig basis via Facebook – nyheter från oss i Lund men också samtal & frågor gällande Svenska kyrkan i stort presenteras där – en del gillar detta upplägg andra blir upprörda. Gå in och se hur du uppfattar samtalet på https://www.facebook.com/frimodigkyrkailundsstift/ om du har problem med att följa länken kontakta valfri ledamot i styrelsen så hjälper vi dig, med glädje. Vi i styrelsen är till för din och övriga medlemmars skull, inte en intern klubb, så har du förslag eller frågor så tveka inte att kontakta oss.
Med önskan om en ljusare och coronabefriad tid framöver
Leonard Hagberg, ordförande för Frimodig kyrka i Lunds stift


ÅRSMÖTESRAPPORT 2020

Så har årsmötesprotokollet blivit justerat och ligger uppe för alla att ta del av. Rapporten detta år blir fåordig (!) Vi hade ett analogt möte i Barkåkra kyrka med fantastisk liturgi och god predikan av kyrkoherden fader Per Gyllenör. Därpå lunch i församlingshuset – det skulle ha blivit en expose genom olika europeiska SKUT-församlingar av fader Per som varit kyrkoherde i olika utlandsförsamlingar men detta ställde vi in – vi var sammanlagt tio stycken, varav fyra barn❤️. Dock själva årsmötet genomfördes och vi blev fulltaliga i styrelsen – avgick gjorde Peter Unosson och Nathalie Bencic – dessa skall ha ett stort tack för sitt arbete! Övriga nyvalda ledamöter och ersättare hittar du i årsmötesprotokollet. Nu börjar vi planlägga vår insats och vårt arbete inför stundande val – tidigt kan tyckas men skall vi lyckas behövs en stor insats och ett stort frimod – inga tappade sugar! Läs på vår Facebooksida – gör inlägg – värva kandidater – berätta vad vi kan och bör göra – vi är till för våra medlemmar inget annat! Kristus är Uppstånden – Sannerligen Uppstånden!

Leonard, ordförande i Frimodig kyrka i Lunds stift


Till alla förtroendevalda för Frimodig kyrka i Lunds stift har detta meddelande kommit – läs och ta hjälp av detta i ert viktiga frimodiga arbete för vår älskade Kyrka 🙏Tack till Niklas Adell från Linköpings stift som hjälper oss med detta ❤️

På Frimodig kyrkas hemsida, fliken ”Internt material” och sedan ”Motioner mm” finns nu inlagt fem motioner till kyrkofullmäktige i Linköpings Domkyrkopastorat