Lunds stiftsavdelning

Välkommen till Frimodig kyrka i Lunds stift!

Vi har representation både i Kyrkomötet och i Stiftsfullmäktige i Lunds stift.

Du hittar alla nyheter på Frimodig kyrka i Lunds stift och kan ”samtala” med din styrelse på https://www.facebook.com/Frimodig-kyrka-i-Lunds-stift-175904539132491/ eller via mail till: leonard.hagberg@gmail.com

Bor du i stiftet och vill engagera dig? Eller har du frågor om vad vi är och vad vi gör? Gå in och se vilka som sitter i styrelsen och ta kontakt med någon av dem!

 


 

Senaste nytt från Lunds stiftsavdelning

ERBJUDANDE!!!
ALLA FÖRTROENDEVALDA!!!

Vänner

(Valda ledamöter och ersättare i kyrkofullmäktige inom Lunds stift)

(Kopia till ledamöter i styrelsen för Frimodig kyrka i Lunds stift)

Styrelsen för Frimodig kyrka i Lunds stift har gett mig förtroendet att ERBJUDA stöd till er som nu startar i kyrkofullmäktige 2022-2025. De flesta KF har sammanträden i slutet av våren och i slutet av hösten (och då räknar jag inte ”startmötena” efter valet i höstas).

Ni i era grupper får fritt fundera på och välja OM ni önskar ett Zoom-samtal FÖRE kyrkofullmäktige, eller ev. komma tillbaka och önska ett samtal EFTER sammanträdet. För en del är detta med sammanträden okomplicerat och då kanske behovet inte finns. Men vi vill markera att ni inte är utelämnade helt åt er själva. Det har förekommit att ganska negativa känslor uppstått efter sammanträde. Alla mår inte ok av hårda tag – men om det nu råkar bli så hos just er kan vi inte veta…

Jag vill rekommendera er att förbereda ert sammanträdet inom er grupp, endera med mailkontakter eller med ett fysiskt möte. Bjud in även ersättarna. Det är inte säkert att det finns så ”spännande” ärenden på dagordningen, men samtidigt fint om gruppen har något att säga i anslutning till något av ärendena. Detta kan gärna innehålla såväl ett erkännande av något fint liksom en synpunkt av kritisk natur. Vår röst får gärna bidra till att ord som inte annars skulle sägas påverkar samtalet bland förtroendevalda.

Nu spelas bollen till er. Nu väljer! Om ni hör av er med intresse av ett gemensamt samtal inom er grupp (före/efter) så fixar jag ett zoom-möte på max 1 timme. Så ser vi om detta blir värdefullt!

Kallelse med underlag bör vara tillgängliga vid ett samtal före era sammanträden.

Styrelsen i Lunds stiftsavdelning kan komma att vara deltagare i samtalet med mig och kanske någon/några till. Jag avrapporterar till styrelsen och sen tar vi kommande insatser av stöd utifrån erfarenheter.

 

Ni kan gärna få indikera om ni känner för ett sådant samtal (gärna senast 20 maj om möjligt) så kan vi planera. Mest troligt blir detta samtal för endast EN grupp i taget.

Det går såklart även att kontakta mig för ett stöd via telefon 0708-607102.

 

Var välsignade i uppdraget.

Jan Erik

Enligt uppdrag

Mvh Jan Erik Einarsson Amilén

Mobil 0708-607102

Odenvägen 51, 31142 FALKENBERG