Lunds stiftsavdelning

Av Gabriel Fjellander den 23 January 2013

Välkommen till Frimodig kyrka i Lunds stift!

Vi har representation både i Kyrkomötet och i Stiftsfullmäktige i Lunds stift.

Du hittar alla nyheter på Frimodig kyrka i Lunds stift och kan ”samtala” med din styrelse på https://www.facebook.com/Frimodig-kyrka-i-Lunds-stift-175904539132491/ eller via mail till: leonard.hagberg@gmail.com

Bor du i stiftet och vill engagera dig? Eller har du frågor om vad vi är och vad vi gör? Gå in och se vilka som sitter i styrelsen och ta kontakt med någon av dem!

 


 

Senaste nytt från Lunds stiftsavdelning

RAPPORT FRÅN MEDLEMSMÖTET 19 oktober 2019

Den 19 oktober klockan 10.00-14.30. hade vi en frimodig dag i Helsingborg – här kommer ett referat att dagens två delar, några foton på Ann Heberlein, några av våra förtroendevalda samt ett längre dokument (4 sidor) om det digra förslag Magnus Nilsson driver i Lunds stiftsfullmäktige – välkommen att läsa,fundera och om du så vill reagera. / Leonard Hagberg, ordförande för Frimodig kyrka i Lunds stift

TEMA förmiddag, klockan 10.00.– 12.00: Vad skulle få mig att bli medlem i Svenska Kyrkan igen? – Offentligt föredrag av Ann Heberlein med tillfälle till frågor.

Här kommer ett referat av Ann Heberleins föredrag – vi återkommer framöver med mera i detta 🙂 tack till Åsa Hagberg som satt vid pennan.

Samtal med Ann Heberlein -anteckningar
Vad skulle kunna få mig att gå med i Svenska kyrkan?

Januari 2017 – lämnade kyrkan, samtidigt som Alexandra Pascalidou ville gå med för att visa kyrkan sitt stöd.

Niklas Ekberg, ateist o journalist skrev: “En klubb som tappar 50 000 medlemmar om året måste göra något rätt”, och gick med.

Kyrkan tappade faktiskt då runt 100.000 medlemmar per år under dessa år. Förändringen från 70-talet är markant, då närmare 100% (97,2) var medlemmar, snart har vi tappat hälften (57,5%)
Traditionen att barnen döptes var stark, prästen en auktoritet.

Hur länge kan Sverige sägas vara ett kristet land?
Stödet för kristna värderingar har samtidigt fördubblats sista åren, från 20% till 40%. Men detta ses inte som goda nyheter I kyrkan, eftersom det ses som en konsekvens av rädsla för andra värderingar inom islam.
Verner Jeanrond; “Man lämnar inte sin tradition. Man stannar kvar och förändrar inifrån.”

AH studerade teologi med avsikt att bli präst, där ingick fredsteologi, feministteologi … Men inte så mycket Luthers teologi – sannolikt lever vi delvis i konsekvensen av detta. Fick upplevelsen av att vara i Lunds domkyrka, men Gud finns inte där längre. Där kom beslutet att gå ur.

Fann tron som 20-åring. Blev tidigt förälder, kom in i barnverksamhetens kristna gemenskap. Ville vara frivillig för att ge av sin tid, erbjöds en anställning.

Nästa engagemang var bland studentprästerna i Lund. Mest intressant var gäster som kom in “utifrån”, vilket gjorde att man kunde vara “inkluderande”, för religionsdialog och icketro. Dialogen byggde på att vi lyssnade på de andra, inte vice versa. Detta visar på en:

Brist på identitet.

Brist på vilja att missionera.

Är detta konsekvenser av de brister som funnits i/präglat utbildningen? Endast tre av föreläsarna kom från Svenska kyrkan, med ganska särskilda vinklingar inom sina områden. Övriga kan vara katoliker, från frikyrkan eller ateister. Utbildningen ger därför en bräcklig grund att sedan komma ut och stå på som representant för Svenska kyrkan.
Socialister har blivit präster och medvetet gått in i kyrkan med ett politiserat budskap.
Samma tendenser finns inom kulturen som blivit präglad av vänster inom politiken. Påverkar exempelvis hur pengar fördelas inom kulturen, med styrda bidrag. Enda motparten i dessa frågor är i nuläget SD som istället vill bygga på tradition. Man prioriterar det därför att man förstått att det är där vi påverkar hur människor tänker, och deras värderingar.
Av samma anledning vill man vara i Svenska kyrkan.

Summan av detta födde kyrkokritiken, men ledde också till svårigheten att finna gehör.
Exempelvis syntes hur Antje Jackelén förändrades av att bli ärkebiskop. En del av kyrkans politisering.
Inför predikan ges instruktionen att kontextuera texten, sätta den i sitt nutida sammanhang, Ser detta som destruktivt, då det formar tolkningarna utifrån vårt sekulära tänkesätt.

En del av de som nu går in i kyrkan är återigen enbart kulturellt kristna, sakfrågor kan vara avgörande mer än tro.

Sedan tiggarna kom har vi vant oss vid att se nöden utan att reagera, eftersom vi inte kan göra något åt det, och som icke-medborgare kan de heller inte själva förändra den här. Började därför se det som bättre att inte ge, inte upprätthålla en system som aldrig skulle fungera i längden och skrev artiklar om detta. Detta ledde till att man i Lunds domkyrka började predika om vikten av att ge pengar till tiggarna och be för dessa varje söndag. Hon ställde frågan; “Är jag välkommen?”

Reagerade också negativt när en präst stod vid dörren med en lista för underskrifter för flyktingars situation. Omöjligt att bara gå förbi, ett utnyttjande av sin ställning …

Droppen var sedan en gudstjänst i Hedvig Eleonora kyrka i Stockholm. Två damer i 90-årsåldern kom tillsammans, fint klädda och till stöd för varandra. Det var tre präster, förkunnelsen handlade om hur dålig förälder hon själv var (tappade tålamodet), överförde detta till situationen för ensamkommande och hennes dåliga samvete över att inte ta hem in till sitt eget hem, till allra sist om det dåliga samvetet över tiggarna. Under tiden blev en av damerna dålig. De två präster som inte var aktiva agerade inte alls, utan det blev en man i församlingen som ingrep. Ambulans tillkallades … Medan predikan bara pågick. Den dam som blev ensam grät, men ingen i församlingen kom dit, förrän två vanliga gudstjänstbesökare grep in. Erfarenhet av hur man inte ser sina egna längre.
Efter detta gick hon ur.

Vad kan ge ett återinträde?
1. Låt det kristna budskapet stå i centrum. Människor törstar fortfarande efter svar på sina existentiella frågor. Svenska kyrkan har svar. Jesus dog för våra synder.
2. Skilj på de två regementena, det andliga och det världsliga. Detta har varit synligt i hur sekulariseringen varit grundläggande i samhällets utveckling, som homoäktenskap, abort etc …

Tidigare invandring har inte varit så synlig då det inte funnits en religion som utmärkt sig, men då man nu kommer från utomeuropeiska länder, med önskemål att utöva islam har gett nya frågor inom samhället. Vad ingår i religionsfriheten? Böneutrop? Barn i slöja? Nu har vi därför mer börjat reflektera över vår egen kultur, med 20% utlandsfödda har vi idag den högsta andelen och en utmaning mot vår tidigare homogena kultur. Att vi är dåliga på att prata om religon gör oss dåligt rustade.

3. Försiktiga att göra det som är herretiskt, ex utnämna “helgon”, måla profana ikoner. Sådant fördunklar det kristna budskapet.

4. Kyrkan måste avpolitiseras, alla är lika välkomna oavsett politiska uppfattningar.

5. Skulle tycka det var bra om präster orkade läsa grundtexter på originalspråk, för att förstå texternas bottnar, det kontextuella sammanhanget DÅ DEN SKREVS. Inte vara lata aktivister.

6. Sprid evangelium! Vad är det glada budskapet? Att Jesus dog för våra synder. Vi får lov att se vår egen religion som bäst och värd att dela.

7. Ta medlemstappet på allvar. Börja vara svårt att klara ekonomin, Dels för kyrkans egen skull, viktigt att den finns och tar människors längtan på allvar, också som en påminnelse att Sverige är ett kristet land. Kyrkobyggnaden är en fysisk påminnelse.

TEMA eftermiddag, klockan 13.00–14.30: Möt dina förtroendevalda i Lunds stift – få en rapport vad de gör i församling, stift och på riksnivå – ställ frågor, kom med förslag. Medverkande är bl.a. David Castor, Jan-Erik Amilén, Fredrik Sievert, Magnus Nilsson. Självklart fanns också styrelsen för Frimodig Kyrka i Lunds stift på plats.

Från KYRKOMÖTET gav David Castor en lägesrapport som bland mycket annat innehöll; – Glädje över ärkebiskopens andra anförande som betonade vikten av SvK:s kristna tradition, lära och undervisning, att Alphakurserna trots allt inte fick så bister kritik även om den i dagsläget inte kan transformeras till en helt svenskkyrklig kontext – uppmanar oss medlemmar att lämna “feedback” vilka frågor vill vi att våra förtroendevalda skall motionera om.

Från STIFTSFULLMÄKTIGE gav Magnus Nilsson lägesrapporten som bland annat innehöll att samarbetet med stiftet fungerar bra.Fokus i höst är Kyrkoordningens portalparagraf för Lunds stift för våra representanter – denna är så lång och omfattande att jag bifogar denna som en separat fil i detta inlägg. Även ett förslag om slopande av extra mötesarvoden drivs av våra förtroendevalda – man ska kunna tjäna sin kyrka utan att ta betalt. (undantaget förlorad arbetsinkomst och liknande) – väcker en hel del motstånd. . .

Från FÖRSAMLINGSNIVÅ talade Fredrik Sievert, Helsingborgs pastorat. Aktuellt var den huvudfråga som nu ställs i pastoratet inför ett samgående av två helsingborgsförsamlingar: “Vad är en församling och dess uppgift?” Frimodigt initiativ som äntligen kommer på bordet.

 

Bli medlem här: https://www.membit.net/m4-member/login/446