Lunds stiftsavdelning

Av Gabriel Fjellander den 23 January 2013

Välkommen till Frimodig kyrka i Lunds stift!

Vi har representation både i Kyrkomötet och i Stiftsfullmäktige i Lunds stift.

Du hittar alla nyheter på Frimodig kyrka i Lunds stift och kan ”samtala” med din styrelse på https://www.facebook.com/Frimodig-kyrka-i-Lunds-stift-175904539132491/ eller via mail till: leonard.hagberg@gmail.com

Bor du i stiftet och vill engagera dig? Eller har du frågor om vad vi är och vad vi gör? Gå in och se vilka som sitter i styrelsen och ta kontakt med någon av dem!

 


 

Senaste nytt från Lunds stiftsavdelning

ÅRSMÖTESRAPPORT 2020

Så har årsmötesprotokollet blivit justerat och ligger uppe för alla att ta del av. Rapporten detta år blir fåordig (!) Vi hade ett analogt möte i Barkåkra kyrka med fantastisk liturgi och god predikan av kyrkoherden fader Per Gyllenör. Därpå lunch i församlingshuset – det skulle ha blivit en expose genom olika europeiska SKUT-församlingar av fader Per som varit kyrkoherde i olika utlandsförsamlingar men detta ställde vi in – vi var sammanlagt tio stycken, varav fyra barn❤️. Dock själva årsmötet genomfördes och vi blev fulltaliga i styrelsen – avgick gjorde Peter Unosson och Nathalie Bencic – dessa skall ha ett stort tack för sitt arbete! Övriga nyvalda ledamöter och ersättare hittar du i årsmötesprotokollet. Nu börjar vi planlägga vår insats och vårt arnete inför stundande val – tidigt kan tyckas men skall vi lyckas behövs en stor insats och ett stort frimod – inga tappade sugar! Läs på vår Facebooksida – gör inlägg – värva kandidater – berätta vad vi kan och bör göra – vi är till för våra medlemmar inget annat! Kristus är Uppstånden – Sannerligen Uppstånden!

Leonard, ordförande i Frimodig kyrka i Lunds stift


Till alla förtroendevalda för Frimodig kyrka i Lunds stift har detta meddelande kommit – läs och ta hjälp av detta i ert viktiga frimodiga arbete för vår älskade Kyrka 🙏Tack till Niklas Adell från Linköpings stift som hjälper oss med detta ❤️

På Frimodig kyrkas hemsida, fliken ”Internt material” och sedan ”Motioner mm” finns nu inlagt fem motioner till kyrkofullmäktige i Linköpings Domkyrkopastorat


Senaste nytt om Årsmötet!

Snart kommer protokoll m.m. från gårdagens Årsmöte – vi har fått tre nya medlemmar i vår styrelse: Birgitta Dérand, Conny Lindqvist & Esbjörn Lantz. Det var ett mycket, mycket litet analogt möte med anledning av den pågående pandemin men vi som var samlade höll avstånd och ingen var det minsta sjuk. Nu ser vi fram emot ett nytt styrelseår i tjänst för alla medlemmar i Frimodig kyrka i Lunds stift. Väl mött framöver 🙏och jag återkommer med all information så fort vi fått protokollet justerat / Leonard, ordförande.

Å R S M Ö T E ! 

Årsmötet för Frimodig Kyrka i Lunds stift blir av som planerat på söndag den 29 mars i Barkåkra församlingshem, trots Corona-situationen. Nuvarande restriktioner för sammankomster (max 50 personer) är fler än vi är på årsmötena i vanliga fall, och i år blir vi säkert färre än vanligt. Du som har förkylnings- eller influensasymptom (även mycket milda sådana) ska dock stanna hemma. Vi avråder även de som tillhör en riskgrupp att komma till mötet.

Dagens aktiviteter anpassas självklart för att minimera smittrisk. Men hålltiderna är desamma: Högmässa i Barkåkra kyrka, klockan 10.00. med efterföljande lunch (för de som anmält sig), därpå årsmöte ca. klockan13.30. 


Frimodig Kyrka i Lunds stift ber att få önska alla våra vänner en underbar Stora Fastan 🙏

Bilden kan innehålla: en eller flera personer
Bilden kan innehålla: 1 person
 
 

Å R S M Ö T E ! Å R S M Ö T E ! Å R S M Ö T E !

Inbjudan till Årsmöte för Frimodig Kyrka i Lunds stift. Välkommen söndagen den 29 mars 2020 – vi möts på ”Kyrksöndag” – Högmässa i Barkåkra kyrka, klockan 10.00. med efterföljande lunch (gratis för alla medlemmar naturligtvis) ca. klockan 11.30. Efter lunchen föredrag av kyrkoherden Per Gyllenör om hur det är att vara kyrkoherde i Rotterdam, Paris, Wien och Teneriffa, därpå årsmöte ca. klockan 13.30. allt detta sker i Barkåkra församlingshem, tillfälle till samtal efter årsmötet. Anmäl dig direkt till Rickard Lyckander på mailadress: rickard.lyckander@gmail.com, ange hur många ni blir, om någon av er har någon allergi eller är vegetarian / vegan så att allt blir rätt . Vi behöver er anmälan senast 19 mars.

VÄLKOMMEN

Bli medlem här: https://www.membit.net/m4-member/login/446


Så går vi in i Stora Fastan tillsammans i bön i vårt Bönenätverk.

Bönebrev nr 180 – Böneintentioner
Fastlagssöndagen den 23.02.2020

Låt oss tillsammans med alla kristna förenas i lovsången och bönen och ropa till Herren vår Gud:

Herre, förbarma dig över oss

Vi ber för skapelsen … om att kunna bruka, vårda och värna …

Vi ber för alla människor… om fred … samförstånd över gränser … för dem som förföljs för sin tro och övertygelses skull …

Vi ber för allt arbete att stärka och skydda människors värdighet och integritet.

Herre, förbarma dig över oss

Vi ber för kyrkan i hela världen … för biskopar och samfundsledare och … vi ber för det stift vi bor i, dess biskop…

Vi ber för Svenska kyrkan … om förnyelse, väckelse och andlig fördjupning…

Vi ber för präster och diakoner, anställda och fritidsmedarbetare …

Herre, förbarma dig över oss
Vi ber för nomineringsgruppen Frimodig kyrka: … för medlemmar,
förtroendevalda, styrelse, funktionärer, vänner och sympatisörer … om inspiration, glädje och frimodighet i allas arbete att göra Frimodig kyrkas vision känd och förverkligad.

Vi ber för de medlemmar vi står särskilt nära, de vi vet behöver vår omsorg och förbön, de som möter motstånd i sitt uppdrag.

Herre, förbarma dig över oss

Vi ber för Sverige … för riksdag och regering, kungafamiljen … för de orter och sammanhang som är våra …

Vi ber för sjuka och ensamma, för människor och händelser som vi särskilt nämner vid namn …

Herre, förbarma dig över oss

Vi ber för de församlingar vi tillhör och bor i. De gudstjänstfirande församlingar vi tillhör…

Vi ber för missionen, hemma och långt borta, om brinnande hjärtan att kunna vittna om kraften i Jesu namn och ljuset från honom.

Herre, förbarma dig över oss

Allsmäktige Gud, låt oss under fastans fyrtio dagar alltmer tränga in i kunskapen om Kristus, din helighet, och helgas genom kraften i hans lidande och seger.
Vi anbefaller alla människor till din oändliga kärlek. Låt din vilja ske. Led oss alla genom detta livet till din eviga härlighet. Genom Jesus Kristus, vår Herre.
Amen

Fastlagssöndagen
Sankt Markus 10:32-45

På väg, och vi får veta vart – på väg mot Jerusalem. Det kunde varit förväntansfull spänning i luften – en pilgrimsresa till den heliga staden. Men istället är det en rädsla som griper om sig i gruppen. Vad är det som händer, vart skall Jesus leda oss nu?

Och Jesus tar de tolv avsides och börjar förklara, förklara det ofattbara – i Jerusalem väntar katastrofen, men den skall vändas i något nytt.

Ur det som ser ut som nederlag skall grunden för ett nytt hopp, ett nytt liv med Gud träda fram.

Efter kors och grav väntar uppståndelsen från de döda. Livets seger, och en öppnad väg hem tillbaka till Fadern.
Amen

katriina.fyrlund@frimodigkyrka.se

Ikonen: Kristus, Allhärskaren, Pantokrator.
Jesus följde den judiska, dagliga, antingen tre, fem eller sjufaldiga bönerytmen (St. Mark.1:35). Om man var på resa avbröts den och man gick avsides, stannade upp för att be, dagens, stundens bön.

Bilden kan innehålla: 1 person
 
 
 

STORA FASTAN – PÅSKFASTAN är perioden för de kristnas fastetid till minne av Jesu frestelse. (Läs även underst om KARNEVAL)

STORA FASTAN – PÅSKFASTAN pågår i västkyrkan i 40 dagar före påsk, söndagar undantagna. Fastetidens sjunde och sista vecka heter stilla veckan och avslutas med påskafton. I kristen tradition är det veckan efter påskhelgen som kallas påskveckan. I östkyrkan utbildade sig tidigt seden att fira lördagen som festdag jämte söndagen och därför undanta båda dessa veckodagar från fastan. Därför pågår påskfastan där i åtta veckor alltsedan 600-talet.

Fastan var viktig i medeltidens Sverige, men efter reformationen under 1500-talet behölls visserligen kyrkoårstiden i Svenska kyrkan, men traditionen med bokstavlig fasta praktiserades inte längre. Reformatorerna godkände fastan endast som “en utvärtes anständighet”, men förkastade varje påbud om den och gjorde även i detta fall samvetsfrihetens grundsats gällande.

Namnet kvarlevde, i det att söndagarna mellan fastlagssöndagen och palmsöndagen kallas första, andra och så vidare söndagen i fastan (den fjärde söndagen i fastan heter midfastosöndagen). Fastetiden ägnades åt betraktelser över Jesu lidande. I veckorna hölls passionspredikningar.

Även idag är fastan en viktig del av kyrkoåret och uppmärksammas av alla församlingar i Svenska Kyrkan. En kristen fasta kan vara att avstå från till exempel tv-tittande, godis, alkohol, kött, Facebook eller något annat.

FASTLAGEN (efter medellågtyska vastelavent, ‘fasteafton’) är benämningen på de tre dagar som kommer närmast före påskfastan. Fastlagen består av fastlagssöndagen (köttsöndagen) samt blåmåndagen (av tyska blauer Montag, ‘blå måndag’; även fläskmåndagen och korvmåndagen) följt av fettisdagen (eller vita tisdagen). Därefter börjar fastan med askonsdagen.

Ingen fotobeskrivning tillgänglig.

KARNEVAL

”Carnevale” kommer kanske från (italienska) medeltidslatinets carnelevare eller carnelevale, “ta bort kött”, eller carrus navilis, “skeppsvagn”, som i så fall syftar på en slags vagn som kan förekomma i karnevalståg.

De egentliga karnevalerna har i första hand hört hemma i den urbana traditionen i områden där den romersk-katolska kyrkans fasteregler iakttagits. De har förekommit sedan medeltiden, men har även präglat barocken.

I Sydamerika märker man påverkan från candomblé. En liknande lössläppthet kännetecknade de romerska saturnalierna. I Norden är det ännu kallt under den egentliga karnevalstiden, och man anordnar därför oftare “karnevaler” längre fram under våren och sommaren, utan anknytning till kyrkoåret. Karnevalerna var på 1400-talet särskilt omfattande i Rom, som har den längsta obrutna karnevalstraditionen, och Venedig och spreds därifrån bl.a. till medicéernas Florens, varifrån de förmedlades till Frankrike.

Att svenskarna under katolsk tid firade karnevalen/fastlagen med utklädningsupptåg vittnade Olaus Magnus, som i sin “Historia om de nordiska folken” beskrev hur olika yrkesmän därvid maskerade sig allt efter sin hantering: fiskare i nät, slaktare med oxhuvuden “och härmande dessa djurs läten eller grymtande som svin”. Denna anknytning till skråna motsvarade förhållandena på kontinenten, där utvecklingen från mera familjära fastlagsfester inom ramen för skrån och gillen till 1800- och 1900-talens påkostade “kommunala” karnevalståg med “Prins Karneval” i täten i hög grad gynnades av skrånas avveckling efter franska revolutionen.

Efter reformationen försvann karnevalerna från de protestantiska länderna, medan de mera lantliga fastlagsupptåg som försiggått vid samma tid kunde fortleva, inte minst i Norden.


Vi fortsätter vår nya vecka i bön tillsammans i vårt Bönenätverk:

BÖNEBREV NR 179 – BÖNEINTENTIONER
SEXAGESIMA & REFORMATIONSDAGEN 2020-02-16

Låt oss tillsammans med alla kristna förenas i lovsången och bönen och ropa till Herren vår Gud:

Herre, förbarma dig över oss

Vi ber för skapelsen … om att kunna bruka, vårda och värna …

Vi ber för alla människor… om fred … samförstånd över gränser …. för dem som förföljs för sin tro och övertygelses skull …

Vi ber för allt arbete att stärka och skydda människors värdighet och integritet.

Herre, förbarma dig över oss

Vi ber för kyrkan i hela världen … för biskopar och samfundsledare och … vi ber för det stift vi bor i, dess biskop…

Vi ber för Svenska kyrkan … om förnyelse, väckelse och andlig fördjupning…

Vi ber för präster och diakoner, anställda och fritidsmedarbetare …

Herre, förbarma dig över oss

Vi ber för nomineringsgruppen Frimodig kyrka: … för medlemmar, förtroendevalda, styrelse, funktionärer, vänner och sympatisörer … om inspiration, glädje och frimodighet i allas arbete att göra Frimodig kyrkas vision känd och förverkligad.

Vi ber för de medlemmar vi står särskilt nära, de vi vet behöver vår omsorg och förbön, de som möter motstånd i sitt uppdrag.

Herre, förbarma dig över oss

Vi ber för Sverige … för riksdag och regering … för de orter och sammanhang som är våra …

Vi ber för sjuka och ensamma, för människor och händelser som vi särskilt nämner vid namn …

Herre, förbarma dig över oss

Vi ber för de församlingar vi tillhör och bor i. De gudstjänstfirande församlingar vi tillhör…

Vi ber för missionen, hemma och långt borta, om brinnande hjärtan att kunna vittna om kraften i Jesu namn och ljuset från honom.

Herre, förbarma dig över oss

Låt denna söndag, med sitt budskap, inspirera till djupare tro och överlåtelse och vilja att vandra i dina fotspår och söka din ära i ord, tankar och handlingar.

Vi anbefaller alla människor till din oändliga kärlek. Låt din vilja ske. Led oss alla genom detta livet till din eviga härlighet. Genom Jesus Kristus, vår Herre.
Amen

SEXAGESIMA & REFORMATIONSDAGEN
SANKT JOHANNES 6:60-29

Det är Petrus som å allas vägnar svarar på Jesu fråga: inte vill väl också ni gå bort? Och Petrus svarar; vart skulle vi gå?

För den som en gång börjat att ana finns det ingen annan väg att gå än närmare källan. Att följa sin längtan för att bli mött och mättad av mötet med honom som man givit sig ut att söka; Kristus.

Petrus svarar å de andras vägnar. Där får vi kanske vara ibland. Burna av någon annans trosvissare svar (än vårt eget). Vilande i att vi är en gemenskap som tillsammans söker, lär oss, tar till oss, delar – för att komma djupare och närmare Ordets hemligheter och fördolda djup.

Kom, Herre, och gör ditt ord levande för oss. Låt oss få glädjas över Ordets ny- och omskapande kraft.
Möt vår längtan efter att få komma djupare och närmare trons levande, friska källsprång.
Amen.

IKONEN: Kristus, Allhärskaren, Pantokrator, möter oss som individer, ansikte mot ansikte, och samtidigt möter Han oss som en gemenskap, Kyrkan.

Tack till Katriina Fyrlund ❤️🙏

Bilden kan innehålla: 1 person, utomhus
 
 

 


Inför Septuagesima (år 2020) som inleder vår Förfasta, så vilar jag i Metropolit Kallistos Wares inledande ord:

Om Förfastan:

Omvändelse är den dörr genom vilken vi träder in i fastetiden, början på vår resa till Påsk. Att omvända sig innebär betydligt mer än självömkan eller en fåfäng ånger över handlingar gjorda i det förflutna. Det grekiska ordet metanoia betyder ”sinnesändring”: att omvända sig är att låta sig förnyas, att förvandlas i vårt inre synsätt, att se vår relation till Gud och andra på ett nytt sätt. Fariséens fel består i att han inte önskar ändra sitt synsätt. Han är självbelåten, självgod och hindrar på så vi Gud från att handla i honom. Publikanen längtar å andra sidan verkligen efter en sinnesändring. Han är missnöjd med sig själv – ”fattig i anden”. . .
Amen
 

Bönebrev nr 177 – Böneintentioner
Jungfru Marie kyrkogångsdag & Kyndelsmässodagen / den 2 februari 2020

Vi fortsätter vår nya vecka i bön tillsammans i vårt Bönenätverk – låt oss be:

Låt oss tillsammans med alla kristna förenas i lovsången och bönen och ropa till Herren vår Gud:
Herre, hör vår bön

Vi ber för skapelsen … om att kunna bruka, vårda och värna …

Vi ber för alla människor… om fred … samförstånd över gränser … för dem som förföljs för sin tro och övertygelses skull …

Vi ber för allt arbete att stärka och skydda människors värdighet och integritet.

Herre, hör vår bön

Vi ber för kyrkan i hela världen … för biskopar och samfundsledare och … vi ber för det stift vi bor i, dess biskop…

Vi ber för Svenska kyrkan … om förnyelse, väckelse och andlig fördjupning…

Vi ber för präster och diakoner, anställda och fritidsmedarbetare …

Herre, hör vår bön.

Vi ber för nomineringsgruppen Frimodig kyrka: … för medlemmar, förtroendevalda, styrelse, funktionärer, vänner och sympatisörer … om inspiration, glädje och frimodighet i allas arbete att göra Frimodig kyrkas vision känd och förverkligad.

Vi ber för de medlemmar vi står särskilt nära, de vi vet behöver vår omsorg och förbön, de som möter motstånd i sitt uppdrag.

Herre, hör vår bön.

Vi ber för Sverige … för riksdag och regering … för de orter och sammanhang som är våra …

Vi ber för sjuka och ensamma, för människor och händelser som vi särskilt nämner vid namn …

Herre, hör vår bön

Vi ber för de församlingar vi tillhör och bor i. De gudstjänstfirande församlingar vi tillhör…

Vi ber för missionen, hemma och långt borta, om brinnande hjärtan att kunna vittna om kraften i Jesu namn och ljuset från honom.

Herre, hör vår bön

Låt denna söndag, med sitt budskap, inspirera till djupare tro och överlåtelse och vilja att vandra i dina fotspår och söka din ära i ord, tankar och handlingar.

Vi anbefaller alla människor till din oändliga kärlek. Låt din vilja ske. Led oss alla genom detta livet till din eviga härlighet. Genom Jesus Kristus, vår Herre.
Amen.

Jungfru Marie kyrkogångsdag & Kyndelsmässodagen
2 februari 2020

Ett nyfött barn i Marias och Josefs armar. En helt vanlig dag i templet. Inget märkvärdigt alls. Och ändå är allt så helt annorlunda

Simeon säger den här dagen ord som kyrkan sedan dess bett i sin aftonbön dag efter dag och som kristna lärt sig att hitta tröst och glädje i; att Jesus är starkare än döden och en som vi får följa från död till liv.

Hanna, hon berättar om och pekar på barnet – för alla som vill höra. Och hon prisar Gud för att hon får uppleva den här stunden.
Och Maria och Josef förundras, Kyndel, ljus. Jesus som ditt och mitt livs ljus. Som den som vill dra oss närmare sig för att ge oss vägledning om var livets väg går.

Ge också mig, Herre, den trygghet och visshet om dig som bodde i och bar Symeon och Hanna.

Tack till Katriina Fyrlund


Vänner förtroendevalda i Frimodig Kyrka,

För många av er har 2020 års budget beslutats på stiftsfullmäktiges senaste möten. I Lunds & Strängnäs stift har vi kännedom om att våra medlemmar har motionerat om en förändring av budgetarbetet, baserat på kyrkans vikande medlemssiffror och innehåll i måldokument.

Därför har, på uppdrag av riksstyrelsen, redaktionsrådet skrivit en mall till motion med syfte att sprida informationen till alla inför budgetarbetet 2021. Med hjälp av mallen ger vi er möjlighet att i varje stift författa en egen motion i samma ärende och då täcker vi tillsammans alla de stift där vi är invalda. I några stift finns det ett så stort förtroende för våra valda, att budskapet kan kommuniceras på alternativa sätt än genom en motion.

Med vetskapen om att budgetarbetet börjar i stiftsstyrelserna efter stiftsfullmäktige i maj, så behöver motionen skickas in till stiftskanslierna i god tid.

Motionsmallen är publicerad på Frimodig Kyrkas hemsida, se länk https://frimodigkyrka.se/wp-content/uploads/2020/01/F%C3%B6rslag-till-motion-om-svenska-kyrkans-uppdrag.pdf

Om ni har frågor och funderingar, kontakta redaktionsrådet.

Med varma hälsningar,

Redaktionsrådet genom Jacob Gustafsson


Meddelande av påskens datum 2020 på Trettondedag jul

Herrens Härlighet har gått upp över oss
och skall alltid lysa över oss till dess Han kommer åter.
I väntan på den dagen,
låt oss under tidernas skiften och årstidernas växlingar
fira frälsningens gåva i Jesus Kristus.

Detta års höjdpunkter, de tre heliga påskdagarna,
då kyrkan firar Herrens korsfästelse,
begravning och uppståndelse,
infaller mellan aftonen den 9 april (Skärtorsdagen)
och aftonen den 12 april (Påskdagen).

Varje påsk och varje söndag
firar kyrkan den väldiga frälsningsgärning
genom vilken Kristus för alltid
har besegrat synd och död.

Från påsken utgår alla de dagar som vi håller heliga:
Askonsdagen, då fastan börjar, den 26 februari
Kristi Himmelsfärdsdag den 21 maj
Pingstdagen den 31 maj, och
Första Söndagen i Advent den 29 november

Jesus Kristus,
han som var och som är och som ska komma
Herren över tiden och historien
honom tillhör all ära och härlighet
från evighet till evighet +.
Amen.

Gott nytt år 2020 önskar vi alla medlemmar i Frimodig kyrka i Lunds stift – vi kommer framöver att publicera (som vanligt) inbjudningar till medlemsmöten & årsmöten här. Alla styrelseprotokoll hittar du som medlem här ovanför. Vi börjar vårt nya år i denna bön:

Bön på det nya året

Välsignad är du, Herre, vår tillflykt från släkte till släkte. Hos dig finns ingen växling mellan ljus och mörker. Du är i din trefaldiga enhet oföränderligt densamme, den som var, den som är och som skall komma. Du är den enda fasta grunden när folkens och människornas öden skiftar. Vi tackar dig för det år som gått, vi bär fram det som gåva till dig. Vi tackar dig för det goda vi har fått ta emot och det goda vi har fått göra. Vi ber om din förlåtelse för det goda som vi inte har gjort och det onda vi gjort. Vi tackar dig för allt som har hänt oss. Ingen, Herre, inte ens du, kan göra det gjorda ogjort, men du och endast du kan vända också det mörka och onda till något gott. Endast du kan fylla gudsfrånvaron med din närvaro.
Om framtiden vet vi ingenting och vill ingenting veta. Vi lägger vårt hopp, vår oro och våra planer i din hand, som håller världen uppe. Gör med var och en av oss som du vill och inte som vi själva vill. Sänd i vår väg de människor och händelser som säkrast leder oss närmare dig. Om detta vill vi be, inte om något annat. Vår tid står i dina händer och vi hoppas på dig. Vi vet att du på allt sätt hjälper dem som älskar dig att nå det goda, och för dem som tror på dig har du av ingen hörda eller sedda gåvor i beredskap.
Amen.

https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/81389304_2752335604822692_4812251005351624704_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_ohc=PAIEEl76PEIAQnEcObZPIbrWKfikQmVkWEpc2MjkQrNDFPiLkHUFf5GaQ&_nc_ht=scontent-arn2-1.xx&oh=e5684a9f550da3ba9f612434f3690946&oe=5EB14047

Tack till Magnus Andersson koordinator på Stockholms katolska stift för bönen som är hämtad ur “Oremus” /under rubriken Nyår .