Lunds stiftsavdelning

Välkommen till Frimodig kyrka i Lunds stift!

Vi har representation både i Kyrkomötet och i Stiftsfullmäktige i Lunds stift.

Du hittar alla nyheter på Frimodig kyrka i Lunds stift och kan ”samtala” med din styrelse på https://www.facebook.com/Frimodig-kyrka-i-Lunds-stift-175904539132491/ eller via mail till: leonard.hagberg@gmail.com

Bor du i stiftet och vill engagera dig? Eller har du frågor om vad vi är och vad vi gör? Gå in och se vilka som sitter i styrelsen och ta kontakt med någon av dem!

 


 

Senaste nytt från Lunds stiftsavdelning

 


Välkommen till ett ”coronasäkrat 100%” årsmöte
 för Frimodig kyrka i Lunds stift med föredrag ”Kyrka i nåd och nöd” – kort föredrag om Svenska kyrkan, aktuella förutsättningar och utmaningar. av Komminister Judith Fagrell, Skara stift

Söndagen den 14 mars klockan 14.00. startar det på ZOOM – koden med instruktion skickas separat till alla medlemmar tillsammans med Verksamhetsberättelsen för år 2020 och kassarapporten samt Dagordning för årsmötet.

Du kan ”logga” in redan klockan 13.30. om du så önskar – välkommen att pröva detta digitala sätt att försöka hålla ett möte där vi kan se och samtala med varandra om än via skärm.

Vi hoppas att denna gång skall vara ett undantag gällande mötesformen och att vi vid årsmötet 2022 återigen skall kunna se och samtala med varandra analogt igen.

Välkommen till Frimodig kyrka i Lunds stifts årsmöte

Leonard Hagberg, ordförande


Riksårsmöte 2021 söndag 11 april

Härmed kallas alla Frimodig kyrkas medlemmar till riksårsmöte, söndagen den 11 april 2019 kl. 14.00.

Årsmötet genomförs som videokonferens. Inloggad medlem kan i bilaga nedan hitta information om hur man deltar i årsmötet. (Ett fysiskt årsmöte är inställt p.g.a. coronasmittan)

Tema 2021 är:  Jesus är Herre

Föredrag av Berth Löndahl

Årsmöte 2021

15.00 Årsmötesförhandlingar.

Röstberättigad vid årsmötesförhandlingarna är du som valts till ombud av din stiftsavdelning. Alla medlemmar har yttranderätt.

Efter årsmötet: Andakt, Leonard Hagberg, Lunds stift.

För kontakt: jan.erik.amilen@gmail.com

För mer information, se bifogade dokument nedan.  Handlingar till årsmötet kommer att presenteras nedan efterhand som de upprättas. Eventuella motioner och motionsberedning kommer att tillföras så snart som möjligt.

Vissa dokument kan endast öppnas av inloggad medlem.

Alla hälsas varmt välkomna i videokonferensen!

Falkenberg den 2 februari 2021
Jan Erik Amilén, ordförande

Dokument till årsmötet


Vi börjar vårt nya år i gemensam bön i vårt Bönenätverk – låt oss be i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn 🙏 https://gantrack3.com/t/v/4_MDk5Mzg0NjI2NjI=/


Indirekta val en ❤fråga för Frimodig kyrka – vår riksordförande jobbar hårt – läs och begrunda 😇 hans frimodiga hälsning!

Vänner. Nu har riksstyrelsen en ny folder klar, en om kyrkovalet. Frimodig kyrka menar att det är korrekt med indirekta val till stiftsfullmäktige och kyrkomöte. Grunden för texten har skrivits av Jan-Anders Ekelund och Berth Löndahl. Den går nu i tryck och finns snart att beställa. Du kan läsa som PDF här.

God fortsättning på helgerna!

Jan Erik Amilén