Detta brev går ut analogt till alla våra medlemmar i Lunds stift under vecka 48-49

Tack för ditt medlemskap i Frimodig kyrka i Lunds stift.

Vi i din styrelse vill kort informera om att vi satt igång förberedelser för kyrkovalet 2021. En del annonsering har ägt rum på Facebook med ”kandidatvykort” – dryga tiotalet församlingar/pastorat nåddes och vi följde sedan upp med telefonsamtal.

 

Vidare har vi haft ett ”Inspirationsmöte” i Kristiansstad den 17 oktober – informerade och inspirerade då gjorde Magnus Nilsson, Sven E Hammarberg och Mikael Grenstedt. Det var så ”coronasäkrat” som möjligt och våra stiftsrepresentanter Magnus och Sven samt styrelseledamoten Mikael var entusiastiska.

 

Under början av 2021 kommer vi att intensifiera vårt värvnings- och uppföljningsarbete för att ha så många och goda frimodiga kandidater till kyrkomötet, stiftsfullmäktige samt enskilda församlingar & pastorat. För att klara detta behöver vi din hjälp.

 

Vi bifogar ett antal ”kandidatvykort” att dela ut till personer du tror kan vara våra representanter, vi ber dig även om möjligt kontakta någon av oss i styrelsen då du behöver fler kort eller har kontakt med personer du vet är intresserade. Frågorna om Äktenskap & Ämbete är en ståndpunkt där Frimodig kyrka ofta får medvetet oberättigad kritik – vi bifogar därför ett exemplar av foldern ”På tal om ämbete och äktenskap” där de sakliga och riktiga svaren på frågorna ges utifrån Frimodig kyrkas riksstyrelses beslut. Du hittar alla kontaktuppgifter till din lokala styrelse på webben, facebook och instagram.

 

Med Frimodig & vänlig hälsning

Leonard Hagberg, ordförande för Frimodig kyrka i Lunds stift


Så får vi be tillsammans under”Lilla fastan” i vårt bönenätverk 🙏

https://gantrack5.com/t/v/2_NTI2MTExMjAzMjI=/

Nyheter om vårt Bönenätverk

https://gantrack.com/t/pm/4421366973306/En bra intervju att ta del av:

https://fb.watch/1Si37T5SNW/


En viktig fråga ställs i KT vecka 44 – Frimodig kyrka har ett helt utbildningspaket för nuvarande och blivande förtroendevalda, bara att logga in som medlem och ta del av såväl digital utbildning som namn på de som kan ge råd & dåd på https://frimodigkyrka.se/stod-for-valda/  här finns ALLT 😍

Artikeln: https://www.kyrkanstidning.se/debatt/hur-ska-svenska-kyrkans-fortroendevalda-rustas

 


FRIMODIG KYRKAS ORDFÖRANDE JAN ERIK AMILÉN INFORMERAR

Ni har säkert noterat “konflikten” mellan biskop och stiftsstyrelse i Härnösands stift.

Under en tid har en arbetsgrupp, på riksstyrelsens uppdrag, formulerat en text om stift och biskop. Författarna är Kjell O Lejon, Niklas Adell och Tord Nordblom, och från riksstyrelsen har Maria Andersson varit ett stöd i arbetet.

Nu är arbetet färdigt och finns att ladda ner på hemsidan för utskrift hemma eller för att läsa texten på skärmen. Texten bifogas till detta mail.

Länk till alla trycksaker: https://frimodigkyrka.se/om-oss/foldrar/

Texten rekommenderas för läsning, kanske främst för er som är valda i stiftsfullmäktige. Ni finner en “idealbild” som inte är dagens ordning, med plats för vidare funderingar!

Stort tack till Maria, Tord, Niklas och Kjell för ett storslaget arbete. Var välsignade!

Jan Erik


 

V Ä L K O M M E N

Inspirationsdag för Frimodig kyrka i Kristianstad!
Lördagen den 17 oktober planerar vi för denna mycket viktiga dag.
 
Om ett år är det dags kyrkoval i Svenska kyrkan och vårt mål är att vi då ska kunna ha en lokal Frimodig kyrka-lista i Kristianstad!
 
Frimodig kyrka vill frigöra Svenska kyrkan i sin kallelse att vara kyrka,fri från partipolitisk styrning.
 
Under denna förmiddag på Quality Hotel i Kristianstad kommer vi att berätta mer om vad Frimodig kyrka är och inspirera till hur vi på olika sätt kan engagera oss.
 
Dagen börjar med drop-in-kaffe kl. 9.30 och håller sedan på under förmiddagen och avslutas med frivillig lunch.
Du som är med behöver inte betala något.
 
Vi som står som inbjudare är Magnus Nilsson och Sven E Hammarberg, båda med lång erfarenhet av ledning och styrning av Svenska kyrkan lokalt och av ideellt engagemang och arbete.
 
Båda sitter också i Lunds Stiftsfullmäktige.
Inbjudare är också Mikael Grenstedt, tidigare ledamot för Frimodig kyrka i Kyrkomötet och numera är engagerad på olika håll för Frimodig kyrka i Lunds stift.
 
Vi hoppas att denna dag ska ingjuta mod, glädje och inte minst frimodighet att vi alla, på olika sätt kan engagera oss, på det som är möjligt för oss var och en.
 
Även du som inte bor i Kristianstads pastorat är välkommen att delta för att hämta inspiration och uppmuntran till arbetet i ditt eget pastorat!
 
Du som är intresserad av att vara med på denna dag, anmäl dig, gärna före 15 oktober, till någon av oss på E-post eller telefon.
 
Mikael.Grenstedt@svenskakyrkan.se 0733 – 50 15 91
Magnus.n.nilsson@svenskakyrkan.se 0733-16 38 11
Sven.hammarberg@ekhaga.se. 0709-20 56 55
 
Varmt välkomna!
 

Mikael Magnus Sven


SENASTE, SENASTE NYTT . . .

https://www.facebook.com/frimodigkyrkailundsstift/photos/a.175915429131402/3354467947942785/?type=3&theater

Det blir så tråkigt utan bilder. . . men, ta chansen – Nu sätter vi igång – vi behöver såväl nya som tidigare kandidater – se på bilden och maila sedan. . . var frimodig hoppas vi ses på barrikaderna för en partipolitiskt befriad Svenska kyrkan / Leonard, ordförande för Frimodig kyrka i Lunds stift


SENASTE NYTT!?

Under året 2020 har allt arbete på grund av Corona blivit alltmer digitalt – vårt årsmöte var det sista analoga visavi dig som medlem och kanske klokt nog höll du dig borta från det. Vi för vårt digitala samtal med dig på daglig basis via Facebook – nyheter från oss i Lund men också samtal & frågor gällande Svenska kyrkan i stort presenteras där – en del gillar detta upplägg andra blir upprörda. Gå in och se hur du uppfattar samtalet på https://www.facebook.com/frimodigkyrkailundsstift/ om du har problem med att följa länken kontakta valfri ledamot i styrelsen så hjälper vi dig, med glädje. Vi i styrelsen är till för din och övriga medlemmars skull, inte en intern klubb, så har du förslag eller frågor så tveka inte att kontakta oss.
Med önskan om en ljusare och coronabefriad tid framöver
Leonard Hagberg, ordförande för Frimodig kyrka i Lunds stift


ÅRSMÖTESRAPPORT 2020

Så har årsmötesprotokollet blivit justerat och ligger uppe för alla att ta del av. Rapporten detta år blir fåordig (!) Vi hade ett analogt möte i Barkåkra kyrka med fantastisk liturgi och god predikan av kyrkoherden fader Per Gyllenör. Därpå lunch i församlingshuset – det skulle ha blivit en expose genom olika europeiska SKUT-församlingar av fader Per som varit kyrkoherde i olika utlandsförsamlingar men detta ställde vi in – vi var sammanlagt tio stycken, varav fyra barn❤️. Dock själva årsmötet genomfördes och vi blev fulltaliga i styrelsen – avgick gjorde Peter Unosson och Nathalie Bencic – dessa skall ha ett stort tack för sitt arbete! Övriga nyvalda ledamöter och ersättare hittar du i årsmötesprotokollet. Nu börjar vi planlägga vår insats och vårt arbete inför stundande val – tidigt kan tyckas men skall vi lyckas behövs en stor insats och ett stort frimod – inga tappade sugar! Läs på vår Facebooksida – gör inlägg – värva kandidater – berätta vad vi kan och bör göra – vi är till för våra medlemmar inget annat! Kristus är Uppstånden – Sannerligen Uppstånden!

Leonard, ordförande i Frimodig kyrka i Lunds stift


Till alla förtroendevalda för Frimodig kyrka i Lunds stift har detta meddelande kommit – läs och ta hjälp av detta i ert viktiga frimodiga arbete för vår älskade Kyrka 🙏Tack till Niklas Adell från Linköpings stift som hjälper oss med detta ❤️

På Frimodig kyrkas hemsida, fliken ”Internt material” och sedan ”Motioner mm” finns nu inlagt fem motioner till kyrkofullmäktige i Linköpings Domkyrkopastorat