Linköpings stiftavdelning

Av Gabriel Fjellander den 23 January 2013

Välkommen till Frimodig kyrka i Linköping stift!

Vi har numera representation  såväl i Kyrkomötet som i stiftsfullmäktige där vi nu efter valet fått två ledamöter i Stiftsfullmäktige i Linköpings stift.

Gå gärna in och läs vår vision eller vår ordförandes medlemsbrev.

Bor du i stiftet och vill engagera dig? Eller har du frågor om vad vi är och vad vi gör? Gå in och se vilka som sitter i styrelsen och ta kontakt med någon av dem!

 


 

Senaste nytt från Linköpings stiftsavdelning

Vid årsmöte 2018 valdes Kjell O Lejon till ordförande. Han presenterar sig såhär:

Jag bor sedan 20 år i Linköping och är gift med Annika. Vi har tre söner: Jacob, Gabriel och Petrus. Prästvigd i Växjö 1984. Ordförande i Frimodig kyrka i Linköpings stift. Jag arbetar på Linköpings universitet som professor i religionsvetenskap (historisk teologi/kristendomens historia), men jag har även ett uppdrag som forskningsmiljöföreståndare. Under 2015-2018 har jag varit verksam som rektor på Johannelunds Teologiska Högskola.

Jag önskar en öppen, välkomnande och folklig kyrka som är trogen den bibliska förkunnelsen, människor till upprättelse, inspiration och räddning. Kyrkan bör, befriad från partipolitik, klokt, strategiskt och evangeliskt arbeta med att finna vägar till människor av alla åldrar, möta dem, söka skingra fördomar och nidbilder, ta människors frågor på allvar och tydligt peka på den kristna trons skatter av helande, sanning och nåd. Att på olika sätt rusta medlemmar med god undervisning är därför viktigt. Utmaningarna är mycket stora, men möjligheterna än större. Vad kan vi lära av både goda allmänkyrkliga traditioner och de kyrkor som runtom i världen som trots yttre motgångar växer explosionsartat? Sedan valet 2017 är jag ledamot i Kyrkomötet.