Linköpings stiftavdelning

Av Gabriel Fjellander den 23 January 2013

Välkommen till Frimodig kyrka i Linköping stift!

Vi har numera representation  såväl i Kyrkomötet som i stiftsfullmäktige där vi nu efter valet fått två ledamöter i Stiftsfullmäktige i Linköpings stift.

Gå gärna in och läs vår vision eller vår ordförandes medlemsbrev.

Bor du i stiftet och vill engagera dig? Eller har du frågor om vad vi är och vad vi gör? Gå in och se vilka som sitter i styrelsen och ta kontakt med någon av dem!

 


 

Senaste nytt från Linköpings stiftsavdelning

Styrelsemöte hölls 2020-05-06. Material publicerat till medlemmar & finns på FK hemsida. Valupptaktsarbete är under planering och styrelsen har träffat ledamöter i Växjö stifts styrelse den 17 maj. Stiftssamling som valupptakt för alla medlemmar i Lkpg stift kommer ske 4:e oktober kl 17.30-19.30, se separat kallelse. Nästa styrelsemöte planerat till den 27 augusti.

Årsmöte 2020 hölls i Linköpings stiftsavdelning den 16 februari med närvaro av 16 medlemmar. Se protokoll och underlag som visades och beslutades. Förutom årsmötesförhandlingarna så blev det bra dialoger runt vårt engagemang i kyrkomötet och i kyrko- & stiftsfullmäktige. Analysen från kyrkovalet 2017 presenterades och årsmötet beslutade att starta upp 2 stycken valförberedande arbetsgrupper. 

Den nya styrelsen består av:

Kjell O Lejon, ordförande
Niklas Adell, ledamot
Mathias Swartling, ledamot
Andreas Green, ledamot
Catharina Kjellgren, kassör
Jacob Gustafsson, sekreterare
Ulla Lindskog, ersättare
Robert Birgegren, ersättare