Linköpings stiftavdelning

Av Gabriel Fjellander den 23 January 2013

Välkommen till Frimodig kyrka i Linköping stift!

Vi har numera representation  såväl i Kyrkomötet som i stiftsfullmäktige där vi nu efter valet fått två ledamöter i Stiftsfullmäktige i Linköpings stift.

Gå gärna in och läs vår vision eller vår ordförandes medlemsbrev.

Bor du i stiftet och vill engagera dig? Eller har du frågor om vad vi är och vad vi gör? Gå in och se vilka som sitter i styrelsen och ta kontakt med någon av dem!

 


 

Senaste nytt från Linköpings stiftsavdelning

Styrelsen för stiftsavdelningen sammanträdde 2019-09-16 och gick bland annat igenom 13 nyskrivna motioner till kyrkomötet, stiftsfullmäktige och kyrkofullmäktige i Linköpings domkyrkoförsamling & Vadstena församlingar. Stiftsavdelningens Fb-sida diskuterades också, för att den skall utvecklas och nå fler med aktuell information. Björn Lundmark har under sommaren flyttat från stiftet och kommer fram till nästa årsmöte ersättas i styrelsen av Andreas Green. Nästa styrelsemöte är den 2 december.

——

Årsmöte 2019 hölls i Linköpings stiftsavdelning den 10 februari med närvaro av 11 medlemmar. Se protokoll och underlag som visades och beslutades på årsmötet.

Den nya styrelsen består av:

Kjell O Lejon, ordförande
Niklas Adell, ledamot
Mathias Swartling, ledamot
Björn Lundmark, ledamot
Catharina Kjellgren, kassör
Jacob Gustafsson, sekreterare
Ulla Lindskog, ersättare
Robert Birgegren, ersättare