Linköpings stiftavdelning

Välkommen till Frimodig kyrka i Linköping stift!

Vi har numera representation  såväl i stiftsstyrelsen som i stiftsfullmäktige där vi nu efter valet fått två ledamöter i Stiftsfullmäktige i Linköpings stift. Lokalt är vi representerade i Kyrkofullmäktige i Linköpings Domkyrkoförsamling, Folkungabygdens pastorat, Vadstena-Dals församlingar och Kärna församling.

Gå gärna in och läs vår vision eller vår ordförandes medlemsbrev.

Bor du i stiftet och vill engagera dig? Eller har du frågor om vad vi är och vad vi gör? Gå in och se vilka som sitter i styrelsen och ta kontakt med någon av dem!

 


 

Senaste nytt från Linköpings stiftsavdelning

Årsmöte i lokalföreningen hölls 2022-02-13. Protokoll finns publicerat samt material som visades på mötet. Årsmötet tog beslut om den nya styrelsen som består av:

– Kjell O Lejon, ordförande
– Niklas Adell, ledamot och vice ordförande
– Ulla Lindskog, kassör
– Andreas Green, ledamot
– Nils-Ola Svensson, ledamot
– Robert Birgegren, ledamot
– Markus Klefbeck, ersättare
– Jacob Gustafsson, sekreterare

Årsmötet uppdaterade Visionen för lokalavdelningen, för att stärka styrelsens stöd till de förtroendevalda. Lokalavdelningen är under kommande mandatperiod aktiv inom:

– Stiftsstyrelsen
– Stiftsfullmäktige
– Domkyrkoförsamlingen
– Vadstena och Dals församlingar
– Kyrkoråd Slaka-Nykil
– Kyrkofullmäktige Kärna inklusive kyrkoråd
– Kyrkofullmäktige Folkungabygden

Nästa styrelsemöte är måndag 9 maj kl 19-21.