Linköpings stiftavdelning

Av Gabriel Fjellander den 23 January 2013

Välkommen till Frimodig kyrka i Linköping stift!

Vi har numera representation  såväl i Kyrkomötet som i stiftsfullmäktige där vi nu efter valet fått två ledamöter i Stiftsfullmäktige i Linköpings stift.

Gå gärna in och läs vår vision eller vår ordförandes medlemsbrev.

Bor du i stiftet och vill engagera dig? Eller har du frågor om vad vi är och vad vi gör? Gå in och se vilka som sitter i styrelsen och ta kontakt med någon av dem!

 


 

Senaste nytt från Linköpings stiftsavdelning

Protokoll från styrelsemöte 2019-05-09 finns nu upplagt, tillika med anteckningar från FK årskonferens 2019-04-27–28 (riktat mot Lkpg stift). 

Årsmöte 2019 hölls i Linköpings stiftsavdelning den 10 februari med närvaro av 11 medlemmar. Se protokoll och underlag som visades och beslutades på årsmötet.

Den nya styrelsen består av:

Kjell O Lejon, ordförande
Niklas Adell, ledamot
Mathias Swartling, ledamot
Björn Lundmark, ledamot
Catharina Kjellgren, kassör
Jacob Gustafsson, sekreterare
Ulla Lindskog, ersättare
Robert Birgegren, ersättare