Linköpings stiftavdelning

Välkommen till Frimodig kyrka i Linköping stift!

Vi har numera representation  såväl i Kyrkomötet som i stiftsfullmäktige där vi nu efter valet fått två ledamöter i Stiftsfullmäktige i Linköpings stift.

Gå gärna in och läs vår vision eller vår ordförandes medlemsbrev.

Bor du i stiftet och vill engagera dig? Eller har du frågor om vad vi är och vad vi gör? Gå in och se vilka som sitter i styrelsen och ta kontakt med någon av dem!

 


 

Senaste nytt från Linköpings stiftsavdelning

Årsmöte i lokalföreningen hölls 2021-02-28. Protokoll finns publicerat samt material som visades på mötet. Vallistorna presenterades och godkändes. Årsmötet tog beslut om den nya styrelsen som består av:

  • Kjell O Lejon, ordförande
  • Niklas Adell, ledamot och vice ordförande
  • Ulla Lindskog, kassör
  • Andreas Green, ledamot
  • Nils-Ola Svensson, ledamot
  • Erik Gruvebäck, ledamot
  • Robert Birgegren, ersättare
  • Markus Klefbeck, ersättare
  • Jacob Gustafsson, sekreterare

Styrelsemöten har varit den 22 mars, 3 maj, 16 juni, 17 augusti och 27 september med fokus på vallistor, förberedelser och aktiviteter inför kyrkovalet. Information om FK innan valet är distribuerat till 50+ ställen över hela stiftet och inför valdagen kommer lokalavdelningen att satsa på att skriva insändare och vara aktiva på sociala medier. Se  www.facebook.com/frimodigkyrkailinkopingsstift.

Valresultatet innebar att vi behöll befintliga mandat i stiftsfullmäktige och kyrkofullmäktige för Domkyrkoförsamlingen och Vadstena-Dals församlingar. Dessutom fick vi 2 nya mandat i Kärna pastorat och 1 mandat i Folkungabygdens pastorat. Avsikten är att ordna med kandidatutbildning under hösten.

Nästa styrelsemöte är tisdag 30 november kl 19-21.