Medlemsinformation

Här samlas dokument som medlemmar kan ha glädje av.

Logga in som användare av hemsidan så får du tillgång till protokoll mm.

Vision-Frimodig-kyrka-i-Linkopings-stift_220213.docx

Arsmote-2022-Protokoll-Frimodig-kyrka-Lkpg-stift_scannat.pdf

Motion-till-Frimodig-Kyrkas-arsmote-20220213.docx

Verksamhetsberattelse-for-2021.docx

Medlemsbrev-i-adventstid-2021.docx

Scannat-protokoll-Styrelsemote-FK-Linkopingsstift-20211130.pdf

2021-09-28-Medlemsbrev.docx

Utvardering-av-kyrkoval-2021-for-Frimodig-Kyrka-i-Linkopings-stift-ver3.docx

Scannat-protokoll-styrelsemote-FK-Linkopingsstift-20210927.pdf

2021-Motion-Apologi.docx

Artikel-till-Nyhetsbyran-17-aug.docx

Scannat-Protokoll-styrelsemote-FK-Linkopingsstift-20210817.pdf

Affisch-Frimodig-Kyrka-Lkpg-stift-kyrkoval-2021-210616.pdf

Scannat-protokoll-styrelsemote-FK-Linkopingsstift-20210616.pdf

Medlemsbrev-30-maj-2021.docx

Kyrkomotet-sammanstallning-2018_2021-Linkopingstift.docx

Verksamhetsberattelse-2018-2021-SF-Linkopingstift.docx

Verksamhetsberattelse-2018-2021-KF-Domkyrko-Linkopingstift.docx

Vision-Frimodig-kyrka-i-Linkopings-stift_210504.docx

Styrelseprotokoll 22 mars 2021

Årsmötesprotokoll 28 februari 2021
Information vid årsmöte 2021
Verksamhetsberättelse 2020

Styrelseprotokoll 15 februari 2021

Styrelsemötesprotokoll 27 oktober 2020

Anteckningar från stiftssamling 4 oktober 2020

Styrelsemötesprotokoll 27 augusti 2020

Styrelsemötesprotokoll 6 maj 2020
Rapport från Frimodig kyrkas riksårsmöte 2020-04-26
Fem motioner 2019-2020 med svar och reservationer

Information vid årsmöte 2020
Protokoll från årsmötet återfinns under ”Årsmötesprotokoll”

Styrelsemötesprotokoll 2 december 2019
Policy för användning av social medier (Linköpings stiftsavdelning)
Nio teser om vår tids syndapeng

Styrelsemötesprotokoll 9 maj 2019

Redovisning efter årsmöte 2019
A. Nya stadgar antogs vid årsmötet
B. Information vid årsmötet
C. Uppmaning till medlemmar
Protokollet återfinns under ”Årsmötesprotokoll”

Underlag till årsmöte 2019:
A. 190210 Kallelse
B. Verksamhetsberättelse för 2018
C. Förslag till ändring av stadgarna för Linköpings stiftsavdelning
D. Ekonomisk redovisning för 2018
E. Vision

Styrelsemötesprotokoll 4 september 2018

Styrelsemötesprotokoll 16 april 2018

Verksamhetsberättelse 2017

Styrelsemötesprotokoll 26 november 2017

Styrelsemötesprotokoll 15 oktober 2017

Utvärdering av kyrkovalet för Frimodig kyrka i Linköpings stift

Presentation av Frimodig kyrka i Linköpings stift

Styrelsemötesprotokoll 13 augusti 2017

Styrelsemötesprotokoll 23 april 2017

Styrelsemötesprotokoll 15 januari 2017

Kallelse till årsmöte 2017

Verksamhetsberättelse 2016