Kontakt

Presstalesman: Torkel Lindahl, mobil 070-397 85 23.

Om ditt ärende gäller medlemsfrågor så kan du ta kontakt med vår medlemsansvariga, medlemsregister@frimodigkyrka.se.

Är det något som gäller hemsidan så ta gärna kontakt med vår webmaster, webmaster@frimodigkyrka.se.

Ekonomiska ärenden hanteras av kassören Anders Rönnblom. Använd helst mail (med bifogade verifikat, och glöm inte bankkonto dit pengar ska föras) till aronnblom@hotmail.com. Adress till kassör Anders Rönnblom: Rättarevägen 8, 756 45 UPPSALA.

Gäller ditt ärende något annat ta kontakt med vår ordförande Maria Andersson ordforande@frimodigkyrka.se, eller någon annan i styrelsen.
Adress för brev till Frimodig kyrka (ordföranden): Korpikå 591, 952 93 KALIX

Riksstyrelsen

Den här presentationen gäller styrelsen för riksorganisationen Frimodig kyrka. Om du letar efter din regionala styrelse hittar du den under Stiften.

Bild på delar av riksstyrelsen
Sara, Evelina, Kristina, Wilhelm, Maria, Anders, Torkel, Leif
(Saknas: Jasmine, Benedicte, Andreas, Gustav)

Ordförande, vald till 2022

Maria Andersson

Jag har stor nöd och passion för en bättre värld där människor får det bra och får lära känna Jesus. Jag är mycket tacksam över naturen i all dess mångfald och tycker att vi behöver vårda den bättre än vi gör. Jag är född i Småland men definierar mig sedan tio års ålder som norrbottning och känner mig hemma i hela den vidsträckta geografin här i norr. Jag är diakon och lärare och längtar efter mer av Gud i församling och liv, liksom för hela Svenska kyrkan, vårt land och vår värld. Jag jobbar på för detta tillsammans med goda medarbetare och med den Helige Andes hjälp och vägledning. Jag har stort intresse för hela den världsvida kyrkan och samarbetar gärna ekumeniskt. Personligt lärjungaskap och evangelisation är i fokus för mitt engagemang, och gudstjänstfirande utgör grundpuls i mitt liv. För Frimodig kyrka har jag suttit i Luleå stiftsavdelnings styrelse sedan 2009 och är sedan senaste riksårsmötet ordförande för riksstyrelsen. Jag sitter min andra mandatperiod i stiftsfullmäktige och sedan 2017 även i stiftsstyrelsen i Luleå stift. Be gärna för mig att jag ska vara vis och frimodig i mina uppdrag och hör av dig till mig om du har något värdefullt att dela med dig utav för vårt gemensamma engagemang i Jesu efterföljd.

E-postadress: ordforande@frimodigkyrka.se
Telefonnummer: 0768060672

Ledamöter, valda till 2022

Torkel Lindahl

Präst och systemutvecklare.
Jag har varit kristen och aktivt med i Svk sedan jag döptes vid fyra veckors ålder. Numera medlem i Grisbackakyrkan i Umeå (samarbetsyrka Svk-EFS).
Har fru, tre döttrar och sju barnbarn, utspridda mellan Västerbotten och Idaho.
Arbetade som präst i Umeå landsförsamling efter min prästvigning 1978, därefter under åren 1983-2003 i Credo (www.credosverige.se). Sedan 2003 har jag mest jobbat inom databranschen, 2011-2021 vid Umeå Universitet. Numera pensionär.

Kyrkans viktigaste uppgift är att hjälpa människor att leva i tro på Jesus. Allt i kyrkan, både verksamheter och organisationsformer, ska utformas för att främja detta syfte och utvärderas utifrån hur väl de gör det.

E-postadress: torkel@etlindahl.se

Leif Nordlander

Präst (pensionerad) i Skara stift, ledamot i kyrkomötet.
Jag brinner för en levande församling där förnyelse möter tradition, där lovsången och tillbedjan flödar och där förkunnelsen av ordet och firandet av mässan är centrum och skapar en gemenskap av människor med olika bakgrund. Jag har också en vision för ett diakonalt förhållningssätt och en stark vilja att länka diakoni och mission i församlingen så att människor kommer till tro.
Jag vill arbeta i kyrkomötet så att den lokala församlingens självbestämmande ökar.
Jag tror också att det vore av stort värde att präster och diakoner vore stiftsanställda.
Jag brinner också för det internationella arbetet i Svenska kyrkan. En levande mission är en förutsättning för en levande kyrka.
Jag är gruppledare för Frimodig kyrkas nomineringsgrupp i kyrkomötet.

E-postadress: leffe53.ln@gmail.com
Telefonnummer: 0706-171413

Andreas Greén

Jag bor i Linköping och arbetar i Stockholm. Mina stora intressen är religion och kyrka samt samhällspåverkan.
Jag vill bidra till att Frimodig kyrka blir mer relevant för den gudstjänstfirande församlingen.
I mitt civila yrke är jag administratör/ekonom på Svenska Evangeliska Alliansen.
Jag vill att Kyrkan ska vara relevant och utvecklas i en tid som denna.

E-postadress: green1918@hotmail.com
Telefonnummer: 0762-206195

Jasmine Ytterstedt

Ledamöter, valda till 2023

Kristina Holmkvist

Sedan 1987 arbetar jag som diakon i Svenska Kyrkan.
Jag bor och arbetar i Varberg. Det är nåd att få vara en del av en aktiv och levande församling med Jesus i centrum.
Jag längtar efter att Svenska Kyrkan ska vara fylld av Nåd och Sanning. Det kan hon bara vara om hon förblir i Jesus Kristus.

E-postadress: holmkvistkristina@gmail.com
Telefonnummer: 0731004450

Benedicte Södergren

Jag jobbar som bibliotekarie i Halmstad med tonvikt på digital delaktighet och integration. I Danmark har jag fått min teologiska utbildning och där finns mina rötter. Sedan 40 år bosatt i Sverige, har tre barn och sex barnbarn. Högmässan, bönen och gemenskapen är mina livskällor. Jag tycker om samtal med människor i periferin av eller helt utanför den kristna tron. Möten som utmanar att tänka efter och kommunicera bättre.
Det är för mig fullkomligt självklart att Svenska kyrkans liv och verksamhet ska bottna i Kyrkans tro och bekännelse, vilket är omöjligt om viktiga beslut fattas på politisk/ideologisk grund. Jag önskar vara del av en fri och modig kyrka som vågar vara ljus och salt i världen. Och jag tror att Frimodig kyrka kan vara en rörelse mot det målet.
Sedan 2014 ledamot i kyrkofullmäktige och kyrkoråd i Halmstads församling. Där gäller min strävan framför allt gudstjänsten som centrum, en investering i ideella arbetare och ett målmedvetet och fantasifullt arbete som vill nå ut till nya människor.

E-postadress: benedicte.sodergren@gmail.com

Anders Rönnblom

Jag är en gift 7-barnsfar som arbetar som överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Som docent i gastroenterologi forskar jag på på inflammatoriska tarmsjukdomar.
Min övertygelse är att Svenska kyrkan behöver ställa de grundläggande frågorna om vem Gud är och vad han visat om sig själv för oss. Bara detta kan leda rätt och medföra ett fruktbärande arbete som har förutsättningar bestå vid den yttersta domen. När vi underordnar oss Herren ser vi att Hans vilja är den bästa för oss människor.
Sedan 1 år är jag kassör i rikssstyrelsen.

E-postadress: aronnblom@hotmail.com
Telefonnummer: +46706332268

Evelina Bohlin

Präst i Bjuråker-Norrbo församling och Delsbo församling i norra Hälsingland.

Vårt samhälle blir alltmer specialiserat och jag tror att också Svenska kyrkan då behöver vara tydlig med vad som är hennes specialitet, vad man kan söka hos oss:
Kristen tro och gemenskapen runt Jesus Kristus. Svenska kyrkan bör vara stolt över sig själv som kristen kyrka och tala frimodigt om frälsningen genom Jesus – vi har en skatt att glädjas åt och ge vidare.

Frågan om lokala församlingars självständighet är viktig för mig.
För att det ska kännas meningsfullt att engagera sig i sin församling behöver man också få bestämma över sin församling och bestämma över de viktiga sakerna, inte bara få tycka till om smått och gott som elevrådet i en skola medan de betydande besluten fattas högre upp. Kyrkan är inget företag som man kan effektivisera genom att lägga ned små enheter och flytta produktionen.
Vi måste söka andra vägar än ökad centralisering.

E-postadress: evelina.m.j@gmail.com

Ersättare, valda till 2022

Gustaf Natt och Dag

Sara Andersson

Jag bor i Göteborg tillsammans med min man och här arbetar jag som distriktssköterska och verksamhetschef på en vårdcentral. Jag har varit aktiv i Svenska kyrkan sedan barnsben och är övertygad om att kyrkan behöver engagerade frivilliga i alla åldrar och att vi inte ska bygga kyrkans verksamhet enbart på anställda.

Svenska kyrkan har ett stort uppdrag i att hjälpa människor att komma till tro, växa i tro och leva i tro på Jesus Kristus! Denna drivkraft bör genomsyra kyrkans arbete.

E-postadress: sara.ma.andersson@gmail.com

Wilhelm Lundman

Jag har min hemvist i Trollhättan i Västra Götaland. Sedan min omvändelse till Jesus i 20-årsåldern har jag engagerat mig i min lokala församling Götalunden. Till vardags arbetar jag med information och events i det allmännyttiga bostadsbolaget i Trollhättan, efter att ha varit fastighetsskötare i mer än 30 år. Jag är gift med Berit och har två pojkar. Min bön och önskan är att Guds Ord ska få alltmer plats i mitt eget, mina nära och käras och församlingens liv. Jag måste också säga att jag är jätteglad för Frimodig kyrkas arbete. Jag tror att det kommer att bära mycket frukt.

E-postadress: villelundman@hotmail.com
Telefonnummer: 0700310579

Valberedningen

Frimodig kyrka har också en valberedning som arbetar med att få fram bra och dugliga namnförslag till bland andra styrelsen och revisorer. Du kan nå ordförande (sammankallande) på valberedning@frimodigkyrka.se.

Valberedningen består av

  • Erik Johansson, sammankallande
  • Inger Lindeskog
  • Harald Berglund
  • Mikael Grenstedt
  • Cecilia Dalby