Kontakt

Presstalesman: Torkel Lindahl, mobil 070-397 85 23.

Om ditt ärende gäller medlemsfrågor så kan du ta kontakt med vår medlemsansvariga, medlemsregister@frimodigkyrka.se.

Är det något som gäller hemsidan så ta gärna kontakt med vår webmaster, webmaster@frimodigkyrka.se.

Ekonomiska ärenden hänskjuts för närvarande till ordförande Jan Erik Amilén. Använd helst mail (med bifogade verifikat, och glöm inte bankkonto dit pengar ska föras) till jan.erik.amilen@gmail.com.

Adress för brev: Odenvägen 51, 311 42 Falkenberg.

Gäller ditt ärende något annat ta kontakt med vår ordförande Jan Erik, eller någon annan i styrelsen.

Riksstyrelsen

Den här presentationen gäller styrelsen för riksorganisationen Frimodig kyrka. Om du letar efter din regionala styrelse hittar du den under Stiften.

Ordförande, vald till 2021

Jan Erik Amilén

Jag är en glad make, pappa, morfar och farfar (tycker jag själv) som nu bor i Falkenberg. Är pol.mag. och fil.mag. Har arbetat på heltid i kommunpolitiken. Mina erfarenheter vill jag ställa till förfogande för att bidra till valframgångar i Frimodig kyrka! “Var frimodig!” Josua 1:18

E-postadress: jan.erik.amilen@gmail.com
Telefonnummer: 0708-607102

1:e vice ordförande, vald till 2021

Kristina Holmkvist

Sedan 1987 arbetar jag som diakon i Svenska Kyrkan.
Jag bor och arbetar i Varberg. Det är nåd att få vara en del av en aktiv och levande församling med Jesus i centrum.
Jag längtar efter att Svenska Kyrkan ska vara fylld av Nåd och Sanning. Det kan hon bara vara om hon förblir i Jesus Kristus.

E-postadress: holmkvistkristina@gmail.com
Telefonnummer: 0731004450

Ledamöter, valda till 2022

Torkel Lindahl

Präst och systemutvecklare.
Jag har varit kristen och aktivt med i Svk sedan jag döptes vid fyra veckors ålder. Numera medlem i Grisbackakyrkan i Umeå (samarbetsyrka Svk-EFS).
Har fru, tre döttrar och sju barnbarn, utspridda mellan Västerbotten och Idaho.
Arbetade som präst i Umeå landsförsamling efter min prästvigning 1978, därefter under åren 1983-2003 i Credo (www.credosverige.se). Sedan 2003 har jag mest jobbat inom databranschen, sedan 2011 vid Umeå Universitet.

Kyrkans viktigaste uppgift är att hjälpa människor att leva i tro på Jesus. Allt i kyrkan, både verksamheter och organisationsformer, ska utformas för att främja detta syfte och utvärderas utifrån hur väl de gör det.

E-postadress: torkel@etlindahl.se

Leif Nordlander

Kyrkoherde i Varabygdens församling, Skara stift, ledamot i kyrkomötet.
Jag brinner för en levande församling där förnyelse möter tradition, där lovsången och tillbedjan flödar och där förkunnelsen av ordet och firandet av mässan är centrum och skapar en gemenskap av människor med olika bakgrund. Jag har också en vision för ett diakonalt förhållningssätt och en stark vilja att länka diakoni och mission i församlingen så att människor kommer till tro.
Jag vill arbeta i kyrkomötet så att den lokala församlingens självbestämmande ökar.
Jag tror också att det vore av stort värde att präster och diakoner vore stiftsanställda.
Jag brinner också för det internationella arbetet i Svenska kyrkan. En levande mission är en förutsättning för en levande kyrka.

E-postadress: leif.nordlander@telia.com
Telefonnummer: 0512-797282

Andreas Greén

Jag bor i Linköping och arbetar i Stockholm. Mina stora intressen är religion och kyrka samt samhällspåverkan.
I mitt civila yrke är jag administratör på Svenska Evangeliska Alliansen och ekonom på Credo – en missionsrörelse i skol- och studentvärlden.
Jag vill att Kyrkan ska vara relevant och utvecklas i en tid som denna.

E-postadress: green1918@hotmail.com
Telefonnummer: 0762-206195

Ledamöter, valda till 2021

Maria Andersson

Jag har stor nöd och passion för en bättre värld där människor får det bra och får lära känna Jesus. Jag är mycket tacksam över naturen i all dess mångfalld och tycker att vi behöver vårda den bättre än vi gör. Jag är född i småland, definierar mig sedan tio års ålder som norrbottning och bor sedan september 2016 i Piteå kommun. Är diakon och lärare och har diakontjänst i Norrfjärdens församling. Jag längtar efter mer av Gud i församling och liv, liksom för hela Svenska kyrkan, vårt land och vår värld. Jobbar på för detta tillsammans med goda medarbetare och med den Helige Andes hjälp och vägledning. Jag har stort intresse för hela den världsvida kyrkan och samarbetar gärna ekumeniskt. Personligt lärjungaskap och evangelisation är i fokus för mitt engagemang, och gudstjänstfirande utgör grundpuls i mitt liv. För Frimodig kyrka har jag sedan 2013 en plats i stiftsfullmäktige och sedan 2017 så även i stiftsstyrelsen i Luleå stift. Be gärna för mig att jag ska vara vis och frimodig i mina uppdrag och hör av dig till mig om du har något värdefullt att dela med dig utav för vårt gemensamma engagemang i Jesu efterföljd.

E-postadress: mariamandarin@hotmail.com

Marcus Sandberg

Jag är en nybliven pappa och en snart färdigutbildad präst för tjänst i EFS. Jag finns i pitebygden i södra norrbotten där jag också är född och uppvuxen. Studierna sker via Johannelunds THS där jag intresseras särskilt av kyrkohistoria samt luthersk teologi.
Jag vill jobba för en rak, tydlig Jesuscentrerad Kyrka som glädjefullt vägleds av Ordet och inte av världsliga yttre påverkansfaktorer.

E-postadress: sandbergmarcus@hotmail.com

Anders Rönnblom

Jag är en gift 7-barnsfar som arbetar som överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Som docent i gastroenterologi forskar jag på på inflammatoriska tarmsjukdomar.
Min övertygelse är att Svenska kyrkan behöver ställa de grundläggande frågorna om vem Gud är och vad han visat om sig själv för oss. Bara detta kan leda rätt och medföra ett fruktbärande arbete som har förutsättningar bestå vid den yttersta domen. När vi underordnar oss Herren ser vi att Hans vilja är den bästa för oss människor.
Sedan 1 år är jag kassör i rikssstyrelsen.

E-postadress: aronnblom@hotmail.com
Telefonnummer: +46046706332268

Ersättare, valda till 2020

Gustav Frosteblad

Juni 2017 prästvigdes jag för Svenska kyrkan, men redan innan studietiden det har jag varit intresserad av hur Svenska kyrkan styrs och vad hon gör. Först suckade jag bara över hur jag såg att Svenska kyrkan glider ifrån att vara en rörelse med målet att sprida budskapet om Jesus och vara en gudstjänst- och bönegemenskap till att bli ännu ett politiskt slagfält mellan olika sekulära partier.

Tillslut bestämde jag mig för att sluta sucka och börja göra något åt det själv istället för att vänta på att någon annan skulle ta tag i saken. Frimodig kyrka kändes som ett självklart val då det är en grupp med tydligt fokus på att vilja vara kyrka och att Svenska kyrkan främst ska ledas av vad vi tror Jesus vill. “What Would Jesus Do?” är frågan som ska ställas inför alla beslut och alla omröstningar. Och jag tror att Jesus hade röstat Frimodig kyrka om han hade varit tvungen att rösta.

E-postadress: gustavlidingo@gmail.com
Telefonnummer: 0762029798

Katriina Fyrlund

Bor i Varberg. Arbetar som lärare på Kom.vux. Teol.och fil.mag. specialintresse: Den odelade kyrkans tro. Arbetar med retreater och själavård och är tvåspråkig (finska, svenska).

Vill verka för en Kyrka på Kyrkans egna villkor. Kristi kyrka med sina 2000 åriga rötter, ger trygghet, inre kraft och är högaktuell på vår tid för den enskilda individens kristna identitet i Sverige.

E-postadress: katriina.fyrlund@telia.com
Telefonnummer: 070-23 56 415

Mikael Grenstedt

Jag vill att Svenska kyrkan ska styras helt utan inblandning av sekulära politiska partier. Det är ändå 16 år sedan Svenska kyrkan och staten skildes åt. Jag vill att Svenska kyrkan ska prioritera mission – både i Sverige och i andra länder. Jag vill och längtar efter att Svenska kyrkan ska bli mer och mer Jesuscentrerad och att tid, energi och pengar satsas på att bygga levande församlingar över hela vårt land.

E-postadress: mgrenstedt@hotmail.com

Valberedningen

Frimodig kyrka har också en valberedning som arbetar med att få fram bra och dugliga namnförslag till bland andra styrelsen och revisorer. Du kan nå ordförande (sammankallande) på valberedning@frimodigkyrka.se.

Valberedningen består av

  • Erik Johansson, sammankallande
  • Eva Berntsson Gärtner
  • Thomas Hermansson
  • Inger Lindeskog
  • Harald Berglund