Kontakt

Presstalesman: Torkel Lindahl, mobil 070-397 85 23.

Om ditt ärende gäller medlemsfrågor så kan du ta kontakt med vår medlemsansvariga, medlemsregister@frimodigkyrka.se.

Är det något som gäller hemsidan så ta gärna kontakt med vår webmaster, webmaster@frimodigkyrka.se.

Ekonomiska ärenden hanteras av kassören Anders Rönnblom. Använd helst mail till kassor@frimodigkyrka.se. Bifoga eventuella verifikat och glöm inte bankkontonummer för utbetalning.
Adress till kassör:
Anders Rönnblom
Rättarevägen 8
756 45 UPPSALA

Gäller ditt ärende något annat ta kontakt med vår ordförande Maria Andersson ordforande@frimodigkyrka.se, eller någon annan i styrelsen.
Adress för brev till Frimodig kyrka:
Frimodig kyrka
c/o Rönnblom
Rättarevägen 8
756 45 UPPSALA

Riksstyrelsen

Den här presentationen gäller styrelsen för riksorganisationen Frimodig kyrka. Om du letar efter din regionala styrelse hittar du den under Stiften.

Ordförande, vald till 2025

Maria Andersson

Jag har stor nöd och passion för en bättre värld där människor får det bra och får lära känna Jesus. Jag är mycket tacksam över naturen i all dess mångfald och tycker att vi behöver vårda den bättre än vi gör. Jag är diakon och lärare och längtar efter mer av Gud i församling och liv, liksom för hela Svenska kyrkan, vårt land och vår värld. Jag jobbar på för detta tillsammans med goda medarbetare och med den Helige Andes hjälp och vägledning. Jag har stort intresse för hela den världsvida kyrkan och samarbetar gärna ekumeniskt. Personligt lärjungaskap och evangelisation är i fokus för mitt engagemang, och gudstjänstfirande utgör grundpuls i mitt liv. Denna höst 2022 finns jag i Stockholm som diakon i Clara kyrka. För Frimodig kyrka har jag suttit i Luleå stiftsavdelnings styrelse sedan 2009 och är sedan årsmötet 2021ordförande för riksstyrelsen. Jag sitter min tredje mandatperiod i stiftsfullmäktige och sedan 2017 även i stiftsstyrelsen i Luleå stift. Be gärna för mig att jag ska vara vis och frimodig i mina uppdrag och hör av dig till mig om du har något värdefullt att dela med dig utav för vårt gemensamma engagemang i Jesu efterföljd.

E-postadress: ordforande@frimodigkyrka.se
Telefonnummer: 0768060672

Ledamöter, valda till 2025

Lovisa Bengtsson

Jag är 19 år gammal och bor med mina föräldrar och syskon i Ytterby utanför Göteborg. På dagarna går jag estetiska programmet på LM Engströms gymnasium.

Jag är engagerad i Frimodig Kyrka eftersom jag längtar efter att få se en kyrka som styrs av Guds ord, inte av politiker.

E-postadress: lovisa.bengtsson@ymail.com
Telefonnummer: 0760061010

Evelina Bohlin

Präst i Bjuråker-Norrbo församling och Delsbo församling i norra Hälsingland.

Vårt samhälle blir alltmer specialiserat och jag tror att också Svenska kyrkan då behöver vara tydlig med vad som är hennes specialitet, vad man kan söka hos oss:
Kristen tro och gemenskapen runt Jesus Kristus, vår Herre. Svenska kyrkan bör vara stolt över sig själv som kristen kyrka och tala frimodigt om frälsningen genom Jesus – vi har en skatt att glädjas åt och ge vidare.

Frågan om lokala församlingars självständighet är viktig för mig.
För att det ska kännas meningsfullt att engagera sig i sin församling behöver man också få bestämma över sin församling och bestämma över de viktiga sakerna, inte bara få tycka till om smått och gott som elevrådet i en skola medan de betydande besluten fattas högre upp. Kyrkan är inget företag som man kan effektivisera genom att lägga ned små enheter och flytta produktionen.
Vi måste söka andra vägar än ökad centralisering.

E-postadress: evelina.m.j@gmail.com

Anders Rönnblom

Jag är en gift 7-barnsfar som arbetar som överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Som docent i gastroenterologi forskar jag på på inflammatoriska tarmsjukdomar.
Min övertygelse är att Svenska kyrkan behöver ställa de grundläggande frågorna om vem Gud är och vad han visat om sig själv för oss. Bara detta kan leda rätt och medföra ett fruktbärande arbete som har förutsättningar bestå vid den yttersta domen. När vi underordnar oss Herren ser vi att Hans vilja är den bästa för oss människor.
Sedan 2020 är jag kassör i riksstyrelsen.
Jag är ersättare i stiftsstyrelse och stiftsfullmäktige i Uppsala stift samt ordinarie medlem i Uppsalas lokalavdelning av Frimodig kyrka.

E-postadress: aronnblom@hotmail.com
Telefonnummer: +46706332268

Agne Furingsten

Ledamöter, valda till 2026

Torkel Lindahl

Präst och systemutvecklare.
Jag har varit kristen och aktivt med i Svk sedan jag döptes vid fyra veckors ålder. Numera medlem i Grisbackakyrkan i Umeå (samarbetsyrka Svk-EFS).
Har fru, tre döttrar och sju barnbarn, utspridda mellan Västerbotten och Idaho.
Jag arbetade som präst i Umeå landsförsamling efter min prästvigning 1978, därefter under åren 1983-2003 i Credo (www.credosverige.se). Sedan 2003 har jag mest jobbat inom databranschen, 2011-2021 vid Umeå Universitet. Numera pensionär.

Kyrkans viktigaste uppgift är att hjälpa människor att leva i tro på Jesus. Allt i kyrkan, både verksamheter och organisationsformer, ska utformas för att främja detta syfte och utvärderas utifrån hur väl de gör det.

E-postadress: torkel@etlindahl.se

Elisabeth Sandlund

Jag har arbetat som journalist i hela mitt vuxna liv, först i närmare tre decennier på Svenska Dagbladet, därefter på Kyrkans Tidning och sedan 2006 på Dagen, där jag har varit chefredaktör och opinionsredaktör och nu, sedan jag börjat trappa ner med ålderns rätt, är ledarskribent på halvtid. Mitt liv ändrades dramatiskt till det bättre när jag efter 32 år som ateist mötte Gud, plötsligt och oväntat, på min utvecklingsstörda dotters konfirmation sommaren 1999. Jag hör hemma i S:ta Clara kyrka i Stockholm, där jag är vice ordförande i den EFS-förening som driver verksamheten. I praktiken är vi en icke-territoriell församling och min förhoppning är att Kyrkoordningen på sikt ska ändras så att detta också blir principiellt möjligt.
Jag vill framför allt verka för att Svenska kyrkan tar sin grundläggande uppgift, att sprida evangeliet om Jesus Kristus som Frälsare och Herre, på allvar. En kyrka som styrs av engagerade och aktiva kristna, inte av politiska partier, har större förutsättningar att lyckas påkristna ett Sverige där många längtar efter ett möte med en levande Gud och där Svenska kyrkan har en stor kontaktyta och fortfarande åtnjuter betydande förtroende.
Evangeliet är det viktigaste och ur det springer ett samhällsengagemang med människovärdet i centrum. Praktisk och handfast diakoni med fokus på ”dessa mina minsta” är en oundgänglig grundbult men Svenska kyrkan som organisation och enskilda kristna bör också delta i samhällsdebatten med argument som bottnar i den kristna tron.
Jag är gift med Björn sedan 1973. Vi bor i Bromma och har två utflugna döttrar.

E-postadress: elisabethsandlund@gmail.com

Mikael Grenstedt

Jag vill att Svenska kyrkan ska styras helt utan inblandning av sekulära politiska partier. Det är ändå 23 år sedan Svenska kyrkan och staten skildes åt. Jag vill att Svenska kyrkan ska prioritera mission – både i Sverige och i andra länder. Jag vill och längtar efter att Svenska kyrkan ska bli mer och mer Jesuscentrerad och att tid, energi och pengar satsas på att bygga levande församlingar över hela vårt land.

E-postadress: mikaelgrenstedt@hotmail.com

Sara Andersson

Jag bor i Göteborg tillsammans med min man. Jag är distriktssköterska till professionen. Jag har varit aktiv i Svenska kyrkan sedan barnsben och är övertygad om att kyrkan behöver engagerade frivilliga i alla åldrar och att vi inte ska bygga kyrkans verksamhet enbart på anställda.

Svenska kyrkan har ett stort uppdrag i att hjälpa människor att komma till tro, växa i tro och leva i tro på Jesus Kristus! Denna drivkraft bör genomsyra kyrkans arbete.

E-postadress: sara.ma.andersson@gmail.com

Ersättare, valda till 2025

Simon Wämmerfors

Jag är grafisk formgivare, fotograf och skribent och bosatt i Örebro i Strängnäs stift sedan 2005. Min fru och jag har två barn och vi är engagerade i Sörbykyrkan som är en samarbetskyrka mellan Almby församling och EFS, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Jag är också körsångare och deltar regelbundet i musik- och gudstjänstlivet i Olaus Petri församling i Örebro.

Det finns stora rikedomar i Svenska kyrkans arv som jag skattar mig lycklig att få vara en del av: den innerliga och personliga fromheten i väckelserörelserna, respekten för Bibeln, den vackra och mättade liturgin och den underbara sång- och psalmskatten. Samtidigt har en hel del av arvet förslösats och sekulära partier använder kyrkan som en medel för sin sekulära agenda.

Jag vill göra det lilla jag kan för att Svenska kyrkan oförfärat och frimodigt ska förkunna evangelium för alla hon möter. Att hon med kärlek ska orka stå upp för vad Bibeln lär och för den universella Kyrkans tro, även när världen tycker annorlunda. Att hon ska få bli fri och styras utifrån vad Bibeln och bekännelsen lär.

E-postadress: simon.wammerfors@gmail.com

Sven-Erik Dahlberg

Jag arbetar som produktionscontroller och verksamhetsutvecklare i en större sågverkskoncern. Jag är gift med Elisabet och tillsammans har vi två pojkar i gymnasieåldern. Den äldre pojken har Downs syndrom och en hörselnedsättning. Vi är aktiva i Falkenbergs Församling, en församling med stort Alpha och Beta-arbete och med många frivilliga i olika gudstjänstgrupper mm.
Falkenbergs Församling ingår i Falkenbergs Pastorat, ett av våra storpastorat. Jag är med i Kyrkofullmäktige och Kyrkorådet. Jag brukar propagera för att vi skall våga vara kyrka och med det menar jag att vi skall stå upp för Guds ord och inte hänge oss åt populistiska strömningar som är vanligt idag. Jag tror att människor söker det genuina med kristen tro i stället för den utslätade förkunnelsen som vi många gånger ser i vårt land. Vågar vi inte stå upp för Guds ord även när det blåser så kommer Svenska kyrkan att tappa sin förmåga att vara en Kristen kyrka.

E-postadress: svenerik.dahlberg@gmail.com

Marijke Hallencreutz

Valberedningen

Frimodig kyrka har också en valberedning som arbetar med att få fram bra och dugliga namnförslag till bland andra styrelsen och revisorer. Du kan nå ordförande (sammankallande) på valberedning@frimodigkyrka.se.

Valberedningen består av

  • Henrik Näslund, sammankallande
  • Benedicte Södergren
  • Jörgen Eriksson
  • Nils-Ola Svensson (adjungerad)