Kontakt

Av admin den 7 November 2012

I menyn ovan hittar du alla våra förtroendevalda på stifts- och kyrkomötesnivå i landet. Där hittar du också Frimodig kyrkas styrelse.

Kontakt

Om ditt ärende gäller medlemsfrågor så kan du ta kontakt med vår medlemsansvariga, medlemsregister@frimodigkyrka.se

Är det något som gäller webbsidan så ta gärna kontakt med vår webmaster, webmaster@frimodigkyrka.se

För ekonomiska ärenden hänskjuts till kontakt med kassör Jan Ots. Använd helst mail (med bifogade verifikat) till jan.ots1966@gmail.com. Adress för brev: Sehlstedsgatan 3 3TR, 115 28 Stockholm.

Gäller ditt ärende något annat ta kontakt med vår ordförande(se nedan), eller någon annan i styrelsen.

Jan Erik Amilén

Jag är en glad make, pappa, morfar och farfar (tycker jag själv) som nu bor i Falkenberg. Är pol.mag. och fil.mag. Har arbetat på heltid i kommunpolitiken. Mina erfarenheter vill jag ställa till förfogande för att bidra till valframgångar i Frimodig kyrka! “Var glad och frimodig!” Josua 1:18

E-postadress: jan.erik.amilen@gmail.com
Telefonnummer: 0708-607102