Växjö stiftsavdelning

Välkommen till Frimodig kyrka i Växjö stift!

Vi har representation både i Kyrkomötet och i Stiftsfullmäktige i Växjö stift.

Bor du i stiftet och vill engagera dig? Eller har du frågor om vad vi är och vad vi gör? Gå in och se vilka som sitter i styrelsen och ta kontakt med någon av dem!

 


 

Senaste nytt från Växjö stiftsavdelning

Styrelsen efter årsmötet 2022

Harald Berglund, ordf
Maria Gerdås
Kerstin Berggren
Simon Lind
RosMarie Johannesson
Gitten Öholm
Marcus Bernström

Ersättare:
Bengt-Eric Ericsson
Håkan Persson

Kontaktuppgifter: https://frimodigkyrka.se/stiftsavdelningarna/vaxjo-stiftsavdelning/styrelse/

 

Efter kyrkovalet 19 september 2021

Vi nådde framgång i de lokala valen:

Jönköpings församling
Frimodig kyrka behöll två mandat, fast det en tid var ovisst om det skulle bli någon lista. Men till slut var fyra villiga och gjorde ett gott förberedelsearbete, vilket gav nästan 5 % av rösterna.

Valda ledamöter
Andreas Holwaster
Malin Leben

Ersättare
Johan Hultström
Sven Johansson

Värnamo pastorat
Vårt folk var tveksamt att ställa upp igen pga stora motgångar i arbetet under mandatperioden. Men det blev en lista med 11 namn, varav 8 fick ordinarie plats i kyrkofullmäktige. Det var samma antal mandat som tidigare. Frimodig kyrka ökade sin andel röster från ca 25 % till ca 32 %. Alla andra grupper förlorade mandat i KF, som minskats till 25 platser mot tidigare 33.

Valda ledamöter
Kerstin Berggren
RosMarie Johannesson
Claes Johannesson
Ulla Winton
Maria Karlsson
Yvonne Palmaer
Irene Torstensson
Matilda Fors

Ersättare
Helena Othin
Håkan Palm
Gunilla Fjellander Andersson

Växjö pastorat
I Växjö var den premiär med en FK-lista till kyrkofullmäktige. Fyra ställde sig till förfogande och lyckades väl med valkampanjen: 400 röster – nästan 5 %!

Valda ledamöter
Gitten Öholm
Stanley Källner
Ersättare
Hans Nyman
Set Sigvardsson

Kalmar pastorat
I Kalmar har vi inte heller haft något lista tidigare. Men tack vare intensivt arbete blev det en med fem namn. 140 röster gav ca 4,5 % och två mandat.

Valda ledamöter
Simon Lind
Torbjörn Stille

Ersättare
Jakob Ljungman
Jonas Kristiansson

Stiftsfullmäktige

Tyvärr backade FK med nästan en procentenhet, vilket innebar att vi förlorade det fjärde mandatet, som vi fick vid förra valet. Valkampanjen hade ungefär samma utformning, så orsaken är svår att finna.

Valda ledamöter
Axel Fors
Håkan Persson
Maria Gerdås

Ersättare
Simon Lind
Kerstin Berggren

Se https://frimodigkyrka.se/stiftsavdelningarna/vaxjo-stiftsavdelning/stiftsfullmaktige-vaxjo/

Kyrkomötet

Valda ledamöter
Håkan Sunnliden

Ersättare
Håkan Persson

Styrelseprotokoll

Se protokoll på https://frimodigkyrka.se/stiftsavdelningarna/vaxjo-stiftsavdelning/protokoll-vaxjo/

Styrelsen finns på https://frimodigkyrka.se/stiftsavdelningarna/vaxjo-stiftsavdelning/styrelse/

Övrigt

Har du upptäckt Den frimodiga kyrkans bön?
Se https://frimodigkyrka.se/om-oss/bon/

Bli medlem här: https://frimodigkyrka.se/medlem