Växjö stiftsavdelning

Av Gabriel Fjellander den 23 January 2013

Välkommen till Frimodig kyrka i Växjö stift!

Vi har representation både i Kyrkomötet och i Stiftsfullmäktige i Växjö stift.

Bor du i stiftet och vill engagera dig? Eller har du frågor om vad vi är och vad vi gör? Gå in och se vilka som sitter i styrelsen och ta kontakt med någon av dem!

 


 

Senaste nytt från Växjö stiftsavdelning

FRAMTIDSSEMINARIUM
L
ördag 14 november 2020 kl 9.30-16.30
OBS! ÄNDRAT TILL VÅREN 2020 (troligen i mars). Datum meddelas senare.
S:t Sigfrids folkhögskola, Växjö
Elisabeth Sandlund, Bo Brander och Tord Nordblom medverkar
Tema: Att älska Svenska kyrkan tillbaka till Gud

Skriv gärna ut programmet, ladda ner genom att klicka här.
Förslag: anslå som affisch, dela ut som flygblad eller be att få lägga på kyrkans informationsbord.

Vad blir det av stiften i framtiden?
Se https://nxt.barometern.se/ledare/ma-gud-bevara-vaxjo-stift

Styrelsen för Växjö stiftsavdelning hittar du här:
http://frimodigkyrka.se/stiftsavdelningarna/vaxjo-stiftsavdelning/styrelse/

Stiftsfullmäktige
Våra ledamöter
Håkan Persson (gruppledare)
Håkan Sunnliden
Maria Gerdås
Simon Lind

Våra ersättare
Helena Malmer
Axel Fors
Kontakta gärna dem för att ge och få synpunkter.
Se http://frimodigkyrka.se/stiftsavdelningarna/vaxjo-stiftsavdelning/stiftsfullmaktige-vaxjo/
 
Har du upptäckt Den frimodiga kyrkans bön?
Se https://frimodigkyrka.se/om-oss/bon/
 
Har du läst 95 teser om kyrkovalet, Sofia Lilly Jönssons skarpsinniga analys av Svenska kyrkan?
Se https://frimodigkyrka.se/om-oss/foldrar/95-teser-om-kyrkovalet/
 
Bli medlem här: https://www.membit.net/m4-member/login/446
 
Var gärna med och bär Frimodig kyrka i din förbön genom att ansluta dig till Bönenätverket.