Växjö stiftsavdelning

Av Gabriel Fjellander den 23 January 2013

Välkommen till Frimodig kyrka i Växjö stift!

Vi har representation både i Kyrkomötet och i Stiftsfullmäktige i Växjö stift.

Bor du i stiftet och vill engagera dig? Eller har du frågor om vad vi är och vad vi gör? Gå in och se vilka som sitter i styrelsen och ta kontakt med någon av dem!

 


 

Senaste nytt från Växjö stiftsavdelning

Styrelsen:
Harald Berglund, Strömsnäsbruk, ordf. harald.berglund@gmail.com. 070-69 50 500.
Maria Gerdås, Nässjö, sekr. maria.gerdas@gmail.com. 0730-74 21 38.
Sven Johansson, Jönköping. sven.johansson@jonkoping.se. 073-590 12 16.
Simon Lind, Löttorp. simonoland@hotmail.com. 076-844 64 41.
Marianne Lund, Värnamo. rolf.lund@vmomail.se. 070-522 76 89.
Vanja Roshagen, Örsjö, v sekr. v.roshagen@telia.com. 070-879 81 07.

Bo Johanneryd, Markaryd, ersättare. johanneryd@gmail.com. 0720-16 73 02.
Håkan Persson, Markaryd, ersättare. hakan.persson@svenskakyrkan.se. 076-786 50 81.

Stiftsfullmäktige
Våra ledamöter
Håkan Persson (gruppledare)
Håkan Sunnliden
Maria Gerdås
Simon Lind

Våra ersättare
Helena Malmer Mårtensson
Axel Fors
Kontakta gärna dem för att ge och få synpunkter.
Se http://frimodigkyrka.se/stiftsavdelningarna/vaxjo-stiftsavdelning/stiftsfullmaktige-vaxjo/
 
Har du upptäckt Den frimodiga kyrkans bön?
Se https://frimodigkyrka.se/om-oss/bon/
 
Har du läst 95 teser om kyrkovalet, Sofia Lilly Jönssons skarpsinniga analys av Svenska kyrkan?
Se https://frimodigkyrka.se/om-oss/foldrar/95-teser-om-kyrkovalet/
 
Bli medlem här: https://www.membit.net/m4-member/login/446
 
Var gärna med och bär Frimodig kyrka i din förbön genom att ansluta dig till Bönenätverket.