Ordförandebrev

Här publicerar vi information till medlemmarna i Växjö stiftsavdelning som ordförande Harald Berglund skrivit. Klicka på länken så kan du ladda ner brevet.

Stadgar för Växjö stiftsavdelning

Ordförandebrev, augusti 2020 
Ordförandebrev, december 2019
Ordförandebrev, april 2019 
Ordförandebrev, augusti 2018