Ordförandebrev

Av Jan Erik Amilén den 24 August 2018

Här publicerar vi information till medlemmarna i Växjö stiftsavdelning som ordförande Harald Berglund skrivit. Klicka på länken så kan du ladda ner brevet.

Stadgar för Växjö stiftsavdelning

Ordförandebrev, december 2019
Ordförandebrev, april 2019 
Ordförandebrev, augusti 2018