Kyrkofullmäktige i Växjö stift

Här förtecknas Frimodig kyrkas kyrkofullmäktigeledamöter i de församlingar och pastorat inom Växjö stift där vi är invalda 2022-2025.

Jönköpings församling

Andreas Holwaster
Malin Leben

Värnamo pastorat

Kerstin Berggren
RosMarie Johannesson
Claes Johannesson
Ulla Winton
Maria Karlsson
Yvonne Palmaer
Irene Torstensson
Matilda Fors

Växjö pastorat

Gitten Öholm
Stanley Källner

Kalmar pastorat

Simon Lind
Torbjörn Stille