Kyrkofullmäktige i Växjö stift

Här förtecknas Frimodig kyrkas kyrkofullmäktigeledamöter i de församlingar och pastorat inom Växjö stift där vi är invalda 2018-2021.

Jönköpings församling

Sven Johansson
Vakant plats

Värnamo pastorat

Kent Enoksson
Ragnhild Utterström
Gunilla Fjellander Andersson
Torbjörn Nilsson
Ulla Winton
Rolf Lund
Ann-Kristin Lindberg
Håkan Palm