Kyrkofullmäktige i Växjö stift

Av Jan Erik Amilén den 23 October 2018

Här förtecknas Frimodig kyrkas kyrkofullmäktigeledamöter i de församlingar och pastorat inom Växjö stift där vi är invalda 2018-2021.

Jönköpings församling

Andreas Holwaster
Sven Johansson

Värnamo pastorat

Kent Enoksson
Ragnhild Utterström
Gunilla Fjellander Andersson
Torbjörn Nilsson
Ulla Winton
Rolf Lund
Ann-Kristin Lindberg
Håkan Palm