Senaste nytt från Linköpings stiftsavdelning

Årsmöte i lokalföreningen hölls 2021-02-28. Protokoll finns publicerat samt material som visades på mötet. Vallistorna presenterades och godkändes. Årsmötet tog beslut om den nya styrelsen som består av:

  • Kjell O Lejon, ordförande
  • Niklas Adell, ledamot och vice ordförande
  • Ulla Lindskog, kassör
  • Andreas Green, ledamot
  • Nils-Ola Svensson, ledamot
  • Erik Gruvebäck, ledamot
  • Robert Birgegren, ersättare
  • Markus Klefbeck, ersättare
  • Jacob Gustafsson, sekreterare

Styrelsemöten har varit den 22 mars och 3 maj, med fokus på vallistor, förberedelser och aktiviteter inför kyrkovalet. Flera motioner har skrivits till stifts- & kyrkofullmäktige och FKs engagemang skapar förtroende.

Nästa styrelsemöte är onsdag 16 juni kl 19-21.