Senaste nytt från Linköpings stiftsavdelning

Årsmöte i lokalföreningen hölls 2022-02-13. Protokoll finns publicerat samt material som visades på mötet. Årsmötet tog beslut om den nya styrelsen som består av:

– Kjell O Lejon, ordförande
– Niklas Adell, ledamot och vice ordförande
– Ulla Lindskog, kassör
– Andreas Green, ledamot
– Nils-Ola Svensson, ledamot
– Robert Birgegren, ledamot
– Markus Klefbeck, ersättare
– Jacob Gustafsson, sekreterare

Årsmötet uppdaterade Visionen för lokalavdelningen, för att stärka styrelsens stöd till de förtroendevalda. Lokalavdelningen är under kommande mandatperiod aktiv inom:

– Stiftsstyrelsen
– Stiftsfullmäktige
– Domkyrkoförsamlingen
– Vadstena och Dals församlingar
– Kyrkoråd Slaka-Nykil
– Kyrkofullmäktige Kärna inklusive kyrkoråd
– Kyrkofullmäktige Folkungabygden

Nästa styrelsemöte är måndag 9 maj kl 19-21.