Senaste nytt från Linköpings stiftsavdelning

14 medlemmar deltog på stiftssamlingen som hölls den 4 oktober med fokus på det kommande kyrkovalet. Se uppladdad material. Mikael Grenstedt gav inspirerande tankar & erfarenheter och samlingen diskuterade fram hur arbetet skall fortskrida med att hitta fler medlemmar och skapa listor i nya pastorat. Denna process fortsätter kontinuerligt och skall redovisas till avdelningsstyrelsen i början på januari. Preliminära listor skall finnas framme i december.

Styrelsemöte hölls 2020-10-27 med avstämning av det pågående valarbetet. Material kommer publiceras till medlemmar och finnas på FK hemsida. Flera motioner till stiftsfullmäktige har dessvärre avslagits men stiftsstyrelsen har fått arbeta med dem. Det är tydligt att FK är en av de få nomineringsgrupper som lyfter andligt kyrkliga frågor på mötena.

Arbetet med stiftspastoralen redovisades som avslutat och finns publicerat. Nästa styrelsemöte planerat till den 12 januari 2021.

Styrelsen för 2020 består av:

  • Kjell O Lejon, ordförande
  • Niklas Adell, ledamot
  • Mathias Swartling, ledamot
  • Andreas Green, ledamot
  • Catharina Kjellgren, kassör
  • Jacob Gustafsson, sekreterare
  • Ulla Lindskog, ersättare
  • Robert Birgegren, ersättare