Stiftsfullmäktige Linköping

Frimodig kyrka har två mandat i Linköpings stiftsfullmäktige.

Ordinarie

Niklas Adell

Pensionerad präst, f 1949, med särskilt intresse för stadsförsamlingens liv och leverne, “med Guds hjärta i stadens hjärta”.

E-postadress: niklas@adell.re
Telefonnummer: 0707-12 44 93

Markus Klefbeck

Jag är gift med Miriam, pappa till Judit och församlingsherde i Hässleby-Kråkshult och Ingatorp-Bellö församlingar på Småländska höglandet. Jag vill att de församlingar som ingår i pastorat ska få mer självbestämmande eftersom det är församlingen och inte pastoratet som är kyrkans primära enhet. Jag vill även att dagens partipolitiska valsystem ska bytas mot personval och tror att vi här, liksom i många andra frågor, har mycket att lära av andra kristna kyrkor både inom och utanför vårt land.

E-postadress: Markus.Klefbeck@svenskakyrkan.se
Telefonnummer: 0381-662434

Ersättare

Mathias Swartling

Jag är en läkarstudent som inser den mänskliga naturens behov av religionen för att möta den här världens lidanden. Jag var i Polen och Auschwitz för nåt år sedan och då läste jag boken “Mans Search for Meaning” av psykiatrikern Viktor Frankl som tar upp Nietzches citat “He who has a why to live can bear almost any how”. Hans observation var att de som bokstavligen överlevde koncentrationslägrets grymheter var de som kunde se en mening i tillvaron, en s k logoterapeutisk verkan. Samma citat återkommer i boken Sapiens av Yuval Harari, som förklarar framväxten av Homo Sapiens olika kulturer, hur de bygger på sådant som inte kan inspekteras med sinnesorganen – på mytologiska grundvalar och antaganden. Exempel på detta är de mänskliga rättigheterna, reglerna i en fotbollsmatch, eller den marknadsekonomiska apparaten med något som kallas pengar – dessa saker som vi människor tar för givna. I ljuset av detta tycker jag spelplanen har jämnats ut för den modernt tränade hjärnan, och öppnar upp för talet om olika kulturer. Jag tycker att den av Homo Sapiens frambringade kulturen kristendom är den som presenterar lösningen på problemet med lidande, skam och skuld, och detta sker i ljuset av den historiska och kroppsliga uppståndelsen av Jesus från döden, på det att den som omvänder sig och tar emot hans kropp och blod njuter botemedlet mot meningslösheten (why:et), mot synden och mot döden. Frimodig Kyrka är det enda alternativ som jag upplever håller en bekännelsetrogen linje vad avser Kristendomen, som inte har infiltrerats av nihilism, kommunism eller nazism, vilket vi väl har sett nog av under förra århundradet? Så märkligt att politiska ideologier styr människans religionsutövning, det låter ju Stalinistiskt eller kanske Orwellianskt? Och är inte människor trötta på nihilismen, denna tråkiga filosofi som leder till misär? Och nationalsocialisterna som ser kyrkan som ett tribalistiskt kulturkrig? Och de som tror att de är punkare och avantgardister som vill riva ner normer och etablissemang? Som aldrig växte ur den bittra omogna tonårsfasen, och som nu utgör etablissemanget? Snacka om månglare i templet! Frimodig Kyrka är den enda grupp som för samman inbitna kvinnoprästmotståndare och kvinnliga präster, vilka förenas i insikten om behovet av Jesu kropp och blod som försoning för människornas synder. Vilken skönhet i denna mångfald! Låt kyrkan vara skild från staten, låt människor njuta den religionsfrihet som hör upplysningen till, eller betyder citatet “Jag håller inte med om vad du säger, men jag är beredd att gå i döden för din rätt att säga det” någonting alls? Varför knöka in sin postmoderna nihilistiska föreställning i kyrkan när man redan har staten till godo? Makt och pengar antar jag, och kanske dålig smak.

Av dessa anledningar är det Frimodig Kyrka som gäller, vi får se om det går vägen. Men Gud Fader, Son och Helig Ande är den som håller skaparverket i sin allmakts hand, och vi får be till Honom att han fick förlåta oss våra synder, och rena oss från all orättfärdighet, och leda människorna dit Han vill.

E-postadress: swartling94@gmail.com

Kurt Enström

Jag är pensionerad präst. Bor utanför Söderköping där jag verkat under lång tid. Jag vill arbeta för att befria Svenska kyrkan från de politiska partiernas ockupation och för att hon ska stå upp för sin bekännelse.

E-postadress: kurt@enstrom.tk
Telefonnummer: 070-5334548