Stiftsfullmäktige Linköping

Frimodig kyrka har två mandat i Linköpings stiftsfullmäktige.

Ordinarie

Niklas Adell

Pensionerad präst, f 1949, med särskilt intresse för stadsförsamlingens liv och leverne, ”med Guds hjärta i stadens hjärta”.

E-postadress: niklas@adell.re
Telefonnummer: 0707-12 44 93

Markus Klefbeck

Jag är gift med Miriam, pappa till Judit och präst med särskilt ansvar för Ingatorp-Bellö församling i Södra Vedbo pastorat på småländska höglandet. Jag vill att de församlingar som ingår i pastorat ska få mer självbestämmande eftersom det är församlingen och inte pastoratet som är kyrkans primära enhet. Jag vill även att dagens partipolitiska valsystem ska bytas mot personval och tror att vi här, liksom i många andra frågor, har mycket att lära av andra kristna kyrkor både inom och utanför vårt land. Denna mandatperiod, 2018-2021, har jag varit ledamot i Linköpings stiftsfullmäktige. Jag har där motionerat bland annat om att stiftet bör verka för en höjd ambitionsnivå i församlingarnas konfirmandarbete och att arvodet för ledamöterna i stiftsfullmäktige bör tas bort. Utöver teologi så har jag ett stort intresse för historia, djur och natur.

E-postadress: Markus.Klefbeck@svenskakyrkan.se
Telefonnummer: 0381-662434

Ersättare

Kurt Enström

Jag är pensionerad präst. Bor utanför Söderköping där jag verkat under lång tid. Jag vill arbeta för att befria Svenska kyrkan från de politiska partiernas ockupation och för att hon ska stå upp för sin bekännelse.

E-postadress: kurt@enstrom.tk
Telefonnummer: 070-5334548

Marie Johansson

Medlem i Linköpings stift. Sitter i valberedningen för stiftet. Har suttit med i stiftsfullmäktige för Frimodig kyrka 2014-2017.

E-postadress: marie.joh@bahnhof.se
Telefonnummer: 0730201666