Kyrkofullmäktige i Lunds stift

Av Jan Erik Amilén den 23 October 2018

Här förtecknas Frimodig kyrkas kyrkofullmäktigeledamöter i de församlingar och pastorat inom Lunds stift där vi är invalda 2018-2021.

Helsingborgs pastorat

Björn Gustavsson
Fredrik Sievert
Åse Ljungkvist

Hässleholms församling

Gunnel Brännström

Lunds pastorat

Thomas Hermansson
Hanna Kylefalk

Malmö pastorat

Berth Löndahl
Eva Bornemark

Åhus församling

Birgitta Dérand