Kyrkofullmäktige i Lunds stift

Här förtecknas Frimodig kyrkas kyrkofullmäktigeledamöter i de församlingar och pastorat inom Lunds stift där vi är invalda 2018-2021.

Helsingborgs pastorat

Björn Gustavsson
Fredrik Sievert
Åse Ljungkvist

Hässleholms församling

Gunnel Brännström

Lunds pastorat

Hanna Kylefalk
Samuel Flyman

Malmö pastorat

Berth Löndahl
Eva Bornemark

Åhus församling

Birgitta Dérand