Senaste nytt från Lunds stiftsavdelning

Till dig som är förtroendevald för Frimodig kyrka i Lunds stift– ordinarie och ersättare i Kyrkoråd, Kyrkofullmäktige, Stiftsfullmäktige och Kyrkomöte.

INSPIRATION – INFORMATION och en möjlighet till NÄTVERKANDE!

Lördag den 27 november kl.12.00.-ca 15.30. på restaurang Madame Moustache på Norra Storgatan 9 i Helsingborg http://madamemoustache.se/ vi bjuder på lunch.

Efter lunch samlas vi först till ett pass med information och inspiration från bl.a. Berth Löndahl, Fredrik Sievert, Jan Erik Amilén, Mikael Grenstedt, Linus Sjödahl och Elisabet Aronsson där tonvikten är lagd på Kyrkoråd & Kyrkofullmäktige – viss information & inspiration kommer att ges gällande Stiftsfullmäktige & Kyrkomöte också.

Vi räknar med kaffe-/tepaus vid ca 14.00. och efter en halvtimme ges tid till frågor från oss alla till den sakkunniga panelen och inte minst att vi alla lär känna varandra lite mer.

Anmälan till Fredrik Sievert Fredrik@bergius.se eller mobil 0766-770303, med information om ev. allergi, vegetarian/vegan o.d. senast den 19 november.

Välkommen å styrelsens vägnar

Leonard Hagberg

Styrelseordförande i Frimodig Kyrka i Lunds stift

Här hittar du det digitala utbildningspaketet https://frimodigkyrka.se/stod-for-valda/utbildningspaket-2018/


Vi får väl ändå glädjas åt detta – siffrorna för församlingarna har jag fått av vår alltid lika rara Jan Erik Amilén 😇 övriga siffror via SvK:s webb 21 september / Leonard
(2017 i parentes)
 
Kristianstad 3 (0)
Åstorp 3 (0)
Hässleholm 3 (1)
Helsingborg 4 (3)
Åhus 2(1)
Lund 2 (2)
Malmö 2 (2)
STIFTSFULLMÄKTIGE
3 (3)
KYRKOMÖTET
8 (10)

MEDLEMSBREV

Medlemsbrev från Frimodig kyrka. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

 

Nåd och frid från vår Gud till oss alla som tjänar Herren Jesus Kristus i tro på att denna dag och morgondagen är hans och att vi får vandra med honom.

Kära medlemmar i Frimodig kyrka.

Sommaren 2021 gör nu sina sista veckor och många av er har säkert återgått till arbeten och påbörjat höstens åtaganden efter lediga sommardagar. Det är också skördetid för er som har investerat i trädgård med grödor, frukt och bär. Herrens nåd är ny varje dag och hur läget än är för just dig så vill han välsigna ditt liv med sitt goda denna dag.

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. Matt.6.33

Augusti och september detta år innebär den mest aktiva fasen i valrörelsen inför kyrkovaldagen 19 september.  Också för detta behöver vi först söka Guds rike och hans rättfärdighet. Som Jesu lärjungar genom den helige Ande får vi förnyas i våra tankar och sinnen för att se Herrens väg framåt för Svenska kyrkan.  Jag vill tacka er som ber för Frimodig kyrkas arbete i styrelser och olika förtroendeuppdrag och ber om fortsatt uthållighet i förbönen. Vi behöver nu också er aktiva tjänst för att göra Frimodig kyrka känd bland Svenska kyrkans medlemmar. Be till Herren om mod, inspiration och vägledning för vad just du kan göra. Samtala gärna med grannar, vänner och församlingsbor om Frimodig kyrka, vilka vi är, vem vi tror på och värva nya medlemmar. Ta också gärna kontakt med din stiftsavdelnings styrelse med villighet till större insatser för spridande av valinformation. Är du aktiv i sociala medier kan du göra en stor insats där, exempelvis genom att dela vidare inlägg och artiklar som görs på Frimodig kyrkas sidor. Tipsa också om vår hemsida. På Facebook kan du märka din profilbild med motivet Jag röstar på Frimodig kyrka i kyrkovalet. Det ordnar du genom att gå in på Frimodig kyrkas Facebooksida och skrolla ner till inlägg 7 juni. Där kan du välja på fyra olika färgalternativ. Om du har möjlighet kan du också stödja valrörelsen ekonomiskt. Det är nu vi har våra stora utgifter. Detta kan du göra via bankgiro 5150-3910 eller Swish 123 149 64 39.

Avslutningsvis en hälsning från Romarbrevets 5 kapitel

Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro har vi frid med Gud genom vår herre Jesus Kristus. Han har gett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i, och vi är stolta över hoppet att få del av Guds härlighet. Mer än så, vi är stolta över våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet skapar uthållighet, uthålligheten fasthet och fastheten hopp. Och hoppet sviker oss inte, ty Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den helige Ande. Medan vi ännu vara svaga dog Kristus för alla gudlösa, när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en rättfärdig- kanske går någon i döden för en som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare.

Låt oss hålla ut i tron och hoppet till Gud vår Fader, för oss och för Svenska kyrkan.

Guds frid vare med er.

Varma hälsningar

Maria Andersson
Ordförande för Frimodig kyrka

Trycksaker till valrörelsen kan beställas;

https://frimodigkyrka.se/om-oss/trycksaker-och-profilprodukter/

 

Valplattform 2021

Läs valplattformen genom att på hemsidan välja “Om oss”, välj “Trycksaker” och klicka på bilden.

På den sidan kan du beställa alla olika trycksaker. 

 

Profilfrågor 2021-2025

Den är till för den som vill studera vad Frimodig kyrka står för och vill arbeta för kommande mandatperiod.

Läs den gärna på hemsidan:

https://frimodigkyrka.se/om-oss/profilfragor-2021-2025/

 

Tre goda anledningar att rösta på oss i höstens val

Foldern kan läsas i sin helhet på Trycksaker och profilprodukter – Frimodig kyrka och beställas.

En helt färsk och slagkraftig folder som argumenterar utifrån följande: 1 En kyrka fri från partipolitik, 2 Din församling är viktigast, samt 3 Fri, modig och öppen för alla

 

Stöd  till valarbetet

kan skickas med Swish till 123 149 64 39

eller via Bg 5150-3910.

QR-koden kan användas för samma ändamål.

P.S. För att se medlemsbrev i original hänvisas till hemsidan: frimodigkyrka.se/medlemsbrev/

 

Du får det här mejlet för att du är medlem i Frimodig kyrka. Vill du uppdatera dina medlemsuppgifter? Mejla medlemsregister@frimodigkyrka.se. Följande länk har ingen egentlig funktion: https://gansub.com/subscription/4_MDQ1MjQwNTk1ODI=/unsubscribe/

 

Vår ordförande hälsar oss uppmuntrande!

Kära medarbetare i Frimodig kyrkas stiftsavdelningar, jag hoppas att ni mår väl i denna ljuva sommartid och gläds vid Guds goda gåvor. Ni ordföranden som tar emot detta mail får gärna både läsa själva och sända det vidare till era styrelser och till era lokala grupper i församlingar och pastorat.

Hälsningar inför kyrkovalet

Jag börjar med att dela några verser från Psaltaren 11

Hos Herren tar jag min tillflykt. Hur kan ni säga till mig: Fly som en fågel till bergen!

Se, de gudlösa spänner bågen, de har lagt sin pil mot strängen för att skjuta de rättrådiga i dunklet.

När grundvalarna raseras, vad kan den rättfärdige göra?

… Herren är rättfärdig, .. De rättrådiga skall se hans ansikte.

Det är mycket som har skakat oss i vår tillvaro och ovissheten inför framtiden är stor. Det är inte lätt att veta vad vi kan göra, även vi som lever våra liv med Guds Ord. Mycket är omöjligt för oss, och det som är möjligt känns ofta allt för litet. Men Herren Gud ser oss och utväljer oss till att få se upp till honom och till sin Son Jesus Kristus, den allt igenom rättfärdige, vår frälsare och vår rättfärdighet. Endast genom att skåda Gud kan vi ha tro till det vi kan göra i hans namn. 

Tro på Gud och tro på Jesus. Tappa inte modet. (Joh.14:1).

Vi står i olika utgångslägen både personligen och på olika platser i landet. Det blir inget extra riksdagsval, åtminstone inte före kyrkovalet. Givetvis blir vi påverkade av turbulensen i landet men vi går till kyrkoval 19 september. Innan dess önskar vi nå ut med Frimodig kyrkas bekännelse och visshet om att makten är i Jesu händer och att kyrkan tillhör honom. För detta behöver vi göra våra röster hörda, våra texter synliga och föra många goda samtal med människor vi möter. Ännu är det många som inte känner till Frimodig kyrka och det är bara vi tillsammans som kan göra Frimodig kyrka känd som det verkliga alternativet i kyrkovalet.

Känner du dig ensam och vilsen i uppdraget vill jag uppmuntra dig att ta kontakt med någon annan i Frimodig kyrka. Maila eller ring, mig som ordförande, vår valledare Jan-Erik eller med någon annan av alla frimodiga som du fått upp ögonen för och du tror kan hjälpa dig. Många kontaktuppgifter finner du på vår hemsida. Tveka inte. Att få dela några tankar med någon annan, både av bekymmer och olika idéer betyder ofta väldigt mycket för att komma vidare och få ny glädje i arbetet.

Jag vill påminna om erbjudanden som finns för er i valkampanjen.

  1. Anders Gustavsson är nu igång med redigering av årets valfilmer och han är glad över alla som skickat in sitt bidrag till detta. Han hälsar att det ännu finns möjlighet för honom att ta emot ytterligare filmer för redigering, en chans för den som önskar profilera sitt engagemang för Frimodig kyrka i sitt stift, sin församling eller pastorat. Jag bifogar instruktion för detta med kontaktuppgifter till Anders för att skicka in en film. För att kunna ha filmen tillgänglig i rimlig tid behöver du skicka in filmen innan juli månads slut.
  2. Om ni inte ännu beställt vårt valmaterial för utdelning vid kyrkor och kvarter där ni bor så ber jag er att göra det så snart som möjligt. Senast 1 augusti vill Jan-Erik ha er beställning för att vi säkert ska kunna tillhandahålla alla med det material man önskar. Det går att göra mindre kompletterande beställningar senare men de stora antalen behöver skickas ut i början av augusti. Jag vill här särskilt lyfta fram årets valplattform med rubriken Jesus är Herre som presenterar vårt fokus på kyrkans grundläggande uppgift och syfte, samt den nytryckta foldern Tre goda anledningar att rösta på Frimodig kyrka. Förslagsvis ges valplattformen till dem du möter i kyrkan och foldern Tre goda anledningar kan passa att dela ut mera brett i olika kvarter. Men våra sammanhang ser olika ut, så gå in på vår hemsida www.frimodigkyrka.se och läs igenom vilket material som passar bäst hos er. Vilket som, materialet gör sig bäst att läsas av många och inte bli liggande i lådor. Vi vill helst inte ha det kvar efter valet, så beställ och dela ut så mycket ni bara kan.
  3. Riksstyrelsen har i likhet med valrörelsen 2017 tecknat avtal med Theresia Bjuhr, som är professionell annonsstrateg för sociala medier. Det finns möjlighet för er i stiftsavdelningarna att nyttja samma avtal för att på ett effektivt sätt annonsera i sociala medier i ert stift. Kontakta vår valledare Jan-Erik för mer information om detta.

I övrigt, hämta inspiration och idéer från varandra i olika stiftsavdelningar, och främst av allt, be för varandra och skicka varandra uppmuntrande hälsningar. Vi behöver inte gå ensamma. Herren är med oss och vi med honom, och som trossyskon gör vi gott i att bära varandras bördor och gå en extra mil för någon annan.

Var välsignad där du är.

Varma hälsningar

Maria Andersson

Ordförande för Frimodig kyrka


Detta brev ligger i din brevlåda med lite valmaterial också under vecka 27 / 2021

Frimodiga vänner

Det är snart kyrkovalsdag, 19 september, och vi i styrelsen vill ge er uppmuntran samt förmedla några tips inför valet.

Innan vi kommer in på tipsen vill vi uppmana & påminna alla de som ställer upp som kandidater för Frimodig kyrka att se till att ni också har löst medlemskap – enklast gör ni det via webben https://www.membit.net/m4-member/login/446 men det går även att kontakta medlemsregister@frimodigkyrka.se via mail om du känner dig osäker eller har frågor – det kostar 100 sek. / år att vara medlem.

TIPS (kanske främst för våra lokala valsedlar)

  1. Dela ut valsedlar och valmaterial utanför lokala affärer som ICA/COOP – kontrollera med affärsinnehavaren först.
  2. Rekvirera hem valmaterial, det är kostnadsfritt, via https://frimodigkyrka.se/om-oss/trycksaker-och-profilprodukter/
  3. Ordna ”valmöte” – dela ut ovan nämnda valmaterial, foldrar och inspirera till att tala för en röst på Frimodig kyrka i Kyrkomöte, Stiftsfullmäktige och lokal lista. Prata med grannar, släktingar, bekanta, vänner m.fl. och uppmana dem att gå och rösta på oss.
  4. Ordna lokala möten för er som står på valsedeln – se om ni kan stå utanför vallokalen på valdagen och dela ut valsedlar till de som ska rösta.

Vi kommer att stötta upp ert valarbete på Facebook och webbsidan bara ni berättar för oss var & när ni planerar insatsen, vi kan även om ni så önskar vara på plats då ni agerar – all välsignelse inför vårt gemensamma valarbete önskas – och var nu rädda om er. Ni hittar kontaktuppgifter till alla i styrelsen på https://frimodigkyrka.se/stiftsavdelningarna/lunds-stiftsavdelning/styrelse/ om ni behöver någon hjälp i ert frimodiga arbete.

För styrelsen

Leonard Hagberg, ordförande för Frimodig kyrka i Lunds stift


DETTA BUDSKAP GÅR FRIMODIG KYRKA I LUNDS STIFT TILL VAL PÅ. FÖRFATTARE ÄR MAGNUS NILSSON.

FRIMODIG KYRKA vill att kyrkan ska vara trogen sin grundläggande uppgift!
Att fira gudstjänst med bön, god förkunnelse och mässa är navet i kyrkans liv.
Undervisning i kristen tro, för alla.
Diakonin är kyrkans händer bland utsatta tilltufsade och behövande människor.
Mission
, både hemma och i andra delar av världen, är en självklar del i en levande församling.
Alla beslut ska ha sin grund i att människor ska komma till tro, vill leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbreds och skapelsen upprättas.

FRIMODIG KYRKA är det enda verkliga alternativet
.
FK vill att Svenska Kyrkan ska frigöras att vara just kyrka, nära människorna och med ett tydligt budskap om frihet och frälsning i Jesus Kristus.
Kyrkan bör formas av människor som värnar församlingen och som lever med i kyrkans liv. Förtroendevalda ska agera utifrån kyrkans grund och kyrkoordningen, inte utifrån sekulära ideologier.
Jesus Kristus är kyrkans Herre, ingen annan.

FRIMODIG KYRKA vill vara tydlig med det kristna budskapet.
Kyrkan har ett tidlöst budskap till oss alla oavsett varifrån vi kommer, var i livet vi befinner oss, eller vilka vi är.
Gud älskar varje människa och har sänt sin son Jesus Kristus för att återupprätta relationen mellan Gud och människor.
FRIMODIG KYRKA vill verka för att kyrkan med större frimodighet förmedlar detta budskap till alla människor, oavsett om de är medlemmar eller inte.


Vi  ber tillsammans i vårt Bönenätverk –

https://gansub.com/t/v/3_ODIwODEzMjE4Mg==/