Valplattform

Här är Frimodig Kyrka i Lunds stifts senaste valplattform. Du kan också ladda ner valplattformen i pdf-format här.

Våga vara kyrka!

Kyrkan är radikal:

Hon söker sig till sina rötter så att människor får näring att växa och blomma ut.

Kyrkan är profetisk:

Hon vill inte konservera saker som de är nu, utan i grunden förvandla det dåliga.

Kyrkan är visionär:

Hon ser framför sig både världens undergång och dess nyskapelse.

Jesus Kristus är kyrkans Herre!

Därför skall kyrkan frimodigt fira gudstjänster som är levande möten med den levande Herren.
Mässans firande och Ordets förkunnelse är och skall vara centrum av Svenska kyrkans liv. Gudstjänsten skall vara den naturliga rekryteringsmiljön för engagemang i Svenska kyrkan.

Därför skall kyrkan frimodigt undervisa utifrån Bibeln om Jesus som Vägen, Sanningen och Livet.
Kristna skall utrustas utifrån Guds Ord att leva som lärjungar i dagens samhälle.
Det finns en kraft i förkunnelsen av Guds Ord som inte får undanhållas någon enda som vill leva med Jesus i vardagen.

Därför skall kyrkan frimodigt utöva diakoni bland de svaga i samhället.
Evangelierna visar att Jesu hjärta slår särskilt för barn och gamla, sjuka och sörjande, invandrare och tilltufsade.

Därför skall kyrkan frimodigt missionera i Sverige och utomlands.
Svenska kyrkan skall återigen bli en missionerande och växande kyrka.

Därför skall kyrkan inte styras av politiska partier.
Politiska partier skall styra samhället, men inte kyrkan. Kyrkan skall styras av troende människor som verkar för kyrkans bästa i sina olika kyrkliga nomineringsgrupper.

Guds rike har kommit nära!

Därför skall församlingarna byggas som nära gemenskaper.
Kyrkan är unik: ingen annanstans fogas gamla och unga, rika och fattiga, män och kvinnor, svenskar och invandrare, lyckade och misslyckade, hela och trasiga, glada och sörjande, direktörer och arbetslösa, friska och sjuka samman i en gemenskap av syndare som börjar lära känna och älska varandra.

Därför skall församlingarna återfå sin självständighet.
Församlingarna skall själva ha rätt att bestämma vilka som skall representera dem – det skall inte pastoratet göra.

Därför skall var och en själv få välja vilken församling man vill tillhöra.
Alla skall fritt få välja både i vilken församling man vill engagera sig, vart ens kyrkoavgift skall gå och var man skall kunna bli förtroendevald.

Därför skall Svenska kyrkans församlingar bli fler, inte färre.
Evangeliet har alltid förts vidare från människa till människa, från hjärta till hjärta. Det behövs nytänkande i kyrkan: Stordrift och sammanslagningar bygger inte församlingsgemenskaper.

Därför skall församlingarna bli Sveriges bästa arbetsgivare.
Från att som nu vara några av Sveriges sämsta arbetsplatser skall vi hamna i andra änden av skalan!

Därför skall de kyrkliga valen göras enklare, billigare och friare.
Vi behöver inte kopiera samhällsvalens stora och dyra apparat när högst 15% går och röstar. För den enskilde är församlingsvalet viktigast. Församlingarna kan sedan utse representanter till stift och kyrkomöte.

Kyrkan finns för att världen skall ha liv!

Därför skall utvecklingen vändas:
Sverige skall återevangeliseras och sekulariseringen utmanas.

Visionen är klar: Sveriges land ett kristet land!

Därför skall olika åsikter och tolkningar kunna leva sida vid sida i kyrkan i både kärlek och oenighet samtidigt.
När kristna kommer fram till olika åsikter gör de inte som sekter (utestänger varandra) utan som syskon (bråkar frimodigt med orubbad kärlek till varandra).

Därför skall Svenska kyrkan sträva efter goda ekumeniska kontakter i Sverige och utomlands.
Svenska kyrkan håller på att isoleras ekumeniskt p.g.a. sin hantering av bl.a. vigselfrågan. Här behövs omvändelse.
Därför skall kyrkan sträva efter goda relationer med företrädare för andra religioner utan att ge avkall på sitt sanningsanspråk.
Kyrkan skall söka samarbete med människor av god vilja oavsett vilken religion de tillhör. Men kyrkan skall också vara lika tydlig med sin egen uppfattning som med sin respekt för andras uppfattningar.

Därför skall kristna vara engagerade i samhället.
En förvandlad människa förvandlar församlingen. En förvandlad församling förvandlar kyrkan.
En förvandlad kyrka förvandlar världen.

Därför behöver kyrkan varken vara gammeldags eller modern, bara hon är evig och samtida.
Kyrkan har en fot i evigheten och en i samtiden och skall därför varken ängsligt försöka följa trender eller vara bakåtsträvande.