Kyrkofullmäktige i Strängnäs stift

Av Jan Erik Amilén den 23 October 2018

Här förtecknas Frimodig kyrkas kyrkofullmäktigeledamöter i de församlingar och pastorat inom Strängnäs stift där vi är invalda 2018-2021.

Örebro pastorat

Karin Hermansson
Helge Rooth