Kyrkofullmäktige i Strängnäs stift

Här förtecknas Frimodig kyrkas kyrkofullmäktigeledamöter i de församlingar och pastorat inom Strängnäs stift där vi är invalda 2018-2021.

Örebro pastorat

  • Karin Hermansson
  • Helge Rooth