Senaste nytt från Strängnäs stiftsavdelning

Ett Gott nytt verksamhets-(& val-)år!

Nu har datum för Strängnäs lokalavdelnings årsmöte bestämts. Alla medlemmar bjuds härmed in att delta den 21 mars kl. 16.00 på distans. Vi återkommer om hur man ansluter till detta möte, men det lutar åt att vi använder Zoom.

Vi påminner om att du som vill göra skillnad i kyrkans beslutande organ som företrädare för Frimodig kyrka snarast kontaktar någon i styrelsen. (se kontaktuppgifter Strängnäs) eller till mikaelgrenstedt@hotmail.com. Själv har jag E-postadressen helge.rooth@hotmail.com.

Ingen lista är för kort när vi i år satsar på lokala val till församlingar och pastorat. Du som läser det här kanske känner andra som delar våra värderingar och behöver veta hur man blir nominerad.

I väntan på nya fullmäktigemöten på distans finns det mycket annat att ägna sig åt som att delta på intressanta seminarier och läsa lärorika tidningar och böcker om filosofi.

Vad sägs om andlig marxism och postmodernism? Det första ämnet avhandlades vid ett seminarium på distans lett av Björn Helgesson, präst i Olaus Petri församling, i Örebro pastorat. På mötet diskuterades filosofen Martin Hägglunds kristendomskritik i boken: ”Vårt enda liv”.

Det andra filosofiska ämnet ovan, postmodernismen, förklarades i en mycket intressant artikelserie i tidningen ”Världen idag” huvudsakligen skriven av Stefan Gustavsson. Om någon uppfattar begreppet postmodernism som ett skämt, så kan jag försäkra att det är på fullt allvar.

Ju mer man hör och ser av samtiden förstår man att vi behöver stå upp för vår Kristna kyrka! Till alla som tror att det inte är någon idé att ens försöka vill jag påminna om Sinnesro-bönens ord om det man kan påverka. Så gå med i Frimodig kyrka och ställ upp i höstens kyrkoval!

Även om man är i ensam opposition i en för oss viktig fråga med ett garanterat nederlag som följd så kan man inte förneka känslan av att ändå har gjort ett försök. I det korta perspektivet ger det kanske inte så mycket men på sikt måste någon vrida på rodret för att skutan ska svänga!

Vi närmar oss tiden för Frimodig kyrkas årsmöten. Sedan stiftsavdelningens förra årsmöte har antalet närvarande begränsats p.g.a. pandemin. Samtidigt har allt fler av oss fått en ny vana att mötas via Zoom och Free Conference Call vilket har gjort det möjligt att träffas utan att resa.

Årets riksårsmöte kommer att genomföras som videokonferens. Som framgår av startsidan äger det rum söndagen den 11e april. Närvaro på båda årsmötena är av stor betydelse för valrörelsearbetet. Även om alla kandidatlistor är klara till riksårsmötet ska de förberedas lokalt. (De ska lämnas in senast den 15e).

Vid pennan: Helge Rooth