Styrelse

Av Gabriel Fjellander den 23 January 2013

Stiftsavdelningens förtroendevalda är:

Styrelse, ledamöterna presenteras längre ner på sidan

Ersättare

Revision

  • Revisorer: Gunnar Brycke och Anna Andersson
  • Ersättare: Roland Persson och Bernt-Helge Olander

Valberedning

Marie-Louise Olofson (sammankallande) och Stephan Lyche (En vakant plats tillsätts 2019)

Presentationer

Mats Enander

Jag är 55 år. Är gift med Christina och vi har tre barn. Är präst i Johannesberg, Göteborg och spelar gärna saxofon samt åker längd.
Jag önskar se en kyrka full av liv där människor blir berörda av och lär känna Jesus. Detta är möjligt när vi tar emot den Helige Andes kraft och lever i Jesus efterföljd. Låt oss alltså inte krångla till det utan sätta Jesus först i allt vad vi gör.

E-postadress: mats.enander@gmail.com

cecilia dalby

Kyrkomusiker,har fyra barn och två barnbarn och en stor trädgård…
Förtroendevald i Torsby pastorat. Ser det som viktigt att det är de kyrkligt aktiva som skall fatta besluten i de olika organen på alla nivåer och att onödiga församlingssammanslagningar skall undvikas.

E-postadress: cdalbyp@gmail.com

Maja Bengtsson

Jag arbetar som lärare och bor i Ytterby tillsammans med min man och våra fyra barn. Jag vill verka för att varje lokal församling får bästa möjlighet att fira gudstjänster, undervisa, utöva diakoni och bedriva mission, och vill därför minska byråkratin och centraliseringen i Svenska kyrkan.

Jag är styrelseledamot i Frimodig kyrka i Göteborgs stift. Jag är också ersättare i kyrkomötet.

E-postadress: familjenbengtsson@yahoo.se

David Ekström

Jag är 38 år gammal, boende i Göteborg och tjänstgör som komminister i Västra Marks församling. Som styrelseledamot vill jag be och arbeta för en kyrka fri från partipolitik. Utifrån sin tro, bekännelse och lära ska Svenska kyrkan satsa på de grundläggande uppgifterna: Gudstjänst, Undervisning, Diakoni och Mission.

E-postadress: dav.ekstrom@gmail.com

Eva Lyche

Jag är gift med Stephan och mamma till 4 barn och mormor till 8 barnbarn, arbetat vid Göteborgs universitet i 36 år (intendent). Jag har varit verksam inom Svenska kyrkan in hela mitt liv (bönegrupper, körverksamhet, barnverksamhet).

Eftersom Guds ord och kyrkan varit min trygghet i mitt liv önskar jag förmedla detta till mina medmänniskor och hjälpa till att bygga vår kyrka på denna grund.

E-postadress: eva.lyche@gu.se

Frida Vikström

Hej! Jag heter Frida Vikström och arbetar som diakon i Stora Lundby församling (Gråbo) ett par mil nordost om Göteborg. Jag har vuxit upp inom Svenska kyrkan men samtidigt blivit präglad av kristna sammanhang där lekmanna-engagemang varit en självklarhet. Är glad över möjligheten att få engagera mig i en förening som vill ha Jesus i centrum och frimodigt står upp för den tro jag själv delar. Jag hoppas få vara med den dag då kyrkan är fri från politikerstyre och endast leds av dem som vill bekänna Jesus som herre.

E-postadress: frida_vikstrom@hotmail.com

Ulf Sjödahl

Pensionerad flygledare som arbetar som konsult på deltid inom Combitech.

Är gift o har tre gifta barn och 8 barnbarn. Intressen utöver familj, kyrka och kristen verksamhet är snickeri, resor o golf.

Jag brinner för en kyrka där Jesus får vara i centrum och där människor i gudstjänst och gemenskap får bli präglade av hans kärlek. Detta leder till evangelisation o mission. Det är viktigt med närhet till medlemmarna när det gäller beslut. För tillfället är en viktig fråga att vi kan få bort de politiska partiernas inflytande över kyrkan.

E-postadress: ulf.sjodahl@gmail.com