Ordförandebrev

Av Gabriel Fjellander den 23 January 2013

Frimodig kyrka i Linköpings stifts ordförande skickar då och då ut brev till stiftsavdelningens medlemmar. Här hittar du dem: